Dnes je 17.09.2019, meniny má Olympia.   

Verejná vyhláška: Upovedomenie účastníka konania o podaní odvolania voči rozhodnutiu, ktorým bolo nariadené odstránenie čistiarne odpadových vôd VH 4L, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo CKN 848/1 k. ú. Pitelová bez stavebného povolenia a sú

Zverejnené: 21.08.2019 | vytlačiť