Doručovanie rozhodnutí na miestne dane

17.03.2023

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od 01. apríla do 23. apríla 2023 sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) na rok 2023. Rozhodnutia budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta.

Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí  na účet mesta alebo do pokladnice mesta. Pri platbe miestnych daní  je potrebné uviesť variabilné symboly, tak ako sú priradené k jednotlivým daniam.          

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png