Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva: 12208 - Žiar nad Hronom - pri futbalovom štadióne - zahustenie DTS

20.01.2023
logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png