V MsKC si môžete pozrieť zbierku známok od žiarskeho filatelistu Petra Oslanca

28.02.2024 09:23:01
V MsKC si môžete pozrieť zbierku známok od žiarskeho filatelistu Petra Oslanca

V týchto dňoch si môžu návštevníci Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom pozrieť výnimočnú výstavu známok, ktorú zozbieral filatelista Peter Oslanec. Na výstave nájdete známky s tematikou Štúrovci, Kriváň a prezidenti Slovenska. My sme sa s Petrom Oslancom rozprávali o tom, čo všetko zbieranie známok obnáša a aké boli jeho začiatky.

Čo vás viedlo ku zbieraniu známok?

Nielen deti, ale aj mnohí dospelí zbierajú dnes kartičky hokejistov, futbalistov alebo pokémonov. Vymieňajú si ich a hľadajú medzi nimi tie „vzácne“. Existujú burzy a aukcie týchto kartičiek. Keď som bol žiakom základnej školy bolo bežné, že deti zbierali nálepky zo zápalkových škatuliek, servítky, ale hlavne poštové známky, ktoré si zakladali do známkových albumov. Ak sme chceli byť súčasťou tejto detskej „hry“ kupovali sme si poštové známky v stánkoch PNS (Poštová novinová služba). Tam sa predávali balíčky už opečiatkovaných známok za 2, 3, 4, alebo 5 korún. V každom balíčku boli známky z rôznych krajín sveta. Ak sme v balíčku našli známky, ktoré sme už v našich albumoch mali, vymieňali sme si ich s kamarátmi za také, ktoré nám chýbali. Hľadali sme známky do sérií, alebo zakladali ich do albumov podľa námetu. 

Už vtedy sme sa snažili v balíčkoch nájsť také, ktoré nemal nikto, lebo tie známky boli „najvzácnejšie“. Za tie vzácne sme vedeli získať výmenou viac pekných a farebných známok ako za tie, ktoré mal takmer každý. Niekto zbieral všetko, niekto len známky áut, niekto kvetov, niekto zvieratá, niekto len maďarské, iní zase známky DDR. Prostredníctvom známok sme spoznávali nielen svet, ale aj svet výmenného „obchodu“. Najlacnejšie však bolo odlepiť si známky z pohľadníc, alebo dopisov, ktoré sme mali doma, keďže v rodinách s príbuznými, ktorí bývali ďalej, alebo s úradmi, sa v tom čase komunikovalo písaním listov, pohľadníc, alebo korešpondenčných lístkov. 

Ako dlho už známky zbierate?

Známky som zbieral už ako žiak základnej školy. V tom čase som podobne ako iné deti naplnil pár albumov peknými farebnými známkami. Určite sa aj dnes v každej domácnosti nachádzajú staré albumy plné pekných farebných známok po rodičoch, alebo starých rodičoch.

Systematické zbieranie poštových známok som uvidel až po ukončení vysokej školy, keď som raz cez Vianoce sedel s mojím svokrom pri jeho zbierke známok. Tá zbierka už nebola zbierkou malých chlapcov, pozostávajúca z pekných farebných obrázkov. Bola to zbierka známok Československa. Série známok boli kompletné a každá známka bola uložená tam, kde mala byť, hovorila o našej histórii, o našej kultúre, o osobnostiach našej minulosti. Autormi námetov na známkach boli významní umelci našej histórie. Niečo mi hovorilo: „Pokračuj, bola by škoda nepokračovať na tom, čo niekto zbiera desiatky rokov“. 

Po smrti svokra som túto zbierku dopĺňal o všetky známky vydávané v Československu až do jeho rozdelenia na dve republiky. Pokračoval som potom známkami Slovenskej republiky. Stále som však nebol filatelistom. Bol som len „zberateľom“ známok. Neboli to však už známky zo stánkov. Zdrojom známok sa stala Slovenská pošta a ňou vydávané poštové známky. Súčasťou mojej zbierky sa postupne stali aj dopisy a pohľadnice, z ktorých som však známky už nikdy neodlepil, keďže som sa naučil, že známky nalepené na dopisoch, alebo starých pohľadniciach majú vyššiu vypovedaciu hodnotu ako len čisté, ešte nepoužité poštové známky. 

V MsKC si môžete pozrieť zbierku známok od žiarskeho filatelistu Petra Oslanca

Kedy ste sa prvý raz označili za filatelistu?

Čo je reálna filatelia, teda systematické zbieranie, to som sa dozvedel len pred pár rokmi, keď som sa ako dôchodca prihlásil na štúdium odboru Zberateľstvo a filatelia na Univerzite tretieho veku na Žilinskej univerzite. Po troch rokoch štúdia sme ho ukončili vypracovaním záverečných prác – filatelistických exponátov, alebo digitálnych publikácií, ktoré sme v júni 2023 vystavovali aj na národnej filatelistickej výstave s medzinárodnou účasťou BratislavaFila2023. 

Je to finančne a časovo náročný koníček?

Každý koníček, ak ho robíte s cieľom niečo dosiahnuť, alebo vytvoriť, je určite náročný na čas. Ak však ten čas venujete tomu, čo vás baví, tak to ako stratu času nevnímate. Filatelii sa venujete vtedy, keď máte chuť a nezávisí od fyzickej trénovanosti vášho tela. Filatelia trénuje našu myseľ. Vedie nás k systematickej práci a spoznávaniu krajiny a sveta, v ktorom žijeme. Známky zobrazujú históriu niečoho, čo menilo tento svet, alebo niekoho, kto vo svete, alebo u nás na Slovensku niečo znamenal. Tiež je potrebné pochopiť, že nemôžete zbierať všetko a musíte si vybrať oblasť, ktorej sa chcete venovať. 

Sú filatelisti, ktorí zbierajú len známky k téme bicykle, alebo osobnosti, historické vlaky, krajiny a rôzne iné. Počas štúdia na U3V som sa naučil, že zberateľ by si mal vybrať zbieranie filatelistických materiálov len z úzkej oblasti. Je to potrebné, aby téme, ktorú zbiera, čo najviac rozumel a vyberal si z množstva existujúcich materiálov len to, čo môže mať hodnotu pre poznanie danej témy a bolo to zrozumiteľné aj pre iných zberateľov. Len taký prístup vytvára zbierky s hodnotou, keďže vám umožní investovať aj do materiálov finančne náročnejších a nemíňať peniaze len na kúpu množstva známok. 

Hodnota zbierky sa však nemeria len peniazmi, hoci sa to mnohým zdá ako jediná motivácia. Zbierka má hodnotu historickú. Dnes vydávané poštové známky Slovenska stoja v deň vydania niekoľko desiatok centov a môže si ich kúpiť na pošte každý, kto má o ne záujem. Známka k 200. výročiu Štúrovcov vydaná v roku 2022 je zatiaľ našou známkou s najvyššou nominálnou hodnotou 4 eurá a dá sa kúpiť za tú cenu aj dnes. Dokedy? Možno ešte rok, a potom vzhľadom na jej umeleckú kvalitu, ktorú jej dal jeden z našich najlepších autorov a rytcov známok, akademický maliar Rudolf Cigánik, bude stáť už len viac. Známky iných štátov viete kúpiť jednoducho cez internet. Treba si však dobre rozmyslieť, čo zbierate, aby ste zbytočne nekupovali všetko, na čo natrafíte a zostali vám prostriedky na niečo hodnotné, vyskytujúce sa len v malých množstvách.

Ako dlho trvá, kým sa dostanete k známke, ktorú chcete? 

Keďže zbieram len známky Slovenska, tak získanie známok, ktoré zbieram, závisí len od dňa ich vydania a schopnosti mať relatívne malú sumu k dispozícii. Ide len o pár eur, ak chcete kúpiť len známku. Kupujú sa však aj aršíky, obálky prvého dňa tzv. FDC , pamätné listy a iné so známkou vydávané produkty. Za rok vychádza približne 25 známkových emisií podľa plánu známkovej tvorby na daný rok. Známky sa dajú kúpiť na Slovenskej pošte, alebo ak ste člen Zväzu Filatelistov Slovenska, ktorý ponúka novinkovú službu, tak známku a súvisiace materiály získate dokonca v hodnote pod nominálnou cenou. Vyzerá to jednoducho až dovtedy, kým nezačnete rozmýšľať nad chybami tlače, alebo doskovými chybami, ktoré dávajú známkam jedinečnosť. Informáciu o chybách známok získate mnohokrát až po rokoch od ich vydania a vtedy je to o burzách alebo aukciách, ktoré sa konajú vo väčších mestách, alebo v online prostredí. Niektoré známky sa už nedajú ľahko zohnať a trvá to aj roky, kým sa k niektorým, ktoré chcete získať, dostanete. Niektoré z nich však už nekúpite, lebo ich nikto neponúka alebo sú aj pre filatelistu už príliš drahé.