Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.10.2021, meniny má Aurel.   

Preskočiť navigáciu

Odbor centra zhodnocovania odpadov


Ing. Ján Vinarčík - vedúci Odboru centra zhodnocovania odpadov

Vedúci odboru:

Ing. Ján Vinarčík
Tel: 045/ 678 71 40
E-mail: jan.vinarcik@ziar.sk

 

 

 

Odbor centra zhodnocovania odpadov tvorí:

 • oddelenie centra zhodnocovania odpadov
 • oddelenie intenzifikácie separovaného zberu

Oddelenie centra zhodnocovania odpadov

Ing. Miroslav Nemec - 045/678 71 40, miroslav.nemec@ziar.sk


Odbor centra zhodnocovania odpadov zabezpečuje tieto úlohy:

Oddelenie centra zhodnocovania odpadov

 • zabezpečuje prevádzkovanie technologických zariadení na zhodnocovanie komunálneho odpadu:

  • mechanická úprava zmesového komunálneho odpadu s rozdelením na frakcie vhodné na ďalšie zhodnocovanie,

  • využitie energetického potenciálu bioaktívnej frakcie zmesového odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov ich zhodnocovaním v bioplynovej stanici,

  • energetické zhodnocovanie biomasy formou gasifikácie,

  • dotrieďovanie a úprava triedených zložiek komunálneho odpadu pre následné materiálové zhodnocovanie.

Oddelenie intenzifikácie separovaného zberu

 • zabezpečuje zber a odvoz triedených zložiek komunálnych odpadov z domácností občanov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb,
 • zabezpečuje materiálno-technickú základňu pre vykonávanie zberu a odvozu triedených zložiek – obstarávanie, oprava a výmena zvozovej techniky, zberových nádob, nákup pohonných látok.