Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Doručovanie rozhodnutí na miestne dane

Zverejnené: 17.03.2023 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od 01. apríla do 23. apríla 2023 sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) na rok 2023. Rozhodnutia budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta.

Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí  na účet mesta alebo do pokladnice mesta. Pri platbe miestnych daní  je potrebné uviesť variabilné symboly, tak ako sú priradené k jednotlivým daniam.