Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na programové obdobie 2024 - 2029

09.02.2024

Mesto Žiar nad Hronom pripravilo nový strategický dokument - Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na programové obdobie 2024 - 2029. Touto cestou si vás ako občanov dovoľujeme osloviť a poskytnúť možnosť o nahliadnutie do uvedeného dokumentu. Vaše podnety, pripomienky k novému KPSS 2024 - 2029 je možné zasielať formou e-mailu na podnetyKPSS@ziar.sk, alebo osobne do schránky umiestnenej na informáciách MsÚ po dobu 14 dní.

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png