Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Oznámenie pre obce k zmene ceny: september 2022

Zverejnené: 22.09.2022 | vytlačiť

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa.  

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená  aby pre nahlásenie stavu  prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržali  i-SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť  môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov  

  • e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo  na e-mail adresy, ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk 
  • zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
  • alebo  telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234  a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:  

  • meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  doporučuje  dodávateľ  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailu.  

Za ústretovosť a pochopenie vám dodávateľ vody ďakuje.