Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.07.2022, dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda.   

Preskočiť navigáciu

Prihláška do MDJ

Mestské detské jasle zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do troch rokov. Zriaďovateľom detských jaslí je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení ich rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečovaní životného štandardu členov rodiny (teda aj detí). Ďalší dôležitý význam jaslí spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a pri ich socializácii.

Pred nástupom dieťaťa do detských jaslí je potrebné prísť do zariadenia zapísať sa do poradovníka a vypísať prihlášku do detských jaslí. Vypísanú prihlášku rodič osobne zanesie na podateľňu mestského úradu, kde prihláške pridelia evidenčné číslo a zverejnia ju na webovej stránke mesta. Dva týždne pred plánovaným nástupom dieťaťa do jaslí si rodičia vyzdvihnú zaevidovanú prihlášku u vedúcej jaslí za účelom jej potvrdenia detským lekárom a zamestnávateľom rodičov.

Informácie o aktuálnych zmenách týkajúcich sa rodičovského príspevku

Od januára 2021 došlo k zmene výšky vyplácania rodičovského príspevku, a to z 370 € na 378,10 €, pričom štátny príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov je ohodnotený sumou 280 €. Štátny príspevok na starostlivosť o dieťa zostal bez zmeny a aktuálne je o 98,10 € nižší ako rodičovský príspevok. Ak poberáte príspevok na starostlivosť o dieťa (280 €), v tom prípade je pre vás výhodnejšie požiadať o jeho odňatie a následne opäť požiadať o rodičovský príspevok (378,10 €) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Prechod z jedného príspevku na druhý by mal byť plynulý.


Vybavuje: Mgr. Lucia Janeková - vedúca zariadenia
Kontakt: MDJ - Ul. Sládkovičova č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 045/672 47 25, e-mail: lucia.janekova@ziar.sk


Súbory na stiahnutie:

Na čítanie: