Voľné pracovné miesto: účtovník/účtovníčka školy

07.06.2024

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru administratívneho zamestnanca na pozíciu účtovník/účtovníčka školy na plný úväzok s nástupom od 01.11.2024.

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
 • práca s PC (office, internet) na pokročilej úrovni,
 • samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť,
 • schopnosť aktívne riešiť problémy,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť.

Popis činnosti:

 • komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy pre základné školy (účtovanie rozpočtovej organizácie) v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy,
 • zabezpečenie platového styku s bankou,
 • úzko spolupracuje so zriaďovateľom, s riaditeľkou školy, s mzdovou účtovníčkou, s vedúcou školskej jedálne, hospodárkou školy,
 • spracovanie účtovných podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom (účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení) .

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 27.6.2024 na adresu:

 1. e-mail: zsstefanikazh@centrum.sk
 2. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom v mesiaci júl 2024 v kancelárii riaditeľky školy. Čas pohovoru oznámime záujemcom prostredníctvom mailového kontaktu.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png