Dnes je 19.01.2020, meniny má Drahomíra.   

Preskočiť navigáciu

Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia počas pretekov


Cestné preteky

Sobota 24.06. Štart – Cieľ:   9:30 - 12:30 Preteky jednotlivcov s hromadným štartom Juniorky a Ženy
Sobota 24.06. Štart – Cieľ: 13:30 - 14:30 Preteky jednotlivcov s hromadným štartom Verejnosť (charity ride)
Sobota 24.06. Štart – Cieľ: 16:00 - 19:30 Preteky jednotlivcov s hromadným štartom Juniori

Štart: Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119. Smer Handlová, na križovatke za motorestom Dubník odbočiť doprava na Janovu Lehotu, cez Kosorín, Slaskú, Lutilu. Smer Žiar nad Hronom, po Ul. SNP, na obrátku s Ulicou A. Dubčeka po Ul. SNP do priestoru cieľa pri MsKC.

Zoznam ulíc, ktoré budú neprejazdné:

Žiar nad Hronom: SNP, E572/9, Janova Lehota: 2482 (hlavná ulica), Kosorín: 2482 (hlavná ulica), Slaská: 2482 (hlavná ulica), Lutila: Štefánikova.

Parkoviská, kde sa nebude dať parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC, Chrástekova

Cesty budú uzatvorené hodinu pred štartom. 8.30 – 20.00. Od 12.30 – 15.30 bude doprava otvorená s obmedzeniami.


Nedeľa 25. 06. 10:00 - 16:00 Preteky jednotlivcov s hromadným štartom Muži.

Štart: Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119. Smer Handlová po križovatku Janova Lehota. Na križovatke za motorestom Dubník odbočiť doprava na Janovu Lehotu, pokračovať na Kosorín, Slaskú, Lutilu. V Lutile odbočka po Ul. Moyzesova, Na rybníky, Štefánikova. Potom smer Žiar nad Hronom, po Ul. SNP v protismere, na obrátku s Ul. A. Dubčeka po SNP v protismere do priestoru cieľa pri MsKC.

Zoznam ulíc, ktoré budú neprejazdné:

Žiar nad Hronom: SNP, E572/9, Janova Lehota: 2482 (hlavná ulica), Kosorín: 2482 (hlavná ulica), Slaská: 2482 (hlavná ulica), Lutila: Štefánikova, Moyzesova, Na rybníky.

Parkoviská, kde sa nebude dať parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC, Chrástekova

Cesty budú uzatvorené hodinu pred štartom, čiže od 9.00 do 16.00.


Časovka jednotlivcov

Štvrtok 22. 06. Štart – Cieľ: 15:00 - 16:00 Časovka jednotlivcov Juniorky
Štvrtok 22. 06. Štart – Cieľ: 16:30 - 17:30 Časovka jednotlivcov Ženy
Štvrtok 22. 06. Štart – Cieľ: 18:00 - 20:00 Časovka jednotlivcov Juniori

Štart: Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Trasa po Ul. SNP smer Lutila, Obrátka v Lutile na ulici Štefánikova na križovatke s Ul. Moyzesova späť do Žiaru nad Hronom. V Žiari nad Hronom po Ulici SNP smer Ladomerská Vieska, odbočka na Ul. A. Dubčeka smer Lovča, Dolná Trnávka. Obrátka v Dolnej Ždani na križovatke Horná Ždaňa – Hliník nad Hronom, späť do Žiaru nad Hronom. Po Ulici A. Dubčeka na Ulicu SNP. Cieľ pred MsKC.

Zoznam ulíc, ktoré budú neprejazdné:

Žiar nad Hronom: SNP, A. Dubčeka, Lutila: Štefánikova, Lovča: Geromettova, Dolná Trnávka: 2483 (hlavná ulica), Dolná Ždaňa: 2483

Parkoviská, kde sa nebude dať parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC

Cesty budú uzatvorené hodinu pred štartom, čiže od 14.00. do 20.00.

Prestávka medzi pretekmi bude od 17.15 do 17.50. V danom čase bude otvorená doprava.


Piatok 23. 06. Štart – Cieľ: 15:00 - 17:30 Časovka jednotlivcov muži

Štart: Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119. Trasa po Ul. SNP smer Lutila, Slaská, Kosorín. Obrátka v Kosoríne pri kríži – námestie. Späť smer Slaská, Lutila, Žiar nad Hronom. V Žiari nad Hronom po Ulici SNP smer Ladomerská Vieska, odbočiť na Ul. A. Dubčeka smer Lovča, Dolná Trnávka. Obrátka v Dolnej Ždani na križovatke Horná Ždaňa – Hliník nad Hronom, späť do Žiaru nad Hronom. Po Ulici A. Dubčeka na Ulicu SNP. Cieľ pred MsKC.

Zoznam ulíc, ktoré budú neprejazdné:

Žiar nad Hronom: SNP, A. Dubčeka, Lutila: Štefánikova, Slaská: 2482 (hlavná ulica), Kosorín: 2482 (hlavná ulica), Lovča: Geromettova, Dolná Trnávka: 2483 (hlavná ulica), Dolná Ždaňa: 2483.

Parkoviská, kde sa nebude dať parkovať: Lidl, Kaufland, Prior, MsKC

Cesty budú uzatvorené hodinu pred štartom, čiže 14.00 – 18.00.


Parkovanie


Parkovanie pre divákov

Parkovanie - štvrtok 22.6., piatok 23.6.

Parkovanie - sobota 24.6., nedeľa 25.6.


Ceľkový pohľad na parkovanie v meste

Ceľkový pohľad na parkovanie v meste

Parkovanie po okrajoch ciest - Nedeľa 25.6.

I/50 Ulica SNP od predajne Orange až ku križovatke Ladomerská Vieska, parkovanie obojstranne

I/65 od križovatky Ladomerská Vieska smer Žarnovica (Priemyselná ulica), parkovanie obojstranne

Partizánska cesta od mimoúrovňovej križovatky R2 do Žiaru nad Hronom križovatka s Ulicou SNP, parkovanie jednosmerné so smerom výjazdu do Žiaru nad Hronom, cez Ulicu SNP do Ladomerskej Viesky

Cesta do areálu priemyselného parku popri železničnej stanici, parkovanie jednosmerné v smere od Ulice SNP

Cesta k železničnej stanici od Ulice SNP (Priemyselná zóna), parkovisko pri železničnej stanici, parkovanie obojsmerné


Prepravu do mesta zabezpečia autobusy kyvadlovej dopravy.

Trasy na parkoviská v meste budú značené farebnými a dobre viditeľnými značkami. Pri každom parkovisku bude k dispozícii usporiadateľská služba, ktorá bude návštevníkov usmerňovať. Po naplnení kapacity bude parkovisko uzavreté a návštevníci presmerovaní na najbližšie voľné.

Upozorňujeme, že ak zaparkujete pred začiatkom pretekov na niektorom z parkovísk v blízkosti centra pretekov na Ulici SNP, z parkoviska sa autom dostanete len po ukončení pretekov po 16.00, pretože Ulica SNP bude neprejazdná. Z parkoviska pri OD Prior a Kauflad sa bude možné dostať, a to dočasne otvorenou a spojazdnenou prípojkou na cestu na Ulici Pod Donátom.

Upozorňujeme návštevníkov, ktorí chcú vidieť štart Cestných pretekov U23 a mužov ELITE v nedeľu 25.6. o 10.00 hodine, aby prišli minimálne hodinu pred štartom!


Časté otázky


1. Ako sa dostanem domov vo štvrtok 22. júna, počas cyklistickej časovky, keď majú byť cesty uzatvorené od 14.00 do 20. hodiny, a to smerom na Lovču, Dolnú Trnávku?

Linky SAD, ktoré prepravujú ľudí z práce, budú mať upravený čas a v tento deň, teda vo štvrtok, prepravia ľudí, ktorí končia o 14.00 hodine. Automobilová preprava pre uvedené obce bude v čase od 14.00 do 20.00 hodiny uzavretá. Prestávka medzi pretekmi bude v čase od 17.15 do 17.50 hodiny, počas nej sa otvoria cesty a práve vtedy bude možné prepraviť sa autom do spomínaných obcí, a teda do Lovče, Dolnej Trnávky. Do Dolnej Ždane a ostatných obcí smerom na Prochot sa dostanete cez Hliník nad Hronom neobmedzene.

2. Ako sa dostanem domov v piatok 23. júna, počas cyklistickej časovky, keď majú byť cesty uzatvorené od 14.00 do 18. hodiny, a to smerom na Lovču a Dolnú Trnávku?

Linky SAD, ktoré prepravujú ľudí z práce, budú mať upravený čas a v tento deň, teda v piatok, prepravia ľudí, ktorí končia o 14.00 hodine. Bohužiaľ, od 14.00 do 18,00 hodiny sa autom v úseku od Ulice SNP, Dubčekovej ulice, do Lovče, Dolnej Trnávky a Dolnej Ždane nedostanete. Do Dolnej Ždane a ďalej sa dostanete cez Hliník nad Hronom neobmedzene.

3. Ako sa počas časovky, a teda vo štvrtok a piatok, prepravím v rámci mesta Žiar nad Hronom, napríklad z Ulice M. R. Štefánika, keď Dubčekova ulica bude uzavretá?

Počas časovky vo štvrtok bude Dubčekova ulica pre dopravu uzatvorená. Prestávka medzi pretekmi bude v čase od 17.15 do 17.50 hodiny, kedy bude možné prejsť Dubčekovu ulicu aj autom. V piatok bude Dubčekova ulica úplne uzatvorená od 14,00 do 18,00 hodiny. Počas spomínanej dopravnej výluky, v obidva spomínané dni, bude polícia riadene púšťať vozidlá na križovatke ulíc M. R. Štefánika a A. Dubčeka, aby bolo možné prejsť z jednej časti mesta do druhej. Plynulosť dopravy však bude značne obmedzená.

4. Ako sa počas cyklistických pretekov dostanem zo Žiaru do Handlovej?

Doprava v smere zo Žiaru nad Hronom do Handlovej povedie cez obchvat R2. Na úseku od kruhového objazdu pri obci Lovčica – Trubín po križovatku za motorestom Dubník bude doprava v sobotu a v nedeľu vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená políciou. Do Žiaru nad Hronom smerom z Handlovej sa nedostanete po Ulici SNP, ale budete musieť prejsť obchvatom na rýchlostnú komunikáciu R1 a potom na križovatku v Šášovskom Podhradí alebo v Lehôtke pod Brehmi zísť z R1 a pokračovať do Žiaru nad Hronom.

5. Ako sa vo štvrtok a piatok dostanem z práce do Lutily, Kosorína a Slaskej?

Vo štvrtok sa do 15.50 hodiny dostanete cez Jilemnického ulicu a Ulicu SNP do spomínaných obcí. Potom bude tento úsek uzatvorený do konca pretekov (vo štvrtok do 20,00 hodiny, v piatok do 18,00 hodiny). Využiť na presun do Kosorína, Slaskej či Janovej Lehoty môžete aj obchvat R2 a potom cez obec Janova Lehota sa dostanete do Kosorína, Slaskej a Lutily (štvrtok) a do Janovej Lehoty a na začiatok Kosorína (v piatok).

6. Ako sa dostanem v sobotu a v nedeľu z mesta do okolitých obcí alebo naopak?

V sobotu bude uzatvorená Ulica SNP v Žiari nad Hronom a cesty do obcí Janova Lehota, Kosorín, Slaská a Lutila od 8.30 do 20.00 hodiny, s výnimkou času od 12.30 do 15.30, kedy bude doprava otvorená s obmedzeniami, pretože na trati sa budú nachádzať pretekári charitatívnych pretekov. Aj počas pretekov bude možné sa prepravovať uzatvorenými cestami, ale len v smere jazdy pelotónu, čiže Žiar – J. Lehota – Kosorín – Slaská – Lutila – Žiar, no doprava bude riadená políciou a presun môže byť značne zdĺhavý.

V nedeľu budú uzatvorené cesty na rovnakej trase ako v sobotu, a to od 9.00 do 16.00 hodiny. Podobne ako v sobotu, bude možné prepraviť sa v smere jazdy pelotónu, no dopravu bude usmerňovať polícia, čo môže značne predĺžiť jednotlivé presuny. Preto, pokiaľ nemusíte, radšej autom po uvedenej trase necestujte.

Počas obidvoch dní sa bude dať využívať jeden jazdný pruh cestnej komunikácie medzi kruhovým objazdom pri obci Lovčica – Trubín a Dérerovým mlynom pri Janovej Lehote, no doprava tu bude usmerňovaná políciou. Aj v tomto prípade rátajte so zdržaním.

7. Odkiaľ, ako divák, môžem sledovať preteky?

Tak ako na iných cyklistických podujatiach, preteky môžete sledovať kdekoľvek pri trati, avšak na trať nevstupujte. V miestach, kde budú inštalované zábrany, je neprípustné tieto zábrany preskakovať a vstupovať na cestu. Môžete vážne ohroziť seba alebo pretekárov. Pre fanúšikov budú k dispozícii dve fan zóny, jedna v Žiari nad Hronom na parkovisku pri Lidli, druhá „pri tanku“ medzi obcou Janova Lehota a Kosorín. Vo fan zónach nájdu fanúšikovia informácie o pretekoch, veľkoplošné obrazovky a občerstvenie. Vo fan zóne v Žiari nad Hronom bude počas soboty a nedele pripravený aj sprievodný kultúrny program. V prípade záujmu si môžete kúpiť vstupenky na tribúnu, ktorá sa nachádza priamo pri cieľovej rovinke. V cene 35 eur je občerstvenie a malý darček.

8. Kde budem môcť, ako návštevník, zaparkovať?

Najväčší nápor na dopravu sa očakáva v nedeľu 25.6. počas cestných pretekov mužov. Parkovať budete môcť na viacerých vyhradených parkoviskách na území mesta. Pri každom bude k dispozícii usporiadateľská služba, ktorá bude návštevníkov usmerňovať. Po naplnení kapacity bude parkovisko uzavreté a návštevníci presmerovaní na najbližšie voľné. Parkovať sa bude dať aj na krajoch vozovky celej Priemyselnej ulice a Ulice SNP (v oboch smeroch) od kaštieľa v smere na Ladomerskú Viesku, na parkovisku pri Slovalcu a ZSNP, pričom prepravu do mesta zabezpečia autobusy kyvadlovej dopravy. Trasy na parkoviská v meste budú značené aj farebnými a dobre viditeľnými značkami. Upozorňujeme, že ak zaparkujete pred začiatkom pretekov na niektorom z parkovísk v blízkosti centra pretekov na Ulici SNP, z parkoviska sa autom dostanete len po ukončení pretekov po 16.00, pretože Ulica SNP bude neprejazdná, jedine z parkoviska pri OD Prior a Kauflad sa bude možné dostať, a to dočasne otvorenou a spojazdnenou prípojkou na cestu na Ulici Pod Donátom.

9. Budú počas pretekov k dispozícii aj stánky s občerstvením?

Áno, počas všetkých štyroch majstrovských dní. Ich najväčší počet bude počas nedeľných pretekov.

10. Budú počas pretekov otvorené nákupné centrá, keď ich parkoviská budú využívané na účely majstrovstiev?

Obchody budú otvorené, aj keď sa do nich automobilom nedostanete, keďže budú ulice SNP a Chrástekova od ulíc SNP po Svitavskú uzatvorené.

11. Dostanem sa počas pretekov autobusom z Prievidze do Žiaru?

Áno, všetky autobusy z tohto smeru budú počas pretekov premávať do Žiaru nad Hronom na autobusovú stanicu. Pôjdu však cez obchvat Žiaru, preto budú mať pravdepodobne meškanie.

12. Ako sa počas pretekov dostanem do obce a z obce Lovčica – Trubín?

Do obce Lovčica-Trubín sa počas celých pretekov dostanete neobmedzene, avšak cez obchádzku po obchvate R2. To znamená, že zo Žiaru nad Hronom prejdete na jednu z križovatiek na R1 (Šášovské Podhradie alebo Lehôtka pod Brehmi) a následne na obchvat R2.