Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.07.2022, meniny má Diana.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: kuchár/ka

Zverejnené: 21.06.2022 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru kuchárku s nástupom od 01.09.2022 na dobu určitú s možnosťou predĺženia zmluvy na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
  • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní
  • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 29. júna 2022:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045/672 51 22, e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk