Dnes je 25.11.2020, meniny má Katarína.   

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Stravné lístky 2021-2023 nadlimitné zákazky 17.12.2020 10:00:00
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom - zelená stena podlimitné zákazky 27.10.2020 10:00:00
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom zelená stena a spevnená plocha podlimitné zákazky 13.10.2020 10:22:00
Poistenie majetku mesta 2021-2023 podlimitné zákazky 11.09.2020 10:00:00
Jednovložkové mestské smetné koše 11.08.2020 10:00:00
„Stabilizácia koruny historického múru, rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch vrátane vjazdu ku Zariadeniu pre seniorov „Domov pri kaštieli“. 05.08.2020 09:00:00
Výzva č. 2 - „Nákup elektriny na roky 2021-2022“ dynamický nákupný systém 17.08.2020 09:48:00
Elektrická energia 2021-2024 dynamický nákupný systém 06.07.2020 00:00:00
Nákup plošiny pre imobilných občanov do MsKC Žiar nad Hronom 26.02.2020 14:00:00
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy podlimitné zákazky 20.12.2019 10:00:00