Dnes je 21.07.2018, meniny má Daniel.   

Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Zverejnené: 16.08.2016 08:42:52 |   | vytlačiť
obr: Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Nový zákon o odpadoch priniesol množstvo zmien. Nepotrebné pneumatiky už do zberného dvora nevozte.

Použité pneumatiky, ktoré sa pre nás stali nepotrebnými, sme v minulosti zaniesli na zberný dvor. Tam sme ich bezplatne odovzdali. Od 1. januára to však neplatí. Za likvidáciu odpadových pneumatík v zmysle nového zákona o odpadoch zodpovedá ich výrobca alebo distribútor. To znamená, že starú nepotrebnú pneumatiku alebo pneumatiky môžete odovzdať u predajcu motorových vozidiel, predajcu pneumatík, v autoservise či pneuservise (distribútori). Ide o takzvaný spätný zber, a teda bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík od ich držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Výrobca pneumatík prostredníctvom distribútorov vám pneumatiku odoberie bez toho, aby ste museli u neho niečo kúpiť.

Bezplatný spätný zber priamo u distribútora pneumatík

Stáva sa však, že v servisoch odmietajú brať opotrebované pneumatiky od občanov. Občania však majú na takýto spätný odber právo, ustanovené zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, a to bez ohľadu na výrobnú značku po celú prevádzkovú dobu, informovať konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu na svojom webe, ak ho má zriadený, a tiež na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste v mieste svojej prevádzky. Ak distribútor predáva pneumatiky prostredníctvom zásielkového obchodu, zabezpečuje spätný odber najmenej na jednom mieste v každom okrese.

Ak máte pneumatiku, ktorej sa chcete zbaviť, ste povinní ju odovzdať v niektorom autoservise alebo v pneuservise a oni sú povinní ju od vás bezplatne odobrať a nežiadať od vás žiadnu protihodnotu (niečo si u nich kúpiť alebo zaplatiť). Pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla sa odovzdávajú spolu so starým vozidlom spracovateľovi starých vozidiel , čiže osobe oprávnenej na zber starých vozidiel.

Pneumatiky už na zbernom dvore neodovzdáte

Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, ďalej k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, k stanovištiam zberných nádob, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, pri dňoch jarnej a jesennej čistoty v našom meste do veľkokapacitných kontajnerov, ani vedľa nich a ani do mobilnej zberne na nebezpečný odpad. Odpadové pneumatiky vám neprevezmú ani na zbernom dvore, je to zakázané zákonom o odpadoch. Taktiež sa zakazuje odkladať odpadové pneumatiky na verejné priestranstvá ako čierne skládky.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch ukladá povinnosť konečnému používateľovi odovzdať odpadovú pneumatiku výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ju nemal od konečného používateľa odobrať.  Ani zberné dvory nemôžu odoberať odpadové pneumatiky, pretože by konali v rozpore so zákonom.

Priestupku sa dopustí ten, kto nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore so zákonom o odpadoch (§72) a možno mu uložiť pokutu do 1 500 eur.

Sankciou za porušenie povinností podľa zákona o odpadoch (§72) právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je pokuta od 1 200 do 120 000 eur.

Odbor odpadového hospodárstva, Zdroj: Zákon NR SR o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015.

 


Novinky

19.07.2018 12:37:00 Šport

Na tlačovke o nových posilách a fanshope

V utorok 17. júla sa na žiarskom štadióne konala tlačovka k začiatku sezóny 2018/2019, na ktorej športový riaditeľ Miroslav Poliaček hovoril ...

17.07.2018 09:10:08 Naše mesto

Rekonštrukcia chodníkov dokončená v priebehu augusta

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v rámci celého mesta. Celkovo sa opraví 3710 metrov štvorcových chodníkov v sume 96 000 eur. Mesto ...

16.07.2018 08:35:40 Naše mesto

Vyšplhajú sa teploty v druhej polovici júla nad tridsať?

Tohtoročné leto je zatiaľ premenlivé. Stabilné slnečné počasie sa nám akosi nevie ustáliť na dlhšie obdobie. Keď už sa počasie ...

10.07.2018 12:29:22 Naše mesto

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných pracovísk je cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime. To ...

04.07.2018 08:13:49 Naše mesto

Nový asfaltový koberec je aj na autobusovom nástupišti

V rámci masívnej rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste sa opravil aj úsek vozovky na Centrálnej autobusovej stanici. Dodávateľ prác, ktorými je spoločnosť ...

03.07.2018 07:53:34 Naše mesto

Staré smetné koše zmiznú z ulíc. Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach mesta 48 kusov nových separačných smetných košov. Ide pritom o prototypy, ktoré sa vyrábajú podľa návrhu a požiadaviek ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu