Dni jarnej čistoty – oznam pre predsedov bytových spoločenstiev

20.03.2023

 

V dňoch 24. až 28. apríla sa budú konať tradičné Dni jarnej čistoty, kedy budú v blízkosti bytových domov pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber objemného odpadu. 

Vážení predsedovia bytových spoločenstiev, žiadame vás, aby sme v rámci bytového domu túto príležitosť využili na vyčistenie stojísk zberných nádob, spoločných priestorov a pivníc od dlhodobo uloženého objemného odpadu. Odvoz odpadu je bezplatný.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png