Voľné pracovné miesto: školský psychológ

10.06.2024

Riaditeľstvo Základnej školy, M.R. Štefánika č.17 v  Žiari nad Hronom prijme do pracovného pomeru školského psychológa s nástupom od 1.9.2024. 

Údaje o pracovnom mieste:

 • Základná škola, Ul. M.R. Štefánika č. 17, 965 01  Žiar nad Hronom

Informácie o výberovom konaní:

 • Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom v mesiaci august 2024 v kancelárii riaditeľky školy. Čas pohovoru oznámime záujemcom prostredníctvom mailového kontaktu.

Dĺžka praxe:

 • bez požiadavky na odbornú prax

Kvalifikačné predpoklady:

 • v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 173/2022 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • ysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • Psychológia

Zručnosti, schopnosti:

 • Microsoft Word - elementárna
 • Microsoft PowerPoint - elementárna
 • Microsoft Excel – elementárna
 • Internet – elementárna

Požadované doklady: 

 • žiadosť, profesijný životopis,
 • diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore, 
 • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja
 • doklad preukazujúci ukončenie adaptačného vzdelávania (ak ho uchádzač má)

Termín nástupu: 1.9.2024

Písomné žiadosti zasielajte do 31.7.2024 na adresu:

 1. e-mail: zsstefanikazh@centrum.sk       
 2. Základná škola, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png