OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“

20.07.2020

Mesto Žiar nad Hronom je zhotoviteľom štúdie uskutočniteľnosti „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“, ktorá zahŕňa nevyhnutnú modernizáciu a implementáciu inteligentných prvkov správy mesta. Realizáciu štúdie uskutočniteľnosti plánujeme prostredníctvom projektu predkladaného vo výzve „Moderné technológie“.

Týmto sprístupňujeme vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti na verejné pripomienkovanie, aby sa k tomuto dokumentu mohla vyjadriť široká verejnosť, ako aj členovia riadiaceho výboru.

Pripomienky môžete zasielať na e-mailovú adresu: milos.certasky@ziar.sk do 3.8.2020 (vrátane).

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png