Dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil.   

Preskočiť navigáciu

Splnomocnenec pre etiku

Splnomocnenec pre etiku:

 • poskytuje poradenstvo pre zamestnancov Mesta žiar nad Hronom a organizácií v pôsobnosti Mesta žiar nad Hronom vo veci dodržiavania Etického kódexu, a to osobne alebo telefonicky prostredníctvom nepretržitej telefónnej linky,
 • pracuje na procese stotožňovania sa zamestnancov so žiaducimi etickými hodnotami a konaním v zmysle Etického kódexu,
 • prešetruje a vybavuje sťažnosti voči porušeniu Etického kódexu,
 • spracováva stanoviská k sťažnostiam voči porušeniu Etického kódexu,
 • priebežne vyhodnocuje vybavovanie sťažností a monitoruje dodržiavanie Etického kódexu,
 • zovšeobecňuje riešené problémy a spracováva informačné výklady a odporúčania, ktoré monitoruje v praxi,
 • spracováva správy o svojej činnosti a dodržiavaní Etického kódexu,
 • kontinuálne spolupracuje a vedie porady so štatutármi organizácií v pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom a vedúcimi zamestnancami o dodržiavaní Etického kódexu,
 • vedie osobitné registre a evidencie:
  • evidencia sťažností voči porušovaniu Etického kódexu,
  • register majetkových priznaní vedúcich zamestnancov a volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom,
  • register darov prijatých zamestnancami mesta a volenými predstaviteľmi mesta Žiar nad Hronom,
 • spracováva odporúčania na zmeny v Etickom kódexe a zabezpečuje jeho aktualizáciu.

Kontakt:

Mgr. Martina Klacek - 045/ 678 71 36, martina.klacek@ziar.sk

 

Na čítanie: