Školáci prejavili svojimi prácami úctu starým rodičom

10.11.2023 13:57:51
Školáci prejavili svojimi prácami úctu starým rodičom

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom tento rok už po 19-krát vyhlásilo literárno-výtvarnú súťaž Mám svojich starkých veľmi rád. Súťaž sa každoročne vyhlasuje v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Súťaž Mám svojich starkých veľmi rád prebieha v dvoch častiach (výtvarnej a literárnej). I. stupeň ZŠ súťažil vo výtvarnej časti a  II. stupeň ZŠ  vo výtvarnej aj literárnej časti, pričom literárna časť sa delí na kategórie poézia a próza. 

Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl z okresu Žiar nad Hronom, prihlásených bolo 331 prác žiakov. Z toho 130 prác z I. stupňa a 201 prác z II. stupňa základných škôl.

Práce v jednotlivých kategóriách hodnotila odborná porota: Mechtilda Mlinkovičová, Helena Žňavová, Helena Gáfriková a Dana Mokrošová.

Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 12 základných škôl z okresu Žiar nad Hronom. Prihlásených bolo 190 prác žiakov. Z toho 130 prác z I. stupňa a 60 prác z II. stupňa ZŠ. Cena poroty putovala do Základnej školy pre žiakov s autizmom v Kremnici.

Do literárnej súťaže sa zapojilo 9 základných škôl z okresu Žiar nad Hronom. Prihlásených bolo 141 prác žiakov. Do kategórie poézia bolo prihlásených 55 prác. Do kategórie próza bolo prihlásených 86 prác. V tomto prípade cenu poroty získali žiaci zo Základnej školy na Jilemnického ulici č. 2 v Žiari nad Hronom a zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom.

Špeciálne poďakovanie patrí členom poroty, ktorí si popri svojich pracovných povinnostiach našli čas a bez nároku na odmenu vyhodnotili všetky žiacke práce prihlásené do súťaže, ako aj pedagógom za cieľavedomé usmerňovanie detí k vyšším hodnotám  a rodičom, starým rodičom za čas a lásku venovanú deťom.

Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ

 

Ďalšie články - Kultúra

S Mikulášom prídu do Žiaru aj kráľovná Elza či Máša s medveďom
29.11.2023 08:50:27

S Mikulášom prídu do Žiaru aj kráľovná Elza či Máša s medveďom

Mikuláš zavíta do nášho mesta aj tento rok už v tradičnom termíne, a to v utorok 5. decembra v predvečer sviatku sv. Mikuláša, aby cez noc rozniesol detičkám sladké odmeny aj uhlie do čižmičiek. Minulé roky prichádzal Mikuláš spolu so svojim sprievodom...

Školáci prejavili svojimi prácami úctu starým rodičom
10.11.2023 13:57:51

Školáci prejavili svojimi prácami úctu starým rodičom

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom tento rok už po 19-krát vyhlásilo literárno-výtvarnú súťaž Mám svojich starkých veľmi rád. Súťaž sa každoročne vyhlasuje v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Súťaž Mám svojich starkých veľmi rád...

Podujatie Život v pohybe 2 priblížilo návštevníkom hip-hopovú kultúru
10.11.2023 11:08:32

Podujatie Život v pohybe 2 priblížilo návštevníkom hip-hopovú kultúru

V stredu 8. novembra 2023 sa v našom meste uskutočnil druhý ročník akcie Život v pohybe. Organizátorom podujatia je Pohronské osvetové stredisko a občianske združenie Planéta Pohybu. Akcia bola zameraná na pohyb a šport v spojení s hip-hopovou kultúrou...

Kino Hron spustilo predaj online vstupeniek
04.10.2023 13:33:11

Kino Hron spustilo predaj online vstupeniek

Kino Hron prichádza s novinkou. Od 1. októbra je spustený online predaj vstupeniek na filmy premietané po 16. októbri. Lístky si diváci môžu kúpiť cez počítač aj cez mobilný telefón. Na webovej stránke kina www.kinohron.sk si divák nájde termín...

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png