Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.09.2023, meniny má Cyprián.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: pedagogický asistent / asistent učiteľa

Zverejnené: 07.06.2023 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta / asistenta učiteľa s nástupom od 1. septembra 2023 na dobu určitú do 31.8.2024

Požiadavky: 

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa materskej školy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Kvalifikačné predpoklady – Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinnej od 1.9.2023

Platové podmienky:

  • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.1.2023 a od 1.9.2023.

Požadované doklady: 

  • žiadosť a profesijný životopis
  • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 16.6.2023:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.sk