Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Logo OPŽP

Názov projektu: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Horné Opatovce, Žiar nad Hronom
Operačný program: Operačný program životné prostredie 
Celkové schválené náklady: 3.972.230,45 €
Nenávratný finančný príspevok: 3.773.118,93 €
Neoprávnené náklady: 
Spolufinancovanie: 198.621,52  
Termín ukončenia projektu: 31.3.2012


Aktuálny stav: projekt je ukončený


Cieľ projektu: 

Uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov v Horných Opatovciach dôjde k zlepšeniu životného prostredia v širokom okolí skládky. Skládkový plyn bude zachytávaný a využívaný ako alternatívny pohon komunálnej techniky (v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom" žiadame o NFP na tri vozidlá na zvoz vyseparovaných zložiek s nadstavbou s lineárnym presom a s pohonom na bioplyn) a zamedzí sa kontaminácii povrchových a podzemných vôd v okolí skládky. Prekrytá a zrekultivovaná skládka sa vráti do prírodného prostredia ako trvalý trávnatý porast.