Voľné pracovné miesto: vychovávateľ/ka v školskom klube detí

08.07.2024

Riaditeľstvo Základnej školy, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na pozíciu vychovávateľ/ka v školskom klube detí.

Údaje o pracovnom mieste:

 • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, 965 01  Žiar nad Hronom

Náplň (druh) práce:

 • vychovávateľ v školskom klube detí

Informácie o výberovom konaní:

 • pohovor s vybraným uchádzačom. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny:

 • jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 173/2023 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:

 • Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • Bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti:

 • Počítače: Microsoft Word - elementárna
 • Microsoft PowerPoint – elementárna
 • Microsoft Excel – elementárna 
 • Internet – elementárna 

Osobnostné predpoklady:

 • analytické myslenie, empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, asertivita

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: 1.9.2024

Písomné žiadosti zasielajte do 2.8.2024:

 1. e-mail: zsjilemnickeho2zh@gmail.com
 2. Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Ostatným uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png