Mládež

Hug Day 2014Prostredníctvom mestského úradu i oganizácií pôsobiacich na území mesta Žiar nad Hronom sa rozvíjajú tiež aktivity zamerané na deti a mládež. Mesto si stanovilo jasnú a ucelenú víziu, pričom samotná mládež v nej zohráva špecifické postavenie. Dôležité je nielen zabezpečovať školské a mimoškolské aktivity mladých, ale dať im tiež priestor na sebarealizáciu a aktívny spôsob trávenia voľného času. 

Priority politiky mesta vo vzťahu k deťom a mládeži:
  • ukážme mladým ľuďom, že sú v našom meste vítaní,
  • ukážme im, že na podujatia môžu nielen chodiť, ale ich aj aj zorganizovať,
  • nezahadzujme ich nápady, ale počúvajme ich vízie,
  • nekritizujme ich, ale všímajme si ich talent,
  • nestavajme si bariéry, dajme im priestor stretávať sa s poslancami a vedením mesta, aby mohli hovoriť o tom, čo ich v meste trápi,
  • motivujme ich k tomu, aby sa stali dobrovoľníkmi,
  • inšpirujme ich vlastným príkladom.

Za účelom zefektívnenia mládežníckych aktivít zriadilo mesto v roku 2009 funkciu koordinátora práce s mládežou. Koordinátor práce s mládežou najmä:

  • spolupracuje s inštitúciami mesta Žiar nad Hronom, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a koordinuje ich činnosť a vzájomnú spoluprácu,
  • vyhľadáva možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Žiar nad Hronom,
  • predstaviteľom škôl a zariadení pracujúcich s deťmi a mládežou poskytuje poradenstvo v oblasti vyhľadávania a realizácie projektov určených pre činnosť detí a mládeže.

Na čítanie:

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png