Voľné pracovné miesto: účtovník/účtovníčka

02.05.2024

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto účtovníka/účtovníčku

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť a zodpovedný prístup k práci
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy a súvisiace administratívne činnosti
 • zaúčtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladňa
 • ovládanie práce s PC, program POHODA - výhodou
 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti

K prihláške na voľné pracovné miesto je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Ponúkaný plat:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
 • nástup do práce: dohodou

Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png