Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.07.2022, dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda.   

Preskočiť navigáciu

Seniori - aktuálne

Pozvánka na športovo-relaxačný deň do Tekova | 13.6.2022

Vedenie Mestského Klubu dôchodcov pozýva svojich členov na Športovo-relaxačný deň do Tekova, ktorý sa uskutoční dňa 6. júla 2022.

Odchod o 7.30 hod. z Ulice M. R. Štefánika pri základnej škole („Dvojka“).

Zápis záujemcov sa bude konať v Klube dôchodcov dňa 28. júna 2022 v čase od 13.00 do 15.00 hod. Poplatok je vo výške 7 eur na osobu.

Program:

 1. Prehliadka hospodárstva arónie v obci Starý Tekov.
 2. Prvé občerstvenie v sídle Bažantnice v obci Starý Tekov.
 3. Športovanie v priestoroch Bažantnice.
 4. Druhé občerstvenie, prehliadka priestorov Bažantnice, voľný program. Ukončenie približne o 16.00 hod.

Viac informácií na čísle: 0902 132 999.

Vedenie MKD – ZH


Ondrej Kandráč a skupina SOKOLY | 7.3.2022

Vedenie Klubu dôchodcov (KD) oznamuje svojim členom, že prispeje sumou 10,00 €/osoba  pri účasti na koncerte Ondrej Kandráč a skupina SOKOLY, ktorý bude v Dome kultúry, Nám. Matice slovenskej  dňa  26. 03. 2022 o 19.00 h.  

Svoj skutočný záujem je potrebné nahlásiť do termínu 22. 03. 2022 u vedúcej KD – p. Pobežkovej, ktorá následne poskytne aj ďalšie informácie a pokyny.


Uzatvorenie Klubu dôchodcov a priestorov na stretávanie sa ostatných záujmových organizácií | 8.11.2021

Od pondelka 8. novembra 2021 sa rozhodnutím primátora mesta uzatvára až do odvolania Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom (KD), ako aj priestory v MsKC, ktoré slúžia na stretávanie sa ostatných záujmových organizácií (spolkov).

Toto rozhodnutie sa opiera o stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a fakt, že pri stretávaní sa KD a ostatných záujmových spolkov ide podľa vyhlášky ÚVZ SR o hromadné podujatie. V 3. stupni ohrozenia (čierna farba okresu) je možné sa stretávať za podmienky dodržania prísnych protipandemických opatrení.

Závery Štátneho zdravotného dozoru KD v mesiaci október 2021 poukazujú tiež na fakt, že sa vo vyčlenených stretávacích priestoroch nesmú konzumovať pokrmy a nápoje, keďže je to vysoko riziková aktivita. V stanovisku RÚVZ sa tiež píše, že v súčasnej epidemiologickej situácii i napriek dôležitosti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity členov KD a ostatných záujmových spolkov, v záujme ochrany ich zdravia, nie je vhodné ich stretávanie.


Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO JDS v Žiari nad Hronom | 21.2.2020

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO JDS v Žiari nad Hronom, ktorá sa bude konať dňa 26. februára 2020 v divadelnej sále MsKC o 13.00 hod.

Program: Zahájenie VČS vystúpením speváckeho súboru ZO JDS

 1. Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesenia z VČS konanej v roku 2019
 4. Správa o činnosti ZO JDS za rok 2019
 5. Správa o hospodárení ZO JDS za rok 2019
 6. Správa revíznej komisie za rok 2019
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2020
 8. Návrh rozpočtu na rok 2020
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Prestávka – podané občerstvenie
 11. Diskusia
 12. Návrh a schválenie uznesenia
 13. Ukončenie
 • Členský poplatok na rok 2020 vo výške 4 € sa bude vyberať pri prezentácii. Prineste si so sebou preukaz JDS.

Pre členov OZ SŽS

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu OZ Spolok Žiarskych seniorov, ktorá sa bude konať v stredu 26. februára 2020 po skončení VČS JDS 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie rokovacie poriadku 
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesenia z VČS konanej v roku 2019
 4. Správa o činnosti za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019
 6. Správa revíznej komisie
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2020
 8. Návrh rozpočtu na rok 2020 
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Diskusia
 11. Návrh a schválenie uznesenia
 12. Ukončenie
 • Členský poplatok na rok 2020 vo výške 1 € sa bude vyberať pri prezentácii. Prineste si so sebou preukaz SŽS.

Pozvánka | 13.10.2019

Výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom pozýva svojich členov:

 • 6.11.2019 o 13.00 hod. na tradičnú besedu s primátorom mesta Mgr. Petrom Antalom.
 • 7.11.2019 o 18.00 hod. do MsKC v Žiari n/Hronom na divadelné predstavenie „KLIMAKTÉRIUM...a čo? Predstavenie je akousi „babskou jazdou“ plnou humoru a piesní. Autorkou hry je poľská herečka, pesničkárka a kabaretná umelkyňa Alżbieta Jodłowska. Vstupné: 17 € - z toho 10,00 € uhradí ZO JDS a 7,00 € člen ZO. Hradí sa pri zápise. Zápis: 16.10.2019 od 13.00 - do 15.00 hod v „Dome seniorov“ v Žiari n/Hronom.
 • 20.11.2019 na kačacinu do Bzenice - Furmanská Koliba. Poplatok 5,00 €. Hradí sa pri zápise. Zápis záujemcov 16.10.2019 od 13.00 – do 15.00 hod v „Dome seniorov“ v Žiari n/ Hronom. Odchod autobusu od II. ZŠ o 12.30 hod.
 • 18.12.2019 o 13.00 hod. do Domu seniorov na predvianočné posedenie s programom, v ktorom vystúpi spevácky súbor SENIORI-OPTIMISTI a deti z MŠ.

Poznámka: Členské na rok 2020: - JDS vo výške 4 € a členské SŽS vo výške 1 € môžete uhradiť dňa 18.12.2019. So sebou si prineste členské preukazy.


Pozvánka | 10.5.2019

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom vás pozýva:

 • 15. 5. 2019 (streda) na posedenie s programom pri príležitosti Dňa matiek. Začiatok o 13.00 hod v Dome seniorov.
 • 3. 6. 2019 (pondelok) na turistický výstup na hrad Šášov organizovaný v spolupráci s okresnou organizáciou JDS.

Občerstvenie – guláš (misku a lyžicu si prineste so sebou). Cena lístka na guláš 3 €.

Zápis záujemcov každú stredu v Dome seniorov od 13.00 – 14.00 hod.

 • Zraz účastníkov, ktorí pôjdu pešo do obce Šášovské Podhradie bude v Ladomerskej Vieske o 9.20 h. Odchod o 9.30 h – modrá turistická značka. Čas pochodu je cca 45 minút. Doprava: zo Žiaru nad Hronom do Ladomerskej Viesky - stred od nemocnice MHD číslo 5 o 9.01 hod.
 • Druhá možnosť je autobusové spojenie priamo do obce Šášovské Podhradie autobusom MHD číslo 4 zo zastávky reštaurácia LUX o 10.01 hod.
 • Po príchode do Šášovského Podhradia cca o 10.30 h privítanie účastníkov turistickej akcie v miestnom kultúrnom dome.
 • O 11.00 hod. spoločný výstup na hrad. Od hradnej skaly po zelenej značke trvá výstup približne 15 min. Zdatnejším turistom odporúčame z hradu pokračovať vo výstupe na SUŤ, ktorý trvá cca 1 a pol hodiny.
 • Odchody autobusov zo Šášova do Žiaru MHD číslo 4 o 13.50, 14.45, 16.00, 16.45 h.                                                                    

Pozvánka | 12.10.2018

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku pozýva  seniorov na  cvičenie „kalanetiky na plavárni“ pod vedením Mgr. Anny Gábrišovej, ktoré je upravené: 15 min cvičenie na suchu, 15 min cvičenie vo vode a 30 min voľné plávanie. Začiatok cvičenie je 18. 10. 2018 o 12.00 h na Mestskej plavárni v Žiari nad Hronom

Ďalší plán cvičení bude spresnený na prvom stretnutí.

Jednorázový  poplatok pre:

 • členov  ZO JDS a OZ SŽS: 2 €
 • členstvo len v jednej organizácii: 3 €
 • nečlenovia: 5 €

Zo sebou si prineste preukazy JDS a SŽS.

Projekt je financovaný  z  2 % dane poukázanej spoločnosťou NEMAK Slovakia, s.r.o. Ladomerská Vieska


Pozvánka | 18.9.2018

Výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom vás pozýva dňa:

 • 26.9.2018 na zájazd - trasa: Žilina – prehliadka historických pamiatok mesta so sprievodcom a návšteva Budatínskeho kaštieľa. Poplatok 7 € (vstupné do kaštieľa + cestovné). Odchod autobusu o 08.00 h z parkoviska od II. ZŠ. Zápis záujemcov 19. a 20. 9. 2018 od 13.00 h do 15.00 h v Dome seniorov.
 • 17.10.2018 do Domu seniorov na tradičné stretnutie s predstaviteľmi mesta. Začiatok o 13.00 h.
 • 12.12.2018 o 13.00 hod na predvianočné posedenie s programom, v ktorom vystúpi spevácky súbor SENIORI-OPTIMISTI a deti z MŠ.

Poznámka: Členské na rok 2019 vo výške 4 € môžete uhradiť dňa 12.12.2018. So sebou si prineste členský preukaz.

Pozvánka | 7.5.2018

Výbor ZO JDS  v Žiari nad Hronom Vás pozýva na:

 1. Posedenie s programom pri príležitosti Dňa matiek,  ktoré sa bude konať 16. mája 2018 (streda) o 13.00 hod v Dome seniorov.
 2. Operetu Franza Lehára „Zem úsmevov“ do Banskej Bystrice dňa 21. júna 2018, začiatok predstavenia o 18.30 h. Poplatok 8 €  (vstupné 5 €, cestovné 3 €). Odchod autobusu o 16.30 h z parkoviska pred II. ZŠ. Zápis záujemcov bude 16. mája 2018 v Dome seniorov od 13.00 h do 16.00 h.

Pozvánka | 14.2.2018

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu JDS - ZO Žiar nad Hronom, ktorá sa bude konať dňa 21. februára 2018 o 13.00 h v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.

Program  schôdze: Vystúpenie speváckeho súboru ZO JDS

 1. Otvorenie a schválenie rokovacieho programu
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia z poslednej VČS
 4. Správa o činnosti za rok 2017
 5. Správa o hospodárení za rok 2017
 6. Správa revíznej komisie
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2018
 8. Návrh rozpočtu na rok 2018
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Prestávka - občerstvenie
 11. Predstavenie kandidátov na predsedu ZO a členov výboru
 12. redstavenie kandidátov do vyšších orgánov JDS
 13. Diskusia
 14. Voľba predsedu ZO JDS v Žiari nad Hronom
 15. Voľba členov výboru ZO JDS
 16. Voľba členov revíznej komisie
 17. Voľba členov do vyšších orgánov JDS
 18. Návrh a schválenie uznesenia
 19. Ukončenie

Ján Truben, predseda ZO JDS

Pozvánka | 14.2.2018

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu občianskeho združenia Spolok Žiarskych seniorov, ktorá sa uskutoční v stredu 21. februára 2018 o 14.30 hod v hlavnej sále MsKC v Žiari nad Hronom.

Program:

 1. Otvorenie a kontrola uznesenia
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti za rok 2017
 4. Správa o hospodárení za rok 2017
 5. Revízna správa
 6. Plán činnosti na rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Návrh kandidátov na predsedu a členov výboru OZ SŽS
 9. Diskusia
 10. Voľba predsedu a členov výboru OZ
 11. Voľba revíznej komisie
 12. Návrh a schválenie uznesenia
 13. Ukončenie

Ján Truben, predseda ZO JDS

Pozvánka| 9.11.2017

Výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom pozýva svojich členov na:

 • 15.11.2017 o 13.00 h. do Domu seniorov na tradičnú besedu s primátorom mesta Mgr. Petrom Antalom.
 • 13.12.2017 o 13.00 h. do Domu seniorov na predvianočné posedenie s programom, v ktorom vystúpi spevácky súbor SENIORI-OPTIMISTI a deti z MŠ.
 • 19.01.2018 od 16.00 do 24.00 h. do MsKC Žiar nad Hronom na Ples seniorov.

Poznámka: Členské na rok 2018: JDS vo výške 4 €, Spolok Žiarskych seniorov vo výške 1 € môžete uhradiť dňa 13.12.2017. So sebou si prineste členské preukazy.

Ján Truben, predseda JDS

Zájazd: Jaskyňa Domica a Kaštieľ Betliar| 14.8.2017

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom vás pozýva na jednodňový zájazd:

Trasa: Jaskyňa Domica (vstup z maďarskej strany) a kaštieľ Betliar

 • Termín: 13.09.2017 (streda), odchod autobusu o 07.00 hod z parkoviska od II. ZŠ.
 • Cena zájazdu 10 € (v cene je cestovné a vstupné do jaskyne Domica), vstupné do kaštieľa Betliar vo výške 5 € si hradí každý záujemca o prehliadku sám.
 • Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Klube dôchodcov 30.8. a 31.8. 2017 od 13.00 do 15.00 hod

Posedenie s programom pri príležitosti Dňa matiek | 2.5.2016

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom vás pozýva na:

 • Posedenie s programom pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať 18. mája 2016  (streda) o 13.30 hod v Dome seniorov. Zápis záujemcov o účasť bude každú stredu od 13.00 hod. do 15.00 hod. v Dome seniorov.

Poznámka: Posledný termín platenia členského príspevku na rok 2016 je 18.5.2016. So sebou si prineste členský preukaz. Členské na rok 2016 je 4 €. V zmysle Smernice o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku časť „V. členské príspevky a odvod ich časti“ je potrebné výber členského organizovať tak, aby  bolo ukončené do 30. 4. bežného roka a následne poukázané vyšším organizačným stupňom najneskôr do 31. mája bežného roku. Neplatenie členského príspevku pravidelne a načas je podľa článku 8 Stanov JDS jeden z dôvodov zrušenia členstva v JDS.

Dovolenka v Chorvátsku | 15.2.2016

Cestovná kancelária REKREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom ponúka pre kolektív JDS Žiar nad Hronom dovolenku v CHORVÁTSKU MAKARSKÁ RIVIÉRA - GRADAC v termíne 17.6. - 26.6.2016. Cena: 344 €/osoba.

Cena obsahuje: 7x ubytovanie, 7x polpenzia formou bufetových stolov, 1x nápoj k večeri, pobytovú taxu, poistenie CK voči úpadku, autobusovú dopravu, DPH.

Ubytovanie je v dvojlôžkových izbách jednoducho zariadených s možnosťou jednej prísteľky (rozťahovacie kreslo. Izby majú vlastné sociálne zariadenie, telefón, balkón. Možnosť pridať na izbu chladničku za príplatok.

Cena neobsahuje: komplexné cestovné poistenie 11 €/pobyt

GRADAC je populárne letovisko v juhovýchodnej časti Makarskej riviéry. Leží na polceste medzi Splitom a Dubrovníkom. Má pekné dlhé kamienkové pláže s pozvoľným vstupom do mora.

Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Vodnáka na tel. č. 0902 132 999 do 15. marca 2016.

Pozvánka na 15. ples seniorov | 18.1.2016

ZO JDS na Slovensku, Spolok Žiarskych seniorov a Klub dôchodcov v Žiari nad Hronom pozýva všetkých seniorov, členov i nečlenov na 15. ples seniorov v piatok 22.januára 2016 od 16.00 do polnoci.

 • Hlavná sála MsKC Žiar nad Hronom
 • Vstupné: 10,- €
 • Hudba: IDEÁL Nová Baňa
 • Tombola
 • Občerstvenie: zákusok, víno, káva, čaj
 • Predpredaj a predaj vstupeniek od 15.00 do 19.00 hod. v pokladni MsKC, č. tel.(pokladňa) 0905 895 849

Pozvánky | 09.11.2015

Výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom vás pozýva dňa:

 • 11.11.2015 o 13.00 hod. do Domu seniorov na besedu s primátorom Mgr. Petrom Antalom.
 • 19.11.2015 o 10.00 hod. do Mestskej plavárne, kedy začína projekt, organizovaný v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom „Vitálni a zdraví po celý rok - kalanetika vo vode". Jednorazový poplatok 2 €.
 • 16.12.2015 o 13.00 hod. do Domu seniorov na predvianočné posedenie s programom, v ktorom vystúpi spevácky súbor SENIORI-OPTIMISTI a deti z MŠ.

Poznámka:  Členské na rok 2016 vo výške 4 € môžete uhradiť dňa 16.12.2015. So sebou si prineste členský preukaz.

Pozvánky | 13.05.2015

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom pripravuje:

 • dňa 26.5.2015: zájazd do Zvolena na divadelné predstavenie CELEBRITY s.r.o., ktorá prináša aktuálny pohľad do televízie počas nakrúcania nekonečného seriálu. Začiatok predstavenia o 18.30 hod. Odchod autobusu z parkoviska od II. ZŠ o17.30 hod. Poplatok 5 €. Zápis: 20.5. a 21.5.2015 od 13.00 h do 15.00 hod. v Dome seniorov.
 • dňa 27.5.2015: Posedenie s programom pri príležitosti Dňa matiek. Začiatok o 13.30 hod. v Dome seniorov.
 • dňa 17.6.2015: zájazd Beckov - Bradlo - Košariská. Poplatok: 8 € cestovné, vstupné do múzea si hradí každý účastník zájazdu sám. Odchod autobusu z parkoviska od II. ZŠ o 08.00 hod. Zápis 20.5. a 21.5.2015 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v Dome seniorov.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu | 04.03.2015

Klub dôchodcov Žiar nad Hronom vás pozýva dňa 17.3.2015 o 13.30 hod. na prednášku MUDr. Košťanovej. Téma prednášky - Nespavosť. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Klubu dôchodcov.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu | 29.01.2015

Výročná členská schôdza ZO JDS v Žiari nad Hronom dňa 19. 2. 2015 v estrádnej sále MsKC o 13.00 hodine.

Program: Zahájenie VČS vystúpením speváckeho súboru ZO JDS

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z ostatnej VČS
 5. Správa o činnosti ZO JDS za rok 2014
 6. Správa o hospodárení ZO JDS za rok 2014
 7. Správa revíznej komisie
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2015
 9. Návrh rozpočtu na rok 2015
 10. Správa mandátovej komisie
 11. Predloženie návrhu kandidátov na predsedu ZO, členov výboru ZO, členov revíznej komisie ako aj návrh na členov vyšších orgánov v rámci JDS
 12. Predstavenie jednotlivých kandidátov
 13. Prestávka - občerstvenie
 14. Zahájenie druhej časti rokovania vystúpením speváckeho súboru
 15. Diskusia
 16. Voľby navrhovaných kandidátov do orgánov ZO JDS ako aj vyšších orgánov JDS
 17. Návrh a schválenie uznesenia
 18. Ukončenie

Členský poplatok na rok 2015 vo výške 4 € sa bude vyberať pri prezentácii.

Po skončení VČS sa ešte budú riešiť nevyhnutné organizačné potreby Spolku Žiarskych seniorov.

Pozvánka | 15.10.2014

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom Vás pozýva:

 1. Dňa 5.11.2014 (streda) o 13.30 hod. na posedenie pri kačacine a besedu s primátorom mesta v Dome seniorov. Predaj lístkov v cene 5 € v dňoch 22. a 23.10.2014 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v Dome seniorov. (Účasť maximálne 100 hostí).
 2. Dňa 6.12.2014 (sobota) na „Mikulášsky stolnotenisový turnaj", ktorý sa bude konať na IV. ZŠ v Žiari nad Hronom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Hlaváča na čísle telefónu 0908 068 599.
 3. Dňa 17.12.2014 (streda) o 13.30 hod. na predvianočné posedenie v Dome seniorov. (Účasť maximálne 100 hostí).
 4. Predbežný termín konania XIV. Plesu seniorov 24.1.2015 (piatok).

Pozvánka na poznávací zájazd | 21.08.2014

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom vás pozýva na: Poznávací zájazd - Trasa: Čachtice - Myjava - Vršatec

 • Termín: 24. 9. 2014
 • Cena zájazdu 10 € v cene je cestovné a vstupné do kultúrnych pamiatok.
 • Odchod autobusu o 08.00 hod z parkoviska od II. ZŠ.
 • Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Dome seniorov 26. 8. a 27. 8. 2014 od 13.00 do 15.00 hod.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu | 06.02.2014

JDS - ZO Žiar nad Hronom vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá bude dňa 19. februára 2014 o 13.00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom s nasledovným programom:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie rokovacieho programu ,
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie,
 4. Kontrola plnenia uznesenia,
 5. Správa o činnosti za rok 2013,
 6. Správa o hospodárení za rok 2013,
 7. Správa revíznej komisie za rok 2013,
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2014,
 9. Návrh rozpočtu na rok 2014,
 10. Správa mandátovej komisie,
 11. Rozšírenie výboru ZO o 1 člena a jeho voľba,
 12. Prerokovanie návrhu na vznik občianskeho združenia „Spolok Žiarskych seniorov",
 13. Schválenie „Stanov OZ Spolok Žiarskych seniorov",
 14. Predstavenie členov na funkcie - predsedu, výkonného výboru a revíznej komisie,
 15. Voľba štatutárneho zástupcu - predsedu, výkonného výboru a revíznej komisie,
 16. Prestávka,
 17. Diskusia,
 18. Návrh a schválenie uznesenia,
 19. Ukončenie.

Pozvánka | 10.10.2013

Výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad Hronom vás pozýva:

 • dňa 13. 11. 2013 o 13.30 hod. do Domu seniorov na kačacie hody. Hosť: primátor mesta Mgr. Peter Antal, ktorý odpovie na vaše otázky. Zápis záujemcov o kačacinu bude: 06. 11. 2013 v Dome seniorov od 13.00 do 16.00 hod., poplatok 5 €.
 • dňa 18.12.2013 o 13.30 hod. do Domu seniorov na predvianočné posedenie s programom, v ktorom vystúpi spevácky súbor SENIORI-OPTIMISTI a deti z MŠ.

Cvičenie Čchi-Kung | 27.03.2013

V rámci spolupráce Základnej organizácie JDS a Klubom dôchodcov s Poštovou bankou so sídlom v Žiari nad Hronom, sa uskutočnia v Dome seniorov nasledovné prednášky, na ktoré vás pozývame:

 • 09.04. 2013 o 13.30 hod Exekúcie ako sa správať? Banková bezpečnosť.
 • 21.05. 2013 o 13.30 hod Cenné papiere a poistenie osôb, domov a domácností.

Zároveň vás pozývame dňa

 • 22. 05. 2013 o 13.00 hod na oslavy Dňa matiek.

Cvičenie Čchi-Kung | 03.01.2013

Oznamujeme cvičencom Čchi-Kung, že z titulu zahraničnej dovolenky cvičiteľky sa s pravidelným cvičením začne v stredu 30. 01. 2013 o 13.30 hod. Pokračovať bude už vždy v stredu od 13.30 hod. a to v dňoch:

 • 30. 01. 2013
 • 06. 02. 2013
 • 13. 02. 2013
 • 20. 02. 2013
 • 27. 02. 2013
 • 06. 03. 2013
 • 13. 03. 2013
 • 20. 03. 2012
 • 27. 03. 2013

Poďakovanie | 10.12.2012

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom touto cestou ďakuje všetkým našim anonymným sponzorom - darcom 2 % dane z príjmu a všetkým, ktorí týchto sponzorov oslovili. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech členov ZO JDS na činnosti v rôznych krúžkoch, usporiadanie zájazdu, návštevy divadla, spoločenských posedení pri rôznych príležitostiach, ako aj na organizovanie klubových dní raz v týždni v Dome seniorov.


Bez tejto finančnej pomoci by takúto širokú činnosť nebolo možné realizovať. Preto vám všetkým patrí úprimné „ďakujeme" a prijmite aspoň symbolicky ružu vďaky.

Pozvánka | 16.11.2012

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom vás pozýva 5.12.2012 (streda) o 13.00 hod do Domu seniorov na predvianočné posedenie s programom, v ktorom vystúpi spevácky súbor SENIORI-OPTIMISTI a deti z MŠ.


Poznámka: Členské na rok 2013 je 3 €, ktoré môžete uhradiť už dňa 5.12.2012. So sebou si prineste členský preukaz.

Cvičenie Čchi-Kung | 19.10.2012

Základná organizácia JDS v Žiari nad Hronom oznamuje svojim členom, že cvičenie Čchi-Kung začína v pondelok 1.10.2012 o 10.30 hod v priestoroch Domu seniorov.

Cvičenie bude trvať od 1.10.23012 do 25.3.2013. Poplatok cvičencov na celú dobu cvičenia je 2 €.

Rozpis cvičení:

Rok 2012

 

Rok 2013

 

 • 22. 10. 2012
 • 09. 01. 2013
 • 29. 10. 2012
 • 16. 01. 2013
 • 05. 11. 2012
 • 23. 01. 2013
 • 12. 11. 2012
 • 30. 01. 2013
 • 19. 11. 2012
 • 07. 02. 2013
 • 26. 11. 2012
 • 14. 02. 2013
 • 03. 12. 2012
 • 21. 02. 2013
 • 10. 12. 2012
 • 28. 02. 2013
 • 17. 12. 2012
 • 04. 03. 2013
 
 • 11. 03. 2013
 
 • 18. 03. 2013
 
 • 25. 03. 2013

Pozvánka | 24.9.2012

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom pripravuje nasledovné akcie, na ktoré vás srdečne pozýva:

 • 28. 9. 2012 (piatok) Jesenný bál, ktorý sa koná pri príležitosti 10. výročia založenia Okresnej organizácie JDS. Začiatok o 16.00 hod, vstupné 5 €, vstupenky v predpredaji v MsKC.
 • 17. 10. 2012 (streda) o 13.00 hod do Domu seniorov na kačacie hody. Hosť: primátor mesta Mgr. Ivan Černaj. Poplatok 2 €. Zápis záujemcov 3.10. a 4.10.2012 v Dome seniorov od 13.00 do 15.00 hod.

Pozvánka | 14.2.2012

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom vás pozýva na:

 1. Posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať 09. 05. 2012 (streda) o 13.30 hod v Dome seniorov
 2. Jednodňový zájazd: Trasa: Levice - Brhlovce - Pukanec - Banská Štiavnica- Sklené Teplice
 • Termín: 13. 06. 2012 (streda)
 • Cena zájazdu 5 € (v cene je cestovné a vstupné do Tekovského múzea v Leviciach)
 • Odchod autobusu o 08.00 hod z parkoviska od II. ZŠ.
 • Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Dome seniorov 22. 5. a 23. 5. 2012 od 13.00 do 15.00 hod.

Poznámka: Členovia, ktorí nemajú zaplatené členské na rok 2012 môžu tak urobiť 09.05.2012 v Dome seniorov. So sebou si prineste členský preukaz.

Pozvánka | 14.2.2012

Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Žiar nad Hronom, Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá bude dňa 27. 2. 2012 (pondelok) o 13.00 h v estrádnej sále MsKC s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho programu
 3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z výročnej členskej schôdzi
 5. Správa o činnosti za rok 2011
 6. Správa o hospodárení za rok 2011
 7. Správa revíznej komisie za rok 2011
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2012
 9. Návrh rozpočtu na rok 2012
 10. Správa mandátovej komisie
 11. Prestávka (občerstvenie)
 12. Predstavenie členov na funkcie v ZO, OO, KO JDS
 13. Diskusia
 14. Voľba predsedu ZO JDS.
 15. Voľba výboru a revíznej komisie
 16. Voľba delegátov na okresný snem
 17. Poverenie kandidovaním do vyšších orgánov
 18. Návrh a schválenie uznesenia
 19. Záver

Poznámka: Členské na rok 2012 vo výške 3 € sa bude vyberať pri prezentácii. Prineste si so sebou aj členský preukaz.


Zároveň Vás pozývame na „Fašiangovú veselicu", ktorú usporiada MsKC dňa 21. 2. 2012 od 18.00 hod v estrádnej sále MsKC. 
Vstupné 5 €. Občerstvenie v cene vstupenky.


ZO JDS v spolupráci s REKREALOM, s. r. o. organizuje zájazd do Chorvátska na ostrov Murter Tisno od 15.6.2012 do 24.6.2012. Ubytovanie v izbách a apartmánoch v privátnych vilách vzdialených od 100 do 200 m od mora. Stravovanie v reštaurácii.
Cena na osobu 269 €. Cena obsahuje: 7x ubytovanie v izbe alebo v apartmáne, 7x polpenzia: raňajky formou bufetu, večera výber z troch jedál, autobusová doprava, poistenie insolventnosti, pobytový poplatok. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne u p. Trubena, alebo na č. tel. 0905 191 605 do 29. 2. 2012.

Vlastníte cenné papiere z prvej vlny kupónovej privatizácie? | 26.04.2011

Prvá vlna kupónovej privatizácie sa na Slovensku uskutočnila v roku 1991. Mnohí z nás z tohto obdobia stále vlastnia cenné papiere, na ktoré už možno dávno zabudli. Všetky takto získané cenné papiere eviduje v zmysle zákona Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (CDCP). Ak stále vlastníte cenné papiere, máte svoj vlastný účet, ktorý je evidovaný v CDCP. Vedenie účtu je však spojené s poplatkami, ktoré je potrebné uhrádzať každý rok. Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti nový cenník CDCP, čím boli spoplatnené všetky účty, na ktorých sú cenné papiere s menovitou hodnotou vyššou ako 35 eur.

Je preto najvyšší čas zistiť si, či stále vlastníte cenné papiere z prvej vlny kupónovej privatizácie. Veľa akcií už totiž nemusí mať pre vás žiadnu hodnotu. Za vedenie účtu však budete platiť aj v prípade, že cenné papiere pre vás nemajú žiadnu cenu. Ak teda nechcete platiť zbytočné poplatky, zistite si, či máte účet vedený v CDCP. Ak áno, preverte si aj hodnotu vašich cenných papierov. Ak pre vás vaše cenné papiere už žiadnu hodnotu nemajú, môžete ich bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR, ktorý vám vráti aj poplatky za vedenie účtu v CDCP za dva roky predchádzajúce roku, keď bol vykonaný prevod na FNM SR.

V stredu od 13.00 do 15.00 hod. budú v Dome seniorov p. Repiská, p. Hlaváč a p. Truben na požiadanie overovať, či vlastníte cenné papiere. Bude potrebný občiansky preukaz. Ak sa zistí, že áno, potom môžete pokračovať podľa návodu nižšie uvedeného návodu na pošte v Žiari nad Hronom.


AKO POSTUPOVAŤ

1. Mám účet v Centrálnom depozitári cenných papierov?

 • Informáciu získate na webovej stránke www.cdcp.sk;
 • kliknite na „Overenie existencie účtu pre FO";
 • postupujte ďalej podľa pokynov.

2. Mám účet vedený v CDCP. Čo mám robiť ďalej?

 • Treba zistiť, aké cenné papiere máte na účte, preto požiadajte o výpis z účtu majiteľa CP.

3. Kde môžem požiadať o výpis účtu?

 • Výpis z účtu získate v pobočkách spoločnosti RM-S Market, o. c. p., a. s. alebo na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty pri priehradke označenej nápisom „PRACOVISKO pre prevody zaknihovaných cenných papierov na FNM SR";
 • vydanie prvého výpisu z účtu majiteľa je bezplatné.

4. Čo potrebujem na získanie výpisu z účtu?

 • Občiansky preukaz, v prípade, že sa zmenili vaše osobné údaje, aj originály alebo úradne overené fotokópie dokladov preukazujúcich zmenu osobných údajov;
 • vyhotovenie výpisu z účtu majiteľa CP je bezplatné.

5. Na výpise z účtu mám uvedené cenné papiere, ktoré vlastním. Čo ďalej?

 • Zistite si hodnotu svojich cenných papierov.

6. Kde môžem zistiť hodnotu svojich cenných papierov?

 • U obchodníka s cennými papiermi,
 • v banke,
 • na webovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s. (www.bsse.sk),
 • v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy,
 • informácie môžu byť spoplatnené.

7. Zistím, že akcie nemajú pre mňa hodnotu. Čo ďalej?

 • môžete sa rozhodnúť previesť ich na Fond národného majetku SR,
 • prevody možno uskutočniť na pracoviskách spoločnosti RM-S market, o. c. p., a. s.a  na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a. s.


Informácie o bezodplatnom prevode cenných papierov na Fond národného majetku získate na webových stránkachwww.natfund.gov.sk, www.rmsmarket.sk, www.cdcp.sk alebo na bezplatnej telefónnej linke (aj z mobilu) 0800 888 250 alebo 0800 888 260.

Žiarski seniori spievajú Michaela Jacksona | 30.03.2011

Regionálna prehliadka speváckych súborov

Vo štvrtok 24. marca sa uskutočnila regionálna prehliadka speváckych skupín Jednoty dôchodcov Slovenska. Prehliadku otvorili žiarski Seniori - optimisti, ktorí zaspievali slovenskú verziu skladby Heal the World od Michaela Jacksona - Svet je náš. 

Pieseň v slovenčine otextoval hudobný skladateľ a pedagóg Belo Felix, ktorý kedysi pôsobil aj v našom meste. Seniori - optimisti si počas úvodnej piesne prizvali na pomoc aj mladých žiakov zo ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej a spolu s nimi slávnostne otvorili stretnutie spevavých seniorov. Okrem domácich spevákov sa predviedli aj seniori z Vyhieň, Ostrého Grúňa, Krupiny, Prestavĺk, Kriváňa, Rudna nad Hronom, Dolnej Ždane, Detvy, Orovnice a Hriňovej. 

Prehliadka seniorských súborov sa uskutočnila už po piatykrát. Ukončená bola spoločnou piesňou Zahučali hory.

JDS: Regionálna prehliadka spevákov seniorov | 08.03.2011

Pozývame vás na „Regionálnu prehliadku spevákov seniorov" z okresov Žiar nad Hronom, Detva, Žarnovica, ktorá sa bude konať dňa 24.3. 2011 o 10.00 hod. v Divadelnej sále MsKC v Žiari nad Hronom.


Poradie vystúpenia speváckych zborov 24.3.2011 v Žiari nad Hronom:

Predspievanie: Seniori optimisti a ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej

 1. Ladienka - Vyhne
 2. Vtáčnik - Ostrý Grúň
 3. Vartovka - Krupina
 4. Prestavlky
 5. Krivánčan - Kriváň
 6. Rudnianka - Rudno nad Hronom
 7. Senior - Dolná ŽDaňa
 8. Senior Detva - Detva
 9. Karanka - Orovnica
 10. Hriňovčanky - Hriňová
 11. Seniori optimisti - Žiar nad Hronom

Projekt Vitálni a zdraví po celý rok pre seniorov | 19.11.2010

Mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku realizujú projekt Vitálni a zdraví po celý rok III kalanetika vo vode. Projekt sa realizuje v mesiacoch október - december 2010. 

Cieľom projektu je podporiť športovo zamerané aktivity seniorov. Kalanetika vo vode má nepopierateľne pozitívne účinky nielen pre ich fyzické ale aj psychické zdravie. 

Aktivita projektu: účelne upravené cvičenia v pravidelných týždenných intervaloch v bazéne, s nízkou úrovňou vody - max. do 70 cm. Cvičí sa 15 minút na suchu, 15 minút vo vode a 30 minút voľné plávanie. Cvičenia vedie kvalifikovaná a dlhoročná cvičiteľka.

Cieľová skupina: seniori a občania s rôznym druhom zdravotného postihnutia.

Aktívne starnutie je proces vytvárania príležitostí a podmienok pre zachovanie zdravia. Prináša pocit užitočnosti a zvyšuje sebaúctu. Z doterajšej praxe a skúsenosti zo spolupráce so seniormi, ale aj so zdravotne postihnutými občanmi nášho mesta, môžeme jednoznačne potvrdiť, že akékoľvek aktivity, ktoré ukážu cestu ako sa vymaniť zo sociálnej exklúzie a izolácie je veľmi potrebné podporovať, pretože majú preventívny charakter a napomáhajú predchádzať fatálnym dôsledkom, ktorými sú tieto sociálne skupiny veľmi často ohrozované.