Dnes je 26.10.2020, meniny má Demeter.   

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Recyklačné smetné koše 18.11.2019 10:00:00
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom podlimitné zákazky 02.09.2019 10:00:00
Výzva č. 5 dynamický nákupný systém 12.07.2019 10:00:00
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov podlimitné zákazky 10.06.2019 08:00:00
Didaktické pomôcky- Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
IKT modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
Interiérové vybavenie Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019 podlimitné zákazky 24.05.2019 12:00:00
Asfaltovanie 2018-2019 dynamický nákupný systém 31.12.2019 23:59:00