Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: vychovávateľ/ka

05.09.2023

Riaditeľstvo Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru 2 vychovávateľov/ky na dobu určitú – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.

Údaje o pracovnom mieste:

 • Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom

Náplň (druh) práce:

 • Vychovávateľ v centre voľného času – zameranie na oblasť  športu a telesnej výchovy, oblasť spoločenských vied, estetiky

Informácie o výberovom konaní:

 • Pohovor s vybraným uchádzačom. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Práca na zmeny:

 • Jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Kvalifikačné predpoklady:

 • Požadovaný stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • Zdravotná spôsobilosť podľa § 16, zákona č. 138/2019 Z.z.
 • Bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti a schopnosti:

 • PC  - Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel - pokročilá
 • Internet – elementárna

Osobnostné predpoklady:

Analytické myslenie, pozitívny vzťah k deťom, empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, asertivita, kreativita
Ďalšie požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť  o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, odst.7)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: október a november 2023

Písomné žiadosti  zasielajte na adresu:

 1. e-mail: riaditelcvczh@gmail.com
 2. Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png