Potvrdenie o blízkom, príbuzenskom vzťahu

Potvrdenie o blízkom, príbuzenskom vzťahu v zmysle zákona 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov (§ 4 odst. 1, písm. c).

Uvedené potvrdenie vystaví mestský úrad občanovi na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz
  • doklady preukazujúce blízky vzťah medzi žiadateľom  a osobou, na ktorú sa pozemok prevádza (napr. rodný list, sobášny list a pod.)

Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk
Poplatok: 1,50 € za vystavenie potvrdenia  
Doba vybavenia: do 30 dní


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png