Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: upratovačka

22.09.2023

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru upratovačku s nástupom od 1.decembra 2023.

Popis práce:

Bežné upratovanie a dezinfekcia priestorov, veľké upratovanie, práce súvisiace s čistotou a udržiavaním vonkajších priestorov a prístupových komunikácií v areáli Materskej školy, pomoc pri sebaobslužných činnostiach detí aj aktivitách MŠ.

Kvalifikačné predpoklady:

  • neustanovujú sa

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis

Doklady je možné zaslať na adresu materskej školy do 1. októbra 2023:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045/672 51 22
e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png