Voľné pracovné miesto: referent stavebného úradu

20.03.2023

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme do pracovného pomeru referenta stavebného úradu.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné odborné vzdelanie so stavebným zameraním alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania, 
 • znalosť čítania technických výkresov a stavebnej dokumentácie
 • odborná spôsobilosť pre výkon štátnej správy v stavebníctve – vítaná 
 • bezúhonnosť
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky

 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • ovládanie práce s PC 
 • prax v príslušnom odbore je vítaná

K prihláške na voľné pracovné miesto je potrebné pripojiť

 • žiadosť o prijatie do zamestnania            
 • profesijný životopis a motivačný list
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre výkon štátnej správy v stavebníctve     

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. mája 2023 na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15.4.2023 na adresu:

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png