Oznam pre predsedov bytových spoločenstiev

29.11.2022

Vzhľadom na to, že sa blížia vianočné sviatky a je predpoklad, že sa bude tvoriť viac komunálneho odpadu, je potrebné zo strany bytových spoločenstiev objednať mimoriadne vývozy komunálneho odpadu, aby sa v stojiskách netvoril odpad mimo zberných nádob. Mimoriadne vývozy si predsedovia bytových spoločenstiev môžu objednať u správcu dane mesta Žiar nad Hronom, na oddelení daní a poplatkov MsÚ, kancelária č. 22.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png