Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.08.2021, meniny má Dominik/Dominika.   

Preskočiť navigáciu

Monitorovanie vjazdov a výjazdov mesta Žiar nad Hronom (2. fáza)

Názov projektu: Monitorovanie vjazdov a výjazdov mesta Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica v oblasti prevencie kriminality. 

Dotácia: 6 000,00 eur
Spolufinancovanie mesta: 2 540,00 eur
Celkové náklady: 8 540,00 eur

Cieľ projektu:

Predmetom projektu je dodanie kamerového systému, ktorého cieľom je predovšetkým situačná prevencia kriminality a zvyšovanie bezpečnosti mesta na základe kontinuálneho monitorovania vjazdov a výjazdov mesta. V 2. fáze sa jedná o jeden vjazd a jeden výjazd do/z mesta – na severozápadnom vstupe smer Handlová, Ul. SNP. Kamery budú riadené softwarom zameraným na alfanumerické čítanie a ukladanie dát. Budú zvyšovať úroveň ochrany monitorovaného priestoru, nakoľko budú sprostredkúvať vizuálne informácie z vjazdu a výjazdu v reálnom čase. Súčasne bude vykonávaný záznam, ktorý poskytne v prípade potreby spätné informácie o činnosti a pohybe vozidiel v denných aj v nočných hodinách. Doplnkovou funkcionalitou bude vyhodnocovanie intenzity dopravy na predmetnom vjazde a výjazde mesta s rozlíšením na osobné a nákladné vozidlá.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.