Oznámenie o zmene ceny vodného a stočného

07.03.2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.  

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru, odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne i-SMS pre zaslanie fotografií a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. 

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť. Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:  

  • vyplnením ONLINE  formulára,  ktorý  je zverejnený na www.stvps.sk.
  • zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk 
  • zaslaním textovej SMS (bez foto vodomeru) na tel. číslo: +421 902 020 419  
  • telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou SMS je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ odporúča stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára na www.stvps.sk alebo oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Za ústretovosť a pochopenie vám dodávateľ vody ďakuje.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png