Dnes je 07.04.2020, meniny má Zoltán.   

Svetový deň vody – 22. marec

Zverejnené: 19.02.2020 14:27:29 |   | vytlačiť
obr: Svetový deň vody – 22. marec

Svetový deň vody (World Water Day) si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov. Je oslavou úcty a pokory k vode. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. 

Oslava dňa vody je každoročne tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Ústrednou témou Svetového dňa vody v roku 2020 je na základe rozhodnutia OSN „Voda a zmena klímy“, ktorá sa snaží poukázať na neoddeliteľné prepojenie týchto dvoch fenoménov. Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy v oblasti vody ochráni zdravie a zachráni životy. Účinnejšie využívanie vody zníži emisie skleníkových plynov u čistiarní odpadových vôd. Nemôžeme si dovoliť čakať. Každý sa musí zapojiť.

Prečo si nemôžeme dovoliť čakať a prečo si tvorcovia politiky v oblasti klímy musia dať vodu do centra akčných plánov? Extrémne poveternostné udalosti spôsobujú, že voda je čoraz vzácnejšia, nepredvídateľnejšia a znečistenejšia. Voda je pre život ľudí nenahraditeľná a nevyhnutná pre hygienu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a priemysel. Akčné plány na riešenie zmeny klímy je preto potrebné integrovať do rôznych sektorov a cezhranične koordinovať. Tieto plány musia mať jedno spoločné: bezpečný a udržateľný manažment vôd.

K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa každoročne pripája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Dňa 20. marca majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby osobne, telefonicky na č. 6782031 a 32 alebo e-mailom: zh.stoffova@uvzsr.sk, zh.ondrikova@uvzsr.sk, zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí. 

Keďže RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom nemá na svojom pracovisku laboratórne zložky, obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (23. marca 2020) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve nie viac ako 0,5 litra a priniesť 23. marca od 8.00 do 14.00 hodiny na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1.

Ing. Janka Štoffová, vedúca oddelenia HŽP

 


Novinky

07.04.2020 13:33:38 Naše mesto

Poslanci budú rokovať o zámene pozemkov pri gymnáziu

Už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. apríla, budú žiarski poslanci rokovať aj o zámene ...

06.04.2020 11:52:09 Naše mesto

Gymnazista Martin pomáha slovenským zdravotníkom

Martin Čamaj je študentom žiarskeho gymnázia. Keďže momentálne vyučovanie prebieha online, rozhodol sa v období, kedy celý svet bojuje s ...

02.04.2020 12:45:07 Naše mesto

Nestretávajte sa na verejných ihriskách

Primátor mesta vydáva rozhodnutie, že nie je možné stretávať sa na ihriskách, ktoré sú verejne dostupné a otvorené na území ...

02.04.2020 08:21:53 Naše mesto

Plánovaný termín DJČ sa ruší

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami - Žiar nad Hronom každoročne organizuje v čase na jar a ...

01.04.2020 09:29:08 Naše mesto

Od 2. apríla čakajú cestujúcich zmeny, autobusy budú premávať v režime Sobota Plus

Autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje SAD Zvolen a SAD Lučenec, budú v Banskobystrickom kraji premávať od štvrtka 2. ...

01.04.2020 09:10:05 Naše mesto

Pripomíname si 75 rokov od oslobodenia nášho mesta

Presne dnes je tomu 75 rokov, čo bolo naše mesto oslobodené od fašistickej nadvlády a II. svetová vojna sa od ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne