Dnes je 03.04.2020, meniny má Richard.   

Preskočiť navigáciu

Prihláška do MDJ

Mestské detské jasle zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od šiestich mesiacov do dvoch rokov. Zriaďovateľom detských jaslí je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení ich rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečovaní životného štandardu členov rodiny (teda aj detí). Ďalší dôležitý význam jaslí spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a pri ich socializácii.

Pred nástupom dieťaťa do detských jaslí je potrebné prísť do zariadenia zapísať sa do poradovníka a vypísať prihlášku do detských jaslí. Vypísanú prihlášku rodič osobne zanesie na mestský úrad pani Bc. Márii Šimegovej, kde prihláške pridelia evidenčné číslo a zverejnia ju na webovej stránke mesta. Dva týždne pred plánovaným nástupom dieťaťa do jaslí si rodičia vyzdvihnú zaevidovanú prihlášku u vedúcej jaslí za účelom jej potvrdenia detským lekárom a zamestnávateľom rodičov.

Všetci rodičia poberajú rodičovský príspevok vo výške 199,60,- € mesačne. V prípade vyššieho poplatku za služby jaslí, ako je rodičovský príspevok, môžu rodičia dieťaťa požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na starostlivosť o dieťa. Úrad rodičom dieťaťa vyplatí príspevok do výšky preukázateľných nákladov, najviac však do výšky 230,- € mesačne.


Vybavuje: Mgr. Lucia Janeková - vedúca detská sestra
Kontakt: MDJ - Ul. Sládkovičova č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 672 47 25, e-mail: lucia.janekova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku


Súbory na stiahnutie:

Na čítanie: