Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.01.2023, meniny má Bohuš.   

Jela Šuleková: Za každým obradom sa ukrýva množstvo práce. Od osobných stretnutí, cez prípravu príhovoru či výberu básní

Zverejnené: 13.09.2022 12:02:15 |   | vytlačiť
obr: Jela Šuleková: Za každým obradom sa ukrýva množstvo práce. Od osobných stretnutí, cez prípravu príhovoru či výberu básní

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) zabezpečuje občianske slávnosti a slávnostné podujatia pri významných životných udalostiach občanov. Medzi jeho hlavné úlohy patrí organizačná príprava občianskych sobášov a občianskych pohrebov, uvítaní detí do života, ale napríklad aj stretnutí jubilantov, oceňovania učiteľov či najlepších športovcov a tiež  iných významných kultúrnych a spoločenských podutí. Činnosť ZPOZ-u je súčasťou miestnej kultúry a takto prezentuje, ako si mesto svojich občanov váži. Je to celý komplex dôstojného a úcty plného vzťahu k človeku ako jednotlivcovi, ale i ako súčasti menšieho alebo väčšieho spoločenského celku. Aj týmto spôsobom im preukazuje svoju pozornosť a úctu.

Od roku 2016 je súčasťou kolektívu žiarskeho ZPOZu aj Jela Šuleková. Okrem ZPOZu má na starosti aj výstavnú činnosť a spolupodieľa sa na príprave a organizácii všetkých ostatných kultúrnych podujatí. Do povedomia verejnosti sa Jela dostala aj začiatkom tohto roku, keď na Ukrajine začal vojnový konflikt a ona podávala pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny ako koordinátorka krízového štábu. Za utečencov spolupracovala s bankami, školami, škôlkami, lekármi a ostatnými inštitúciami, ktoré podávali pomocnú ruku osudom ťažko skúšaným ľuďom. A keďže Jela je už niekoľko rokov spojená aj so žiarskou kultúrou, dohodli sme si stretnutie, z ktorého vznikol zaujímavý rozhovor, v ktorom nám, okrem iného, prezradila aj to, ako sa dostala k práci v žiarskom Zbore pre občianske záležitosti.

Ako si sa dostala k práci v žiarskom Zbore pre občianske záležitosti? 

Už predtým som pracovala v kultúre, ktorá mi bola od malička blízka. V detstve som recitovala, zúčastňovala sa recitačných súťaží v slovenskom aj ruskom jazyku a umeleckému slovu som ostala verná aj v dospelosti. V súčasnosti som členkou amatérskeho divadelného súboru  ČI - PR - CHA pri ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici.

Keď som v roku 2012 objavila v miestnej tlači inzerát, že žiarsky ZPOZ hľadá recitátorku, prihlásila som sa a takto pomaličky som sa začala oboznamovať s prácou Zboru pre občianske záležitosti. Zúčastňovala som sa predovšetkým občianskych sobášov a uvítaní detí do života. Veľmi sa mi páčila atmosféra  i všetky emócie, ktoré tieto obrady vyvolávali nielen u hostí, ale aj u samotných aktérov obradov. Keďže počet občianskych obradov z roka na rok rástol, vedúca ZPOZu, Silvia Hlôšková, hľadala novú spolupracovníčku, a to bola pre mňa veľká príležitosť. 

Ako si spomínaš na prvé dni, týždne a mesiace v novom zamestnaní a kolektíve?

Nastúpila som do rozbehnutého vlaku, stala som sa súčasťou kolektívu ľudí, ktorí mali prípravu obradov dôkladne prepracovanú. Postupne som spoznávala, koľko práce sa ukrýva za každým obradom, od osobných stretnutí, cez prípravu príhovoru, výberu básní či sprievodnej hudby. Veľkým vzorom, a spočiatku aj veľkou oporou pri príprave, mi bola Silvia, ktorá sa tejto práci venuje už dve desaťročia a v podstate udala smer práce celému žiarskemu ZPOZ-u. Naše obrady majú rokmi overenú štruktúru. Platí to pri tradičných obradoch, ako sú občianske sobáše a pohreby či uvítania detí do života, ale aj pri tých netradičných, ako napríklad prijatie detí z materských škôl, deviatakov alebo maturantov v obradnej sieni. Obzvlášť tieto obrady sú mi blízke, pretože sa tam stretávam s našou najmladšou generáciou. Mám rada nadšenie a úprimnosť, ktoré k nám prináša.

Obzvlášť blízke sú mi obrady, pri ktorých je mladá generácia. Prináša k nám nadšenie a úprimnosť.

Je určite rozdiel pripravovať sa na svadbu, uvítanie do života či na pohreb. Pripravuješ sa nejako špeciálne na tieto obrady?

Každodennou súčasťou prípravy všetkých obradov je čítanie literatúry, tlače, sociálnych médií, rozhovorov s významnými osobnosťami. Z nich čerpám inšpiráciu, vyberám vhodné umelecké texty, s ktorými potom ďalej pracujem.  Sledujeme hudobné kanály a hľadáme vhodné skladby k rôznym obradom, ktoré striháme a podľa potreby upravujeme.

Použila si množné číslo, chceš tým naznačiť, že ide o tímovú prácu?

Okrem našich zvukárov a kolegov z technického úseku ZPOZ úzko spolupracuje s výtvarníčkou Helenou Schneiderovou. Keďže celkovú atmosféru obradu dotvára aj výzdoba, v minulom roku vytvorila dekoračnú ikebanu na obradný stôl do biskupskej sály, vynovila aj výzdobu v obradnej sieni a rovnako pripravuje aj zápisy do Pamätnej knihy mesta. Umelecká drotárka Blažena Kriváková  nám tvorí drôtené umelecké predmety, napríklad originálne podnosy na obrúčky v obradnej sieni aj v kaštieli, ktoré korešpondujú s miestom konania sobášnych obradov a je tiež autorkou najväčšej sobášnej party na Slovensku, ktorá zdobí práve našu obradnú sieň v Mestskom kultúrnom centre.

Pri uvítaniach detí do života nám veľmi vychádza v ústrety Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej. Jej učitelia a žiaci sú ústretoví aj pri iných obradoch.  

Pri rôznych spoločenských programov spolupracujeme aj s Tanečno-športovým klubom Stella, so žiarskymi materskými a základnými školami a tiež s Centrom voľného času. Tí sa napríklad podieľajú na príprave programov pri príležitosti Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším alebo Vianoc a sú súčasťou mnohých slávností v obradnej sieni. 

Kto vykonáva obrady, ako sú sobáše či pohreby?

Obrady vykonávajú poslanci schválení mestským zastupiteľstvom a agendu vedú matrikárky mestského úradu.

V súčasnosti majú obyvatelia nášho mesta viacero možností na uskutočnenie sobášneho obradu. Aké možnosti sa im v Žiari nad Hronom ponúkajú?

Môžu si vybrať klasickú obradnú sieň, priestory Parku Š. Moysesa, biskupskú sálu v barokovo-renesančnom kaštieli, ako aj nádvorie kaštieľa, ktoré je momentálne veľmi obľúbené. Len v tomto roku tam bolo naplánovaných jedenásť svadieb.