Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 01.08.2014, meniny má Božidara    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Tohtoročný City fest sa uskutoční v sobotu 9. augusta už tradične v Parku Štefana Moysesa. Zavítajú naň najväčšie slovenské skupiny.
 V sobotu 2. augusta sa uskutoční jubilejný desiaty ročník Šášovských hradných hier. Ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok poputuje výťažok zo vstupného na obnovu a údržbu Šášovského hradu.
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Zámer - prenájom pozemku - Hviezdoslavova ulica

01.08.2014 13:42:22
Zámer - prenájom pozemku - Hviezdoslavova ulica

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného v katastri nehnuteľností ...

Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

24.07.2014 14:11:29
Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) ...

Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

24.07.2014 12:23:23
Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušý orgán štátnej správy, vydal dňa 14.07.2014 pod číslom spisu: OU-BB-OVBP2-2014/025038-KB rozhodnutie o zrušení, ktorým zrušil rozhodnutie Stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom vydané pod číslom 242/2014 zo dňa 22.05.2014, ...

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

23.07.2014 10:48:55
Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom   Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ...

Informácia o kvalite ovzdušia

23.07.2014 10:43:14
Informácia o kvalite ovzdušia

Zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov bola okresným úradom životného prostredia v sídle kraje v § 25 odseku 1 ustanovená povinnosť sprístupňovať informácie verejnosti a najmenej raz za rok zverejniť informáciu o kvalite ovzdušia a ...

Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezupečný -žiadosť o zmenu integrovaného povolenia- zverejnenie

22.07.2014 10:16:09
Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezupečný -žiadosť o zmenu integrovaného povolenia- zverejnenie

Na základe žiadosti SIŽP zverejňuje Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §11 Zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov údaje a informácie, súvisiace s konaním o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre ...

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania BSD 397 - Jiráskova ul.

22.07.2014 09:53:21
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania BSD 397 - Jiráskova ul.

Dňa 2.7.2014 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 397, Jiráskova 5-7, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje predsedkyňa bytového spoločenstva Anna Kazarková, bytom M. R. Štefánika 451/8, Žiar nad Hronom žiadosť o ...

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením:

18.07.2014 19:55:50
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením:

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením: "Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat", stavebné objekty 670-00, 670-11         Na čítanie: R2 - Vyhláška o začatí konania S0670-00-11 [pdf; 119,36 kB]  

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

Mestská plaváreň

 

Oznamy

 


 

Od 21.6. do 31.8.2014 je Krytá plaváreň Z A T V O R E N Á. Tešíme sa na vás na Plážovom kúpalisku.

 


 

Od 2. júna je prevádzka sáun ZRUŠENÁ.

 


 

Upozorňujeme návštevníkov Krytej plavárne, že v mesiacoch MAREC, APRÍL, MÁJ a JÚN v dopoludňajších hodinách (do 12.00.hod.) prebiehajú v bazénoch plavecké výcviky žiakov ZŠ, MŠ a SŠ. Vstup do bazénov je obmedzený (bližšie informácie sa dozviete pri pokladni).

 


   

  KRYTÁ PLAVÁREŇ A MASÉRSKY SALÓN HELIOS usporadúvajú KAŽDÚ STREDU OD 17.00 DO 20.00 hod.

   

  „ŽENSKÝ DEŇ"

   

  BAZÉN + SAUNA + MASÁŽ


  Vstupné: 7,50 €
  (Platnosť od 1.10.2012)

   

  (V TOMTO ČASE INÉ VSTUPY NIE SÚ MOŽNÉ)

   


   

  Pozývame vás na RELAX PIATOK:

   

  • 15.00 - 17.00 MUŽI (2 hod sauna + masáž = 6,80 €)
  • 17.00 - 19.00 ŽENY (2 hod. sauna + masáž = 6,80 €)


  Záujem je potrebné nahlásiť vopred pri pokladni.

   


   

   

   

   

  Otváracie hodiny:Mestská plaváreň v Žiari nad Hronom

   

   

   

   

   

  Cenník:

   

   

   


  Kurzy:

   

  • plavecké kurzy pre začiatočníkov,

   

   

   

  SLUŽBY v areáli krytej plavárne:

   

  • sauna,
  • fitness centrum,
  • espresso,
  • kozmetický salón,
  • kaderníctvo,
  • manikúra a pedikúra.

   

   

   

  Kontakt:

  Mestská plaváreň v Žiari nad Hronom
  Mestská plaváreň
  Ul. M. Chrásteka

  tel.: 045/672 24 61
  e-mail:
  jagos@tszh.sk

  e-mail: alena.paulikova@tszh.sk

   


   

   

   

   

   

   

   


  Dnešné podujatia

  » viac podujatí

  Program podujatí

  » viac podujatí

  Mestský rozhlas ONLINE

  Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


  www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

  - Inzercia -

  Reklamný partner mesta

  WebyGroup