Dnes je 24.09.2020, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Výroba uhlíkových materiálov" - zverejnenie údajov a informácií a výzva dotknutej verejnosti

Zverejnené: 21.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom zverejňuje v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o IPKZ") Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Výroba uhlíkových materiálov", ktorú predložil prevádzkovateľ VUM, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, údaje v rozsahu podľa § 11 ods. 5 písmena c) zákona o IPKZ a výzvu a informácie v rozsahu podľa písmena d) zákona o IPKZ.

Na čítanie: