Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Stavba malého zdroja znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO
  • projektová dokumentácia.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiace predpisy,
  • VZN č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušiam

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: bez poplatku


Na stiahnutie: