Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Preskočiť navigáciu

Terénna a komunitná sociálna práca - novinky

Terénna a komunitná sociálna práca sa v meste Žiar nad Hronom vykonáva na základe účasti v národných projektoch realizovaných Implementačnou agentúrou MPSVR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Účelom projektov je zabezpečenie terénnej a komunitnej sociálnej práce prostredníctvom terénnych  a komunitných pracovníkov poskytujúcich nevyhnutnú pomoc obyvateľom mesta Žiar nad Hronom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, niektorí aj na hranici chudoby. Terénnu prácu (Terénna sociálna práca Žiar nad Hronom na Facebooku) v súčasnosti zabezpečujú dvaja terénni sociálni pracovníci a dvaja terénni pracovníci, ktorí majú kanceláriu na Ul. M. Chrásteka 19, v kancelárii na 2. poschodí. V Komunitnom centre Žiar nad Hronom (Komunitné centrum Žiar nad Hronom na Facebooku), ktoré sa nachádza na 3. poschodí tej istej budovy, pracujú traja zamestnanci – odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC.

Buďme pozitívni, ale nie na COVID-19!

14.4.2020

Buďme pozitívni, ale nie na COVID-19!

Očakávané a zásadné opatrenia v súvislosti s rizikom šírenia pandémie v marginalizovanej rómskej komunite (MRK) zatiaľ nová vláda nepriniesla. A tak každá samospráva sa snaží riešiť aktuálny stav vlastnými možnosťami a silami. 

Naše mesto prostredníctvom odboru starostlivosti o obyvateľa zabezpečilo pre seniorov nad 70 rokov rúška. Snaží sa svoju sieť pomoci rozšíriť, a preto sa v meste začal realizovať aj nákup potravín pre túto najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Okrem pomoci seniorom sa mesto zaujíma aj o situáciu v osade Pod Kortinou, v ktorej terénni sociálni pracovníci distribuovali jej obyvateľom provizórne ochranné pomôcky na prekrytie úst a nosa. 

Terénni sociálni pracovníci spolu s členmi MOPS a pracovníkmi komunitného centra však každý deň monitorujú situáciu v osade. „Informujeme ľudí v osade o nových nariadeniach vlády v súvislosti s koronavírusom prostredníctvom informačných letákov, ktoré sú zrozumiteľné a písané v jednoduchej forme,“ približuje Adriana Šarköziová, terénna sociálna pracovníčka s tým, že okrem dôležitých informácii o nariadeniach vlády informujú obyvateľov osady aj o povinnej karanténe. Rozhodli sa tiež informovať ľudí, čo s použitými rúškami, kam patria, ako ich správne používať a dezinfikovať. „Chceme aktivizovať rómske ženy, a preto sme vyrobili leták s obrázkami, ako si vyrobiť jednoduché rúška. Zároveň sme zisťovali záujem o praktickú ukážku šitia, respektíve výrobu týchto rúšok, ktoré by sme vyrábali so ženami z osady,“ spresňuje Adriana Šarköziová. Letáky roznášajú terénni sociálni pracovníci do každej rodiny, pretože nie každá domácnosť má televíziu či internet. Poukazujú na dôležitosť dodržiavania vydaných opatrení vlády, na dôležitosť zvýšenej hygieny a obmedzenie pohybu osôb. „Zisťovali sme záujem o výrobu rúšok medzi ženami. Niektoré prejavili záujem, a preto plánujeme v blízkej budúcnosti túto aktivitu realizovať. Samozrejme, s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení,“ podotýka Šarköziová. 

Terénni pracovníci, pracovníci komunitného centra a tiež členovia MOPS dostali od mesta základné pracovné ochranné pomôcky, a to látkové rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky a boli poučení o správaní sa pri dodržaní bezpečnostných opatrení pri výkone svojej činnosti. To znamená dodržiavať odstup od osôb, s ktorými prichádzajú do kontaktu a aj u nich platí dodržiavanie zvýšenej hygieny. Okrem osady Pod Kortinou monitorujú terénni sociálni pracovníci aj ďalšie lokality, kde žijú rómski obyvatelia, ako je Šášovské Podhradie a ubytovňa STS. 

Práca terénnych sociálnych pracovníkov sa v týchto epidemiologických časoch sústreďuje hlavne na prevenciu, ktorá je veľmi dôležitá v boji proti riziku šírenia COVID-19. „Uvedomujeme si, že dnes je lepšie venovať sa dôslednej prevencii ako neskôr dopadu, ktorý môže mať fatálne následky pandémie v osadách.  Buďme všetci zodpovední a pozitívni v myslení, než nezodpovední a pozitívni na COVID-19,“ uzatvára Adriana Šarköziová.

 

Koronavírus a opatrenia v osade Pod Kortínou

20.3.2020

Koronavírus a opatrenia v osade Pod Kortínou

Koronavírus nás už niekoľko týždňov všetkých trápi. Stal sa všade aktuálnou témou číslo jedna. Keďže sme všetci ohrození, neostáva nám nič iné, ako sa chrániť dodržiavaním hygieny a nosením rúška.

Rúška sú však ťažko dostupné, a aj preto sa väčšina ľudí rozhodla, že si rúška svojpomocne sami ušijú. Dnes ľudí bez ochrany tváre nevpustia do žiadnych obchodov, na poštu či na rôzne iné úrady a inštitúcie. Sú medzi nami ľudia, ktorí si však nemajú ako zabezpečiť rúška a sú odkázaní na pomoc. Medzi nich patria hlavne seniori a ľudia z MRK. Z tohto dôvodu vznikla myšlienka, ako promptne riešiť túto situáciu. Mesto Žiar nad Hronom zabezpečilo krajčírku, ktorá ušila vyše 2 tisíc rúšok pre seniorov. Je to však časovo aj materiálne náročné, preto sa terénni sociálni pracovníci v spolupráci s odborom starostlivosti o obyvateľa rozhodli vyrobiť vystrihnutím bavlnených tričiek provizórne rúška, resp. nákrčníky, ktoré si občania dokážu prevliecť cez tvár a zakryť si tak ústa aj nos. Nákrčníky následne rozdali terénni sociálni pracovníci v osade Pod Kortínou.

Zároveň urobili osvetu, ako sa chrániť pred nakazením koronavírusom, rozdali im letáky s návodom, ako používať tieto nákrčníky a poučili ich, ako postupovať v prípade nákazy. Samozrejme, upozornili ich aj na dodržiavanie karantény. Mesto zároveň sprístupnilo prívod pitnej vody v osade Pod Kortínou pre všetkých obyvateľov osady, aby tak mali zabezpečenú nutnú hygienu.

Provizórne „rúška“ (nákrčníky) sú umiestnené aj pri vstupe na mestský úrad, kde si ich v prípade potreby môže zobrať každý, kto nemá žiadnu ochranu tváre. Terénni sociálni pracovníci budú rozdávať nákrčníky v najbližších dňoch aj pre ľudí bez domova a v lokalitách, kde žijú sociálne slabé rodiny, napr. na ubytovni STS, či na Šášovskom Podhradí. Na záver len toľko, aby sme boli voči druhým zodpovední a držme si navzájom palce pri prekonaní tohto nákazlivého stresujúceho obdobia.

 

Výlet Čierny Balog

1.7.2019

Výlet Čierny Balog

V piatok 21.06.2019 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hornom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom komunitnú aktivitu - výlet do Čierneho Balogu. Pätnásti poslanci MsZ a jeden poslanec z BBSK nám pomohli zabezpečiť finančné prostriedky na vstupné a dopravu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli na výlet a televízii ATV, ktorá poskytla finančný dar na ďalšie aktivity KC. Rodičia detí, ktorí sa zúčastnili výletu, si vstupné platili sami.

Cieľom výletu do Čierneho Balogu bola nielen rozlúčka so školským rokom 2018/2019, ale aj  spoznávanie prírodných krás a historických pamiatok lesníckeho skanzenu, ktorý sa nachádza vo Vydrovskej doline, asi 1,5 km od Čierneho Balogu.  Na výlet sa nám podarilo zobrať deti a ich rodičov z viacerých lokalít: občania mesta Žiar nad Hronom, sídlisko Jadran a deti z osady Pod Kortínou, a tým aj naplniť cieľ Komunitného centra, spájať komunity a budovať vzťahy medzi nimi.  

Počas výletu nám aj trochu spŕchlo, ale to nám nevadilo, pretože sme sa dvakrát previezli čiernohronskou železničkou, ktorá premáva až na koniec Vydrovskej doliny. Počas jazdy v historickom vláčiku mali deti a ich rodičia výhľad na lesnícky skanzen, historické lesnícke stroje, parnú lokomotívu, vagóny, vodnú pílu, drevenice, miniatúry z dreva, či lesnú kaplnku. Z vláčiku sme zakývali aj deťom a učiteľom, ktorí práve prechádzali skanzenom.

Počas jazdy sme vystúpili pri kolibe, kde je aj detské ihrisko. Tam sme sa občerstvili a  deti sa  zatiaľ vyšantili na ihrisku. Po obednej prestávke sme sa spoločne prešli po lesníckom skanzene s výhľadom na miniatúry z dreva (napodobeniny dreveníc a pôvodných historických postáv...) a zašli sme až ku lesnej kaplnke, kde sa nachádza expozícia: Strom je modlitba zeme k nebesiam.  Nasledovalo spoločné fotenie pred kaplnkou, rozlúčka so skanzenom a návrat domov. Reportáž z výletu nájdete TU.

Z tejto komunitnej aktivity sa tešíme a dúfame, že aj budúci rok sa nám podarí zorganizovať výlet pre deti a rodičov, ktorí navštevujú naše komunitné centrum.

Mgr. Ivana Pruknerová, odborný garant Komunitného centra

 

 

Pracovníci žiarskeho súdu darovali deťom hračky

20.6.2019

Priatelia, ak chceme pre deti to najlepšie, musíme im venovať pozornosť, podporovať ich a rozvíjať. Zároveň vak musia cítiť lásku, bezpečie, radosť a mať nádej. Nám sa to podarilo aspoň z časti, vďaka pracovníkom Okresného súdu Žiar nad Hronom, ktorí urobili zbierku hračiek pre najmenších. Pozrite si krátku reportáž o zábavnom podujatí pre deti z málo-podnetného prostredia, ktoré sme zorganizovali k príležitosti Dňa detí, spolu s pracovníkmi Komunitného centra. Reportáž nájdete TU.

 

Súťaž v triedení odpadu v osade Pod Kortínou

3.6.2019

Súťaž v triedení odpadu v osade Pod Kortínou

Pracovníci Komunitného centra v Žiari nad Hronom zorganizovali v piatok 31. mája 2019 zaujímavú súťaž: Triedenie odpadu v osade Pod Kortínou.

Súťaži predchádzala preventívna aktivita, ktorá sa uskutočnila 13. mája pod vedením Ivany Martincovej z Odboru životného prostredia a infraštruktúry. Ivana Martincová sa snažila deťom priblížiť separovanie odpadu prostredníctvom pútavej prezentácie o odpadoch, škodlivosti vzniku čiernych skládok, význame separovania odpadu a toxických látkach, ktoré vznikajú pri spaľovaní plastov. Deti na záver kreslili, čo ich zaujalo a prečo je separovanie odpadov dôležité.

Po tejto preventívnej aktivite nasledovala už spomínaná komunitná aktivita: Triedenie odpadu v osade Pod Kortínou. Po rozmiestnení odpadových materiálov v okolí Komunitného centra, sme deti rozdelili do troch družstiev tak, aby boli v každom družstve mladšie aj staršie deti. Každé jedno družstvo si určilo kapitána a deti si vymysleli názov družstva. (Včielky, Elementi a Lienky)

Deti súťažili v štyroch súťažných úlohách. Prvou bolo hľadanie 8. druhov odpadu (plastová fľaša, tužková baterka, sklený pohár, kus textilu...). Družstvá dostali body podľa toho, ktoré z nich najskôr našlo všetkých 8 druhov odpadu. Ocenili sme aj to, či deti našli všetko, čo bolo v zadaní úlohy. Túto úlohu splnili všetky družstvá na plný počet bodov.

Druhou súťažou bolo triedenie nájdeného odpadu za body. Deti triedili odpad do piatich vriec: plasty, sklo, komunálny odpad, papier a iné. Za správne vytriedený odpad dostalo každé družstvo taký počet bodov, koľko kusov odpadu súťažiaci zatriedili správne.

Treťou súťažou bol vedomostný kvíz. Deti si vyžrebovali kartičky, na ktorých boli obrázky rôznych druhov odpadu. Každý jeden člen družstva povedal, do ktorého vreca patrí odpad zobrazený na kartičke. Každé družstvo dostalo toľko bodov, koľko bolo správnych odpovedí.

Posledná súťaž bola rozhodovacia: Beh ku košom na čas. Každé družstvo zabehlo na čas od Komunitného centra k veľkoobjemovému kontajneru, tak aby sa členovia družstva vystriedali po jednom. Vyhralo družstvo s najlepším časom.

Na záver nasledovalo vyhodnotenie, ceny a poďakovanie všetkým, ktorí nás prišli podporiť a prišli sa na súťaž pozrieť.

 

Terénni sociálni pracovníci evidujú 656 klientov

28.5.2019

Terénni sociálni pracovníci evidujú 656 klientov

Terénna sociálna práca sa vykonáva v našom meste od roku 2008 na základe účasti mesta Žiar nad Hronom v národných projektoch Terénnej sociálnej práce (TSP) v obciach realizovaných Implementačnou agentúrou MPSVR.

Kancelária TSP sa nachádza na Ulici M. Chrásteka 509/19, na 2. poschodí, č. dverí 16. Pracovníkov môžete zastihnúť v čase od 7.30 – 15.30 hod. každý pracovný deň. Nie je potrebné sa vopred objednávať, stačí ich osobne navštíviť v kancelárií alebo ich môžete telefonicky kontaktovať na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na dverách kancelárie TSP. Čo je náplňou práce terénnych sociálnych pracovníkov? V akých oblastiach a s akými problémami sa môžete obrátiť na TSP, prípadne ako žiadať o ich pomoc? Poskytujú sociálne poradenstvo a služby cieľovým skupinám ako sú obyvatelia MRK, sociálne vylúčené rodiny, nízkopríjmové rodiny či jednotlivci, ktorí potrebujú sociálnu pomoc alebo poradenstvo. K aprílu tohto roka evidujú TSP 656 klientov, ktorým bola poskytnutá aspoň jedna intervencia v priebehu súčasného projektu, realizovaného od roku 2016, a to vo forme pomoci v rôznych oblastiach týkajúcich sa zamestnania, bývania, zdravia, riešenia exekúcií a dlhov, sociálneho zabezpečenia, sociálno-patologických javov alebo na základe spolupráce s rôznymi inštitúciami, ako sú napr. Sociálno-právna ochrana detí, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, základné školy či Centrum právnej pomoci. S prevažnou väčšinou klientov pravidelne pracujú a poskytujú im komplexné poradenstvo vo všetkých oblastiach. Niektoré intervencie na seba nadväzujú. Ak chcú s klientom vyriešiť otázku napr. bývania, potrebujú s ním pracovať aj v iných kategóriách intervencií, napr. zamestnanie či exekúcie. Sociálna práca nespočíva len v poskytnutí jednej intervencie (sociálne poradenstvo, služba či pomoc), ale využíva systematickosť práce s človekom, ktorý potrebuje pomoc. Pri rozhovore s takýmto človekom sa dá odhaliť množstvo iných súvisiacich problémov, na ktoré je potrebné sústrediť sa a riešiť ich. Bez úvodnej konzultácie a diagnostického rozhovoru nie je možné ísť hlbšie do problému, ktorý sa časom môže nabaľovať a prehĺbiť do oveľa väčších rozmerov. Preto je dôležitá systematickosť práce s človekom, ktorý požiada o sociálnu pomoc.

Bežný pracovný deň začína od 7.30, kedy TSP prichádzajú do svojej kancelárie. V ranných hodinách sa venujú administratívnej činnosti, prípadne riešia problémy a potreby jednotlivcov, ktorí ich navštívia v kancelárií so žiadosťou o pomoc. Dvaja TSP sa vyberú do terénu a dvaja TSP ostávajú v kancelárií. Keďže ich hlavnou pracovnou náplňou je práca v teréne, pravidelne navštevujú rodiny a jednotlivcov, u ktorých sa vyskytujú problémy. Takto veľa potrieb a problémov klientov riešia práve v teréne. Okrem pomoci pri riešení už vzniknutých problémov, sa TSP venujú aj preventívnej a osvetovej činnosti, ktorými chcú predísť k vzniku sociálno-patologických javov, sociálnym problémom či nepriaznivým životným situáciám, ktoré by mohli človeka existenčne ohroziť. Náplňou ich práce sú aj sprievody na rôzne inštitúcie či napr. vedenie rôznych motivačno-ventilačných rozhovorov, ktorých hlavným cieľom je ľudí usmerniť a posunúť.

Sociálna práca je jedna z profesií, pri ktorej nie sú ihneď viditeľné či hmatateľné výsledky a častokrát ide o tzv. mravenčiu prácu. Ale nebyť sociálnej pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú, ich problémy by sa len nabaľovali ako snehová guľa a vypukli by do obrovských rozmerov, ktoré by mohli zasiahnuť nie len konkrétnych jednotlivcov, ktorých sa to týka, ale aj celú širokú verejnosť. Preto mottom TSP je výrok od matky Terezy: „Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala“.

 

Prednáška v Kremnici pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

9.4.2019

Prednáška v Kremnici pri príležitosti Medzinárodného dňa RómovMilí priatelia, tohto roku sme boli, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, pozvaní na Špeciálnu základnú školu internátnu v Kremnici, kde nás požiadali, aby sme žiakom priblížili históriu Rómov, a zároveň predstavili deťom významné rómske osobnosti. Neskôr, po prezentácii, sme so žiakmi ŠZŠ viedli diskusiu o úspešných Rómoch a snažili sme sa im vysvetliť, prečo je dôležité vzdelanie pre ich ďalší život a lepšiu budúcnosť. Snažili sme sa ich motivovať a nabádať k tomu, že aj oni môžu byť vo svojom živote úspešní, môžu si plniť svoje sny a tak niečo v živote dokázať. Žiakom sa naša prednáška veľmi páčila a na budúce stretnutie by sa chceli dozvedieť niečo viac o II. svetovej vojne. Veríme, že práve takéto činnosti dokážu pozitívne ovplyvniť ich myslenie a budú ďalej študovať, aby sa z nich nestali profesionálni poberatelia dávok a ľudia bez nádeji na lepšiu budúcnosť. Na záver nám žiaci ŠZŠ pripravili kultúrny program, kde nám ukázali svoj talent. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pedagógom za pozvanie a príjemnú atmosféru, ktorú pripravili spolu s deťmi.

 

Jarná tvorivá dielňa v DD a DSS: Tvorba slnečnice

27.3.2019

Jarná tvorivá dielňa v DD a DSS: Tvorba slnečniceV utorok 19.3.2019 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom Jarnú tvorivú dielňu: tvorba Slnečnice v DD a DSS Žiar nad Hronom. Na tejto Komunitnej aktivite  sa stretli seniori z DD a DSS a deti z druhého stupňa ŠZŠ.

Téma bola tvorivá a kreatívna.  Aj keď slnečnica nie je typicky jarný kvet, ale jej názov je odvodený od slova Slnko. Práve Slnko je znakom premeny a prichádzajúcej Jari. Slnko, svetlejšie a teplejšie dni nám dokážu spríjemniť život a vyčarovať úsmev na tvári.

Preto aj deti zo ŠZŠ mali za úlohu pomôcť seniorom vyrábať slnečnice z farebného papiera vo veselých farbách, takto ich potešiť a rozveseliť. Spolu sa nám to aj podarilo. Pod vedením komunitných pracovníkov a sociálnych pracovníkov DD a DSS bol každý jeden zo zúčastnených obdarovaný slnečnicou. Veľmi nás potešila aj tvorba seniorov v pokročilom veku nad 85 rokov, ktorí sú ešte stále vitálni a dokázali vyrobiť slnečnicu aj samostatne bez našej pomoci.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri tvorbe a aktivitách.

 

Na zápis do Základnej školy sa tešia aj predškoláci z komunitného centra

18.2.2019

V dňoch 3. a 4. apríla 2019 sa na žiarskych základných školách uskutočnia zápisy detí do 1. ročníka. Na zápis sa už tradične tešia aj deti predškolského veku, ktoré sa pravidelne zúčastňujú predškolskej prípravy v komunitnom centre. Tu sa už minimálne od septembra hravou formou učia všetko potrebné, čo budú na zápise potrebovať.  

Predškolská príprava je v komunitnom centre v Žiari nad Hronom realizovaná od vzniku projektu formou „Predškolského klubu“ v osade „Pod Kortínou“ a od septembra 2018 aj v komunitnom centre, v bytovom dome na Jadrane. Počas trvania projektu sa v predškolskom klube vystriedalo cca 10-12 detí predškolského veku, ktoré nikdy nenavštevovali riadnu materskú školu, resp. mali psychologičkou určený odklad povinnej školskej dochádzky.

Ako to v Predškolskom klube prebieha?

Na zápis do Základnej školy sa tešia aj predškoláci z komunitného centra„Každý predškolský klub začína tým, že si pracovníci KC idú vyzdvihnúť deti do rodín, príp. už deti vedia prísť do komunitného centra aj samé alebo v sprievode rodičov, či starších súrodencov. Potom nasleduje hygiena rúk a prezutie do papučiek, usadenie detí okolo stola a predstavenie hlavnej témy dňa, ktorej sa budeme venovať,“ hovorí Mgr. Denisa Boriková, Odborná pracovníčka komunitného centra a pokračuje: „Prvá časť času stráveného s deťmi je vždy venovaná opakovaniu, resp. učeniu sa niečoho nového – t. j. „preberieme“ novú tému alebo zručnosť, napr. pomocou didaktických pomôcok si povieme niečo o ročných obdobiach - čo je pre ktoré ročné obdobie charakteristické; ako sa počas neho obliekame, aby nám nebolo zima ani teplo; čo môžeme zbierať, resp. robiť v danom ročnom období a pod. Druhou časťou je „moderovaná“ hra alebo výroba nejakého výrobku spojeného s danou témou, napr. v zimnom období sme vyrábali snehuliakov, vianočné stromčeky, zimné krajinky z rôznych materiálov a pod. Treťou, nepovinnou časťou predškolského klubu je voľná hra detí, podľa ich výberu (samozrejme iba za predpokladu, že na ňu zostalo ešte dostatok času). Celková dĺžka predškolského klubu je cca 1,5 – 2 hodiny s frekvenciou 1x do týždňa. 

Počas predškolského klubu deti získavajú základné zručnosti a osvojujú si určitý systém disciplinovaného fungovania v skupine. Učia sa slušnému správaniu nielen voči pracovníkom KC, ale aj medzi sebou a dodržiavaniu „písaných“ a „nepísaných“ pravidiel v komunitnom cente, ale i v spoločnosti tak, aby mali šancu zvládať nároky, ktoré na nich bude čochvíľa klásť základná škola.      Precvičujú si základy sebaobslužných činností ako je obliekanie, obúvanie topánok, tí šikovnejší aj zaväzovanie šnúrok; umývanie rúk; používanie splachovacieho WC v Stanici osobnej hygieny v osade a pod.

„V KC deti ďalej učíme držať a používať ceruzky a farbičky, štetce a vodové farby, strúhadlá, lepidlá a nožničky. Učíme sa kresliť, obkresľovať predmety, vyfarbovať plochy, merať, strihať, lepiť, skladať papier do harmoniky, pracovať s krepovým papierom, hnietiť cesto, „písať“ vďaka grafomotorickým cvičeniam a pod. Vyrábame rôzne sezónne výrobky z rôznorodých materiálov (papier, látka, kamienky, prírodné materiály, machová guma, kinetický piesok, cesto a iné.). Púšťame im kreslené rozprávky alebo pesničky na počítači.  Deti učíme rozoznávať základné farby a tvary, počítať do 10, používať rôzne didaktické pomôcky a hry, pomenovať základné kusy oblečenia a časti svojho tela, menovať domáce zvieratá,  poskladať vežu z kociek, jednoduché puzzle, lego… Pokiaľ je to len trochu možné, berieme deti aj mimo osadu, napr. na detské ihrisko alebo im zabezpečíme nejaký nový vnem, návštevu, či chuťový zážitok v podobe napr. prípravy jedla, narodeninovej oslavy s tortou alebo ochutnávku sezónneho ovocia. Odchádzajúcim predškolákom robíme na konci prázdnin, pred nástupom do ZŠ oslavu s občerstvením a drobnými praktickými darčekmi do školy (napr. v minulom roku sme každému dieťaťu podarovali peračník plný farbičiek).“ hovorí Mgr. Boriková.

Na zápis do Základnej školy sa tešia aj predškoláci z komunitného centraPoslednou, nemenej dôležitou časťou, ktorá neodmysliteľne patrí k práci s predškolákom je práca a komunikácia s jeho rodičmi. „Pri návšteve rodiny dieťaťa pravidelne komunikujeme najmä s matkou, s ktorou sa individuálne rozprávame o úspechoch a pokrokoch, resp. problémoch jej dieťaťa vo vzdelávaní alebo v kolektíve. Chválime rodičov za ich záujem o služby komunitného centra a Stanice osobnej hygieny v osade, prípravu dieťaťa na aktivitu (ako je čisté oblečenie/ obuv, resp. plný žalúdok k lepšiemu sústredeniu sa) a snahu pomôcť dieťaťu s prípravou na vstup do ZŠ. Zároveň im však aj pripomíname, že sa svojím deťom musia venovať aj doma. Mnohé matky nevedia ako so svojimi deťmi doma pracovať a rozvíjať ich schopnosti bez toho, aby museli investovať do drahých hračiek a edukačných pomôcok. Preto im dávame možnosť nahliadnuť do našej „kuchyne“, teda možnosť  prísť sa pozrieť do KC osobne – priamo počas priebehu aktivity. Túto možnosť doteraz využili tri matky (dve z osady a jedna z Jadranu). Niektorým rodičom naopak (kým sa sami neprídu pozrieť do KC na aktivitu), je ťažké vysvetliť výhody a prínosy návštev predškolského klubu pre dieťa, pretože si myslia, že ho predsa všetko potrebné pre život naučia v škole. Ale to nie je celkom pravda. Začiatky sú vždy ťažké. Pre deti v tomto veku, a pri silnej naviazanosti na mamu a lokalitu osady, nie je jednoduché sa adaptovať na nové prostredie, spolužiakov a vybudovať si vzťah s učiteľkou, keď nikdy pred tým nemuseli dôverovať cudzím ľuďom,“ dodáva Mgr. Boriková.

Komunitní pracovníci preto venujú mnoho času a energie len tomu, aby často komplikované detské povahy spoznali a vytvorili si s deťmi blízky vzťah. Keďže je každé dieťa iné a každé potrebuje iný prístup, na všetko treba dostatok času a pokroky prichádzajú postupne. Avšak aj napriek tomu, že to deti a mládež z rómskej osady „Pod Kortínou“ vo svojom živote nemajú ľahké, ich radosť z toho, že majú kde zmysluplne tráviť svoj čas je veľmi nákazlivá a pracovníkom komunitného centra je v dostatočnej miere odmenou už len to, že všetku ich snahu, energiu i venovaný čas vedia deti naplno zúročiť.

Aj Vy  nám môžete pomôcť!

Touto cestou Vás chceme veľmi pekne poprosiť o darovanie nepotrebných spoločenských hier a edukatívnych hračiek, s ktorými sa už Vaše deti nehrajú a my by sme ich mohli ešte využiť pri našej práci s deťmi v komunitnom centre. (Prosíme, nezahlcujte nás plyšovými hračkami. Uprednostňujeme hry, s ktorými sa môže hrať väčšia skupina detí.) Ďakujeme!

Hračky a hry môžete priniesť hocikedy počas otváracej doby KC: pon-pia od 10.00 do 16.00 h (najlepšie po telefonickom dohovore na tel. č.: 0918 811 250), na adresu: M. Chrásteka 19/20, Žiar nad Hronom (3. bytový dom Jadran od Billy, 3. poschodie, na konci chodby vľavo).

 

Vianoce v Komunitnom centre

7.1.2019

V decembri pripravili komunitní pracovníci niekoľko prekvapení pre deti a ich rodičov. Začali sme celkom tradične, ako každý rok, prípravou vianočnej výzdoby. Celý mesiac sme spolu s deťmi a matkami tvorili a vyrábali rôzne vianočné ozdoby a dekorácie, ako napríklad vianočné hviezdy či reťaze.

Začiatkom mesiaca v dňoch 6.12 a 7.12 k nám zavítal Mikuláš. Priniesol sladkú odmenu pre všetky deti, ktoré predviedli a ukázali ako dokážu spievať a tancovať. Prezlečení komunitní a terénni pracovníci za Mikuláša, anjela a čerta obišli niekoľko častí mesta: Jadran, Kortínu, budovu STS a nevynechali aj Špeciálnu základnú školu. Do budovy STS prišiel Mikuláš trošku oneskorene, ale o to radostnejšie ho deti privítali. Dostali nielen sladkú odmenu, ale vyčaroval im aj úsmev na tvári.

Tesne pre Vianocami 20.12.2018 Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s KC Stará Kremnička a KC Cinobaňa zorganizovalo výchovný koncert pre deti a mládež z chudobných rodín zo Žiaru nad Hronom a Starej Kremničky. Koncert si pre deti pripravilo Komunitné centrum Cinobaňa. Pracovníci KC Cinobaňa priniesli so sebou aj hodnotné darčeky, ktoré im venovali rodiny z Apoštolskej cirkvi z rôznych krajín.

 Chceli takto poukázať na dobré zvyky, tradície , ale hlavne aj na vieru a konanie dobrých skutkov, nielen počas sviatkov, ale aj počas celého nasledujúceho roka 2019. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia boli odmenené balíčkami za účasť na výchovnom koncerte. Na záver nasledovalo Vianočné posedenie pri tradičnej vianočnej kapustnici.

Deti rozbaľovali darčeky a tešili sa z toho, čo v nich našli. Spolu s nimi sme sa tešili a rozprávali sme sa o  tom, či sa naplnili ich prania a túžby a čo by chceli dostať na Vianoce  od svojich rodičov.

Takto sme slávili mesiac december a spolu s deťmi sme si navzájom darovali o čosi krajšie a výnimočnejšie Vianoce.

 

Halloweenska párty

24.10.2018

Výlet Bojnice (Preventívna aktivita zameraná na spoznávanie a chránenie ohrozených druhov zvierat)

V stredu 24. 10. 2018 zorganizovali partnerské komunitné centrá – Komunitné centrum Žiar nad Hronom a Komunitné centrum Stará Kremnička pre svoje deti spoločnú Halloweensku párty v maskách, ktorá sa tento rok konala v priestoroch KC v Starej Kremničke.

Podmienkou účasti na párty bolo, aby účastníci prišli v maskách, ktoré si vyrobili na predchádzajúcich výtvarných aktivitách. Jednou zo súťažných disciplín totiž bola aj vlastná prezentácia a tanec v maske. A ako to už na každej dobrej párty býva zvykom, komunitní pracovníci pripravili pre zábavychtivých účastníkov nielen vynikajúce občerstvenie, klasickú diskotéku, ale aj tematicky ladené súťaže, pri ktorých sa deti nielen veľa nasmiali, ale za ne získali aj hodnotné ceny.

Tri súťaže vymysleli a zorganizovali pracovníčky KC zo Žiaru nad Hronom a ďalšie tri ich kolegyne z KC zo Starej Kremničky. Boli to súťaže, ktoré v deťoch preverili najmä kreativitu, trpezlivosť, šikovnosť, rýchlosť, pohyblivosť, priestorovú orientáciu, ale aj tímového ducha a empatiu, nakoľko to boli väčšinou súťaže určené pre dvojice, ktoré boli často zmiešané – teda tvorené deťmi z oboch komunitných centier.

Medzi súťažnými disciplínami sa objavila napríklad súťaž v tvorbe múmie – omotávanie spolu-súťažiaceho toaletným papierom tak, aby bol potom ako múmia schopný prejsť vyznačenú trať bez toho, aby sa na ňom papier potrhal. Ďalej kŕmenie spolu-súťažiaceho šľahačkou, čo by sa síce mohlo zdať jednoduché, ale pracovníčky KC to súťažiacim sťažili tým, že kŕmiaci mal zaviazané oči a kŕmený mu v tom nesmel žiadnym spôsobom pomáhať. Ešte šťastie, že každý kŕmený dostal do výzbroje aj velikánsky podbradník.

Najväčším prekvapením súťažného pásma bola súťaž jednotlivcov v tanečnom súboji – v podliezaní „Limbo“ palice – kde pracovníci KC ani po pätnástom kole neboli schopní určiť absolútneho víťaza súťaže. O to krajšie bolo predčasné ukončenie súťaže a udelenie dvoch prvých miest, keďže niekoľko kôl už spolu súperili len dve najohybnejšie deti - Zoe z KC zo Starej Kremničky a Samko z KC zo Žiaru nad Hronom.

Na úplnom konci celého programu si účastníci aktivity hlučnosťou potlesku zvolili z dvoch semifinalistov - za KC SK masku démonickej mníšky z hororového filmu „Sestra“ a za KC ZH najmladšieho účastníka akcie v maske kostlivca – „najoriginálnejšiu masku“. Súťaž vyhralo dievča zo Starej Kremničky, ktoré sa však nakoniec rozhodlo pre ušľachtilý čin, keď svoju cenu – obrovského plyšového psa – venovalo práve „porazenému“ Mathiaskovi.

 

Výlet Bojnice (Preventívna aktivita zameraná na spoznávanie a chránenie ohrozených druhov zvierat)

23.8.2018

Výlet Bojnice (Preventívna aktivita zameraná na spoznávanie a chránenie ohrozených druhov zvierat)

Dňa 23.8.2018 Komunitné centrum Žiar nad Hornom zorganizovalo výlet do Bojníc so spoluúčasťou Mesta Žiar nad Hronom. Poslanci mesta Emil Vozár, Mária  Biesová, Norbert Nagy a  Soňa  Lukyová nám pomohli zabezpečiť autobus a Stela Šeševičková nám prispela na vstupné, za čo im touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Rodičia detí, ktorí sa zúčastnili výletu, si vstupné platili sami.

Cieľom výletu nebolo len spoznávanie zvierat a ohrozených druhov , ale aj spájanie viacerých komunít a budovanie vzťahov v rámci komunít. Podarilo sa nám zapojiť deti a ich rodičov z viacerých lokalít mesta Žiar nad Hronom: Jadran, STS, osada Pod Kortínou. Výletu sa zúčastnili aj deti a pracovníci Komunitného centra Stará Kremnička. 

Výlet bol nielen rozlúčkou s letom, v ten deň bolo naozaj veľmi horúco až 34 oC, ale aj odmenou pre deti, ktoré sa zúčastňujú aktivít v Komunitnom centre najčastejšie a ich správanie hodnotíme ako najlepšie. Pri vstupe nás privítali pelikány, ďalej sme pokračovali v obhliadke opíc a boli sme si pozrieť aj vivárium, kde sa nachádzajú pestrofarebné rybičky a veľhady. Deti mali možnosť uvidieť anakondu a iné zaujímavé zvieratá v teráriách. V ďalšej časti prezentácie obdivovali aj levy, tigre a veľmi ich zaujali vlci, slony a púštne zvieratá. Na záver sme pokračovali obhliadkou muflónov, jeleňou, danielov a tiav.

Deti mali možnosť čítať informačné tabule a vypočuť si zvukové nahrávky o ohrozených druhoch zvierat a o zvieratách, ktoré sa nachádzajú v zoologickej záhrade. Program v zoo nám spestril aj cvičený šimpanz, ktorý pil najskôr vodu z pohára a potom  nám predviedol ako dokáže piť vodu aj so slamkou. Jeho ukážka rozosmiala nielen deti, ale aj dospelých. Po bohatom programe a fotení s výhľadom na Bojnický  zámok, nasledovala cesta domov.

 

Prvá pomoc v Komunitnom centre v osade Pod Kortínou

10.6.2018

Prvá pomoc v Komunitnom centre v osade Pod Kortínou

Vo štvrtok 24.5.2018 sa v Komunitnom centre Pod Kortínou uskutočnila beseda zameraná na Prvú pomoc s dobrovoľníkom Petrom Randuškom, ktorý absolvoval už niekoľko kurzov prvej pomoci aj cez Červený kríž. V rámci besedy si deti mohli prezrieť  nemeckú, rakúsku, ale aj slovenskú záchranársku vestu . Oboznámili sa s tým, ako funguje tlakomer a niektorí z nich si priamo vyskúšali meranie tlaku. Nasledovala modelová situácia . Pracovníčka KC predstierala že odpadla a že jej tečie krv z pravej ruky, išlo o žilové krvácanie. Dobrovoľník im vysvetlil a ukázal, ako ošetriť krvácajúcu ranu, ako umiestniť človeka do stabilizovanej polohy a aký rozdiel je medzi ošetrením žilového a tepnového krvácania. Deťom predviedol aj izotermickú prikrývku, ktorá slúži na zakrytie raneného a slúži na zabránenie úniku telesného tepla.

Na základe ukážky nasledoval rozhovor s deťmi o tom, kedy je nutné zavolať záchranku, a kedy to potrebné nie je. Zaujímalo nás aj to, ako pomôcť malému dieťaťu, ktoré sa dusí a ako ho môžeme správne pridržať a poklepať, aby sa prestalo dusiť. Na záver nám pán Randuška predviedol Haimlichov manéver, ktorý sa používa, keď sa dusí dospelý alebo mladý človek.

 

Hudobný sprievod k Medzinárodnému dňu Rómom aj v Žiari nad Hronom

10.4.2018

 Hudobný sprievod k Medzinárodnému dňu Rómom aj v Žiari nad Hronom

V nedeľu 8. apríla sa uskutočnil Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si pripomíname historicky prvý svetový kongres Medzinárodnej rómskej únie, ktorý sa konal v roku 1971 v Londýne. Na medzinárodnom kongrese sa zúčastnení uzniesli na podobe rómskej vlajky, ako aj rómskej medzinárodnej hymny. Účastníci stretnutia odmietli označenie cigáň a požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného mena Róm, Rómovia. Tento deň si pripomenuli aj terénni sociálni pracovníci, ktorí v meste Žiar nad Hronom zorganizovali hudobný sprievod. Okrem domácich sa na ňom zúčastnili aj pracovníčky spriateleného komunitného centra v Starej Kremničke, či mnoho ďalších. Hlavnou myšlienkou sprievodu bola tolerancia, vzájomné rešpektovanie a snaha o pokojné spolunažívanie.

Viac informácií od podujatí nájdete na facebooku Terénna sociálna práca Žiar nad Hronom.

 

Aktivity Komunitného centra Žiar nad Hronom

30.2.2018

Aktivity Komunitného centra Žiar nad Hronom

V našom Komunitnom centre, ktoré sa nachádza priamo v osade, sa deti tešia z rôznych aktivít zameraných na rozvoj ich zručností a na prevenciu sociálno-patologických javov.

V doobedňajších hodinách je to predškolská príprava detí do 6 rokov. Okrem počítania do desať, sa deti učia rozlišovať aj základné farby, geometrické tvary a učíme ich aj základným hygienickým návykom. Pred každou aktivitou je potrebné, aby si umyli ruky v stredisku osobnej hygieny, ktoré sa nachádza hneď vedľa Komunitného centra.

Dňa 22.2.2018 sa uskutočnila preventívna aktivita – Bezpečnosť na ceste pod vedením Mgr. Denisy Borikovej  -  odborného pracovníka komunitného centra.

Deti si pomocou nákresu cesty, budov ako napr. škola, nemocnica, kostol, čerpacia stanica a pod., mohli odskúšať pravidlá cestnej premávky a ukázali sme im aj základné značky, ktoré sme rozmiestnili po nákrese.

Takto deti jazdili s hračkárskymi autíčkami, dali prednosť chodcom na prechode (chodcov zobrazovali plastové vrchnáčiky od fliaš), učili sa chodiť cez prechod, naučili sme ich ako funguje semafor, kedy môžu prejsť cez cestu autá a kedy chodci. Prostredníctvom tejto preventívnej aktivity deti spoznávali základné pravidlá cestnej premávky.

Ďalšou zaujímavou aktivitou bola tvorba koláže na tému: Moje obľúbené jedlo a oblečenie pod vedením Mgr. Ivany Pruknerovej – odborného garanta komunitného centra. Deti sme rozdelili do dvoch tímov, jeden z tímov hľadal v časopisoch oblečenie, druhý tím hľadal a vystrihoval jedlo. Obrázky deti lepili na biely papier veľkosti A3 a súťažili medzi sebou, ktorý tím prvý zaplní bielu plochu na papieri.

Cieľom bolo deti naučiť, že na plagát nepatria obrázky s vyzývavým oblečením a obrázky fliaš s alkoholom. Najskôr sme sa stretli s nepochopením u detí, ale postupne začali nevhodné obrázky  triediť, vyraďovať  a odhadzovať do koša. Takto sme ich nepriamym spôsobom učili, že deti by sa mali vyhýbať konzumácii alkoholu a vyzývavému oblečeniu.

Dňa 27.2.2018 sme pripravili tvorivú Eko-dielňu, tvorba z recyklovateľných materiálov. Vyrábali sme kvietky z obalov a podnosov na vajíčka. Kvietky vyrábali chlapci pre svoje mamy a dievčatá v KC a pomohli nám aj upratať po aktivite. Súčasťou aktivity boli aj rozhovory na tému ako správne triediť odpad. Každý deň  realizujeme aj voľnočasové aktivity a hry v nízkoprahovom klube. Vo výtvarnom a tvorivom klube vznikajú výrobky na rôzne témy pod vedením Lucie Vlačuhovej – pracovníčky komunitného centra. Vedenie domácnosti – príprava jednoduchých jedál a pokrmov s pomocou detí a dospelých formou zážitkového učenia. Po príprave vždy nasleduje ochutnávka a upratovanie KC. Klub matiek s deťmi – Záujmová činnosť pod vedením PKC Lucia Vlačuhová. Spoločná tvorba matiek a ich detí, spoločné rozhovory na rôzne témy, počas tvorby dekoratívnych predmetov.

 

Valentínska diskotéka spojená s krátkou ukážkou Orientálneho - brušného tanca

14.2.2018

Valentínska diskotéka spojená s krátkou ukážkou Orientálneho – brušného tanca

Na tomto podujatí sa stretli pracovníci z Komunitného centra v Žiari nad Hronom s pracovníkmi z Komunitného centra Stará Kremnička. Bol to skutočne veľkolepý Valentínsky deň, pretože účastníci podujatia nielen súťažili, ale mohli sa aj aktívne zapojiť do Orientálneho - brušného tanca. Pútavú ukážku tanca pripravila Mgr. Ivana Pruknerová a spolu s pracovníkmi KC Žiar nad Hronom a KC Stará Kreminčka zapojili do tanca aj deti a dospelých. Deti s radosťou sledovali tanec, opakovali jednotlivé prvky, mohli si takto samé vyskúšať a zažiť ako prebieha nácvik tanca. Orientálny tanec neskôr vystriedali súťaže s balónikmi, hry a voľná zábava. Deti súťažili vo dvojiciach. Dvojica, ktorá dokázala  udržať balón počas tanca čo najdlhšie, zvíťazila. Každý zo zúčastnených si mohol vyrobiť aj vlastný Valentínsky pozdrav a odfotiť sa.

Cieľom podujatia bola nielen zábava ale aj snaha naučiť deti a dospelých niečo nové, priblížiť im Orientálny - brušný  tanec a spoločne nadviazať nové priateľstvá a kontakty v rámci dvoch komunitných centier.

 

Vianočná kapustnica

2.1.2018

Vianočná kapustnica

Aj tento rok vďaka MsÚ Žiar nad Hronom, šikovným kuchárkam z X. MŠ a Radničnej reštaurácie sa terénnym sociálnym pracovníčkam opäť podarilo spríjemniť Vianoce sociálne znevýhodneným obyvateľom. Vďaka študentom súkromnej Pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorí urobili zbierku pre deti, dostali aj tí najmenší hračky a sladkú odmenu za krátky úryvok vianočnej básničky, alebo pesničky. Pri tejto charitatívnej činnosti im pomáhali aj pracovníčky Komunitného centra. Pozrite si krátku reportáž, ktorú o tomto podujatí odvysielala lokálna televízia ATV.

 

Koledovanie detí z Komunitného centra v DD a DSS Žiar nad Hronom

27.12.2017

Koledovanie detí z Komunitného centra v DD a DSS Žiar nad Hronom

Dňa 18. decembra 2017 sa deti z Komunitného centra v Žiari nad Hronom rozhodli potešiť babičky a deduškov z Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom, krátkym koledníckym programom a drobnými darčekmi, ktoré sami vyrobili.

Malí koledníci sa najprv zastavili v spoločenskej miestnosti, kde práve prebiehala oslava menín jednej z klientok. Deti jej teda popriali všetko dobré k sviatku a ona ich za to ponúkla pripravenými koláčikmi. Potom nasledoval krátky kolednícky program zložený z rôznych mikulášskych a vianočných básničiek a pesničiek. Po programe deti tetám podarovali drobný darček pre radosť - vianočnú ozdobu zo slaného cesta, ktorú vlastnoručne vyrobili na tvorivých dielňach. Potom, po dohode s pani pracovníčkou, deti navštívili viacero izieb obyvateľov domova, ktorým individuálne zavinšovali k nastávajúcim vianočným sviatkom a takisto im podarovali pripravené darčeky. Ani deti neobišli z krátka. Za koledovanie dostali takmer v každej izbe aj nejakú tú výslužku, či už cukrík, keksík alebo možnosť ponúknuť sa z otvorenej bonboniéry. Z toho mali samozrejme veľkú radosť a hoci na začiatku bojovali s počiatočným ostychom a trémou, o to oduševnenejšie potom vyspevovali na každej ďalšej izbe. Deti v domove celkovo obdarovali cca 35 klientov a tiež pani pracovníčky na sociálnom oddelení. Programu sa zúčastnili deti z ubytovne na STS - súrodenci Paulínka, Zitka a Sebastián Šándorovci, súrodenci Graciela, Soledat, Markus a Fabián Šarköziovci a náš dobrovoľník Andrej.

Mgr. Denisa Boriková - Odborný pracovník komunitného centra

Netradičné tvorivé dielne pri príležitosti Svetového dňa cestovín

14.11.2017

Netradičné tvorivé dielne pri príležitosti Svetového dňa cestovín

Mnohí ľudia ani netušia, že na takmer každý bežný deň v kalendári pripadajú tie najrozmanitejšie Svetové, Medzinárodné, Európske a iné Dni, kedy ľudia v rôznych krajinách (a tiež aj na Slovensku) oslavujú rôzne sviatky.

Tak napríklad 25. október je od roku 1998 Svetovým dňom cestovín. Pracovníčky komunitného centra v Žiari nad Hronom sa teda rozhodli, že sa tento, inak všedný deň, pokúsia deťom zo Špeciálnej základnej školy a klientom z Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom nejako ozvláštniť. Preto si pre nich v zimnej záhrade DD a DSS ZH pripravili netradičné tvorivé dielne. Mnohí účastníci podujatia, ani po vysvetlení „tajomstva“, nechceli veriť vlastným očiam, že hlavnú rolu na týchto tvorivých dielňach hrajú práve cestoviny. Niet sa čomu čudovať, veď boli rôznych tvarov i veľkostí, a navyše ozvláštnené nástrekom rôznych metalických sprejov. Deti i seniori, si tak mohli odskúšať svoju šikovnosť, predstavivosť i fantáziu, pri výrobe obrázkových dekorácii (z cestoviny a strukovín) a výrobe cestovinovej bižutérie. A veru, mnohých to tak nadchlo, že si vyskúšali oba kreatívne workshopy. Na záver (a tiež aj v priebehu podujatia) tak, ako je pri spolupráci komunitného centra a DD a DSS dobrým zvykom, bolo súčasťou podujatia nielen vynikajúce občerstvenie, ale aj vzájomné živé rozhovory účastníkov tvorivých dielní na rôzne témy.

Sme veľmi radi, že si tento deň znova všetci užili a odniesli si so sebou nielen vlastnoručne vyrobené výtvory, ale aj dobrý pocit z toho, že opäť zakúsili niečo pozitívne, netradičné a nové.

Halloweenská párty komunitného centra

Kto by v živote nechcel aspoň raz šibnúť čarovným prútikom a byť na chvíľu niekým iným – prekrásnou princeznou, nebojácnym pirátom, šibalským čertíkom, či smiešnym šašom? Na halloweenskej párty je jedno, či si malý a či chudý, pretože zahalení maskou sú si všetci rovní.

9.11.2017

Aj tak by sa dala charakterizovať myšlienka halloweenskej párty komunitného centra, ktorá sa konala 6. novembra v Pohronskom osvetovom stredisku, ktoré nám na túto akciu požičalo svoje priestory.

Na akcii sa zúčastnili deti, ktoré navštevujú komunitné centrum v našom meste, žiaci Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom a naši priatelia – deti z komunitného centra v Starej Kremničke.

Súčasťou bohatého programu boli: súťaž o najkrajšiu masku v rôznych kategóriách, rozličné zábavné súťaže, ktoré boli odmenené zaujímavými vecnými cenami, halloweenské tvorivé dielne, maľovanie na tvár, ale hlavne veľká diskotéka so živou hudbou.

Odmenu v podobe sladkostí však nakoniec dostali všetky deti za snahu, kreativitu a vyvinuté úsilie, keďže podmienkou účasti na párty bol vstup v karnevalovej maske, ktorá bola aspoň z časti vlastnoručne vyrobená.

Za pomoc pri plánovaní, realizovaní a priebehu tejto, pre deti sviatočnej udalosti, chceme týmto poďakovať najmä terénnym sociálnym pracovníčkam – Miške, Adrike a Inke, ktoré celý program tak bravúrne odmoderovali, ďalej dobrovoľníkovi Andrejovi, vychovávateľkám zo ŠZŠ a kolegyniam – pracovníčkam komunitného centra zo Starej Kremničky. Ďalej by sme chceli poďakovať riaditeľke POS Helene Žňavovej za poskytnutie priestorov na realizáciu aktivity a tiež dvom chlapcom zo Žiarskej hudobnej skupiny „ŽiarBand“ za hru na klavíri a spev počas diskotéky.

A hlavne…, ĎAKUJEME VŠETKÝM DEŤOM, zásluhou ktorých je aj bez šibnutia čarovného prútika naša práca taká zázračná!

Aké bolo leto v našom Komunitnom centre?

31.08.2017

Aké bolo leto v našom Komunitnom centre?

Zamestnanci komunitného centra v Žiari nad Hronom nezaháľali ani v lete – vymýšľali, tvorili a pracovali, aby aj počas školských prázdnin deťom a mládeži zmysluplne vyplnili ich voľný čas.

Svoje aktivity realizovali v troch mestských lokalitách – na sídlisku Jadran, na ubytovni STS a v najväčšej miere v rómskej osade „Pod Kortínou“.

Komunitné centrum popri svojej bežnej činnosti v lete zorganizovalo viacero zaujímavých podujatí. Spomeniem napr. návštevu detského ihriska (viď. obrázok), návštevu žiarskeho útulku pre psov, tvorivú EKO-dielňu, preventívne aktivity zamerané na bezpečnosť detí na chodníku/ ceste, ochranu životného prostredia, a tiež na ochranu vlastného zdravia (viď. obrázok) alebo napr. športové popoludnie spojené s piknikom pri príležitosti rozlúčky s letom. Z bežných (celoročných) aktivít komunitného centra, ktoré prebiehali aj v lete uvediem napr. predškolský, nízkoprahový, filmový, či výtvarný a tvorivý klub (viď. obrázok), futbalové tréningy, športové popoludnia a tiež aktivity z kategórie prípravy na školské vyučovanie – Mudráčik i doučovanie a príprava slabších žiakov na Komisionálne skúšky.

Komunitné centrum navštívilo ZVEROPARK

18.08.2017

Komunitné centrum navštívilo ZVEROPARK

Zamestnanci komunitného centra sa už dávnejšie rozhodli ozvláštniť deťom nejakým spôsobom obdobie letných prázdnin. Spoločne sa zhodli na zorganizovaní celodenného výletu do Zveroparku neďaleko Žarnovice, ktorý navštívili spolu s účastníkmi dňa 18.08.2017.

Hlavným cieľom tejto komunitnej aktivity bolo umožniť deťom, mládeži a aj dospelým zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať celodenný výlet do Zveroparku, pretože tí majú z rôznych dôvodov menej príležitostí zúčastniť sa aktivít tohto alebo podobného charakteru. Prostredníctvom tejto aktivity sme takisto chceli zúčastneným zvýšiť povedomie o potrebe ochrany prírody, umožniť im priamo nahliadnuť na chov hospodárskych zvierat a tiež vytvoriť priestor na spoločnú zábavu, oddych, vzájomné rozhovory, priateľstvá, pekné zážitky...

Aktivity sa zúčastnili aj klienti a kolegovia z KC Stará Kremnička, s ktorými sa vždy radi a pravidelne stretávame a upevňujeme si priateľstvá.

Hlavným programom komunitnej aktivity bola prehliadka zoologickej záhrady s hospodárskymi zvieratami, návšteva hladkacieho kútika a športového areálu, či spoločné opekanie a posedenie pri ohni.

Účastníci neskrývali nadšenie, že mohli navštíviť také pekné miesto a radosť im spravila aj pre niekoho taká maličkosť, ako je napríklad cesta autobusom.   

Touto cestou sa tiež chceme úprimne poďakovať poslancovi MsZ Ing. E. Vozárovi a takisto krajskému poslancovi Bc. D. Gelienovi za spoluprácu pri aktivite a zabezpečenie autobusu a vstupného do Zveroparku.

Spoločná opekačka v DD a DSS Žiar nad Hronom

04.08.2017

Spoločná opekačka v DD a DSS Žiar nad Hronom

Dňa 31.07.2017 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb v Žiari nad Hronom komunitnú aktivitu s názvom Spoločná opekačka v DD a DSS Žiar nad Hronom.

Komunitné centrum Žiar nad Hronom a jeho klienti pravidelne, v každom ročnom období navštevujú Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Žiari nad Hronom a jeho obyvateľov. V posledný júlový deň sme teda využili pekné počasie a pripravili sme si spoločné posedenie a opekanie v priestoroch záhrady DD a DSS ZH.  

Hlavným cieľom tejto aktivity bolo opäť vytvoriť priestor na spoločné stretnutie rómskych detí a mládeže z mesta s klientmi DD a DSS a príjemne stráviť letné dopoludnie.

Počas aktivity sa niektorí účastníci aktívne zapájali do jej prípravy a samotnej realizácie - príprava dreva, ohňa, surovín, vody, posedenia, samotného opekania, grilovania, upratovania a pod. Príjemnou časťou aktivity boli tiež vzájomné rozhovory, rozprávanie zážitkov a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi, loptové a pohybové hry a samozrejme ochutnávka svojpomocne pripravených dobrôt. Na konci sa účastníci zhodli, že strávili prijemné dopoludnie a budú radi, keď sa opäť stretnú pri ďalšej možnej príležitosti.

Touto cestou sa chceme tiež poďakovať DD a DSS v Žiari nad Hronom za spoluprácu pri organizovaní a realizácii tohto podujatia.

Oslavy dňa detí aj v osade Pod Kortínou

01.06.2017

Pomohli prírode

Medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti zorganizovalo Komunitné centrum v Žiari nad Hronom oslavy aj pre deti v osade Pod Kortínou.  

Podujatie bolo určená predovšetkým pre deti a ich rodičov z tejto sociálne vylúčenej lokality. „Hlavným cieľom bolo týmto ľuďom umožniť zúčastniť sa, zapojiť a zabaviť na tomto podujatí. U účastníkov sme sa snažili rozvíjať tvorivé a logické myslenie, viesť ich k pohybu, prirodzenej súťaživosti, dodržiavaniu pravidiel a v neposlednom rade sme sa snažili spoločne načerpať nové zážitky,“ približuje odborný garant KC Samuel Kováč. Základom programu bolo absolvovanie jednotlivých stanovíšť - maľovanie na tvár, tvorivá dielnička, pohybové súťaže, aktivity na rozvoj myslenia, predstavivosti, pamäti... Súčasťou programu bolo tiež záverečné vyhodnotenie a rozdanie odmien pre zúčastnených. „Komunitné centrum v Žiari nad Hronom sa chce touto cestou poďakovať za spoluprácu praktikantkám, dobrovoľníkom a ich koordinátorke zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie, s ktorými dlhodobejšie spolupracujeme a tiež vedúcej Skautského oddielu v Žiari nad Hronom, ktorí aktívne participovali na príprave a samotnej realizácii tohto podujatia,“ uzatvára Samuel Kováč.

Pomohli prírode

27.04.2017

Pomohli prírode

Celý svet každoročne slávi 22. apríl ako Medzinárodný deň Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíja diskusiu o možných riešeniach. Pri tejto príležitosti Komunitné centrum v Žiari nad Hronom v stredu 26. apríla zorganizovalo akciu Pomôžme prírode.  

S deťmi a mládežou sa pracovníci komunitného centra stretli, aby sa porozprávali o správnom nakladaní s komunálnym odpadom a tiež o separovaní a recyklácii odpadu. „Pripravili sme si tiež pomôcky a presunuli sme sa k časti Lutilského potoka, aby sme splnili hlavný cieľ, a to zber komunálneho odpadu v tejto lokalite,“ približuje odborný garant komunitného centra Samuel Kováč a dodáva: „To sa nám aj podarilo, pretože na nemalej ploche sme vyzbierali plných 6 vriec rozličného odpadu, ako napríklad plechovky, PET fľaše, papiere či plastové obaly. Vrecia s odpadom sme potom zaniesli do Zberného dvora.“ Prostredníctvom tejto aktivity sa pracovníci centra snažili u zúčastnených rozvíjať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia a poukázať na potrebu ochrany životného prostredia vôbec. Keďže aktivita sa všetkým zúčastneným páčila, komunitné centrum plánuje podobné podujatie zorganizovať aj v budúcnosti.

Komunitné centrum opäť zavítalo do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb

30.01.2017

Komunitné centrum opäť zavítalo do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb

Dňa 26.01.2017 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb komunitnú aktivitu s názvom Bystré dopoludnie seniorov a mládeže. Komunitné centrum sa s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb v Žiari nad Hronom  pravidelne stretávajú v rámci rôznych aktivít. Na prvý mesiac v roku si naplánovali stretnutie žiakov Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom, detí a mládeže z mesta a seniorov z domova. Deti, mládež a seniori si  v priestoroch zimnej záhrady zahrali rôzne kartové, vedomostné a spoločenské hry. Prostredníctvom tejto aktivity sme sa snažili u účastníkov precvičiť pamäť, pozornosť či logické myslenie. Cieľom aktivity bolo tiež u účastníkov odbúrať bariéry, predsudky či stereotypy. Prijemným doplnením aktivity boli vzájomné rozhovory medzi účastníkmi pri chutnom občerstvení. Komunitná aktivita vyvolala veľký záujem čo nás motivuje pripraviť v budúcnosti ďalšie stretnutie.

Halloweenska párty v Komunitnom centre Stará Kremnička

11.11.2016

Halloweenska párty v Komunitnom centre Stará Kremnička

Dňa 11.11.2016 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s Komunitným centrom Stará Kremnička komunitnú aktivitu s názvom "Diskotéka" v Komunitnom centre Stará Kremnička. Medzi hlavné ciele tejto aktivity patrili najmä diskusia a zvýšenie povedomia u účastníkov aktivity o Sviatku všetkých svätých, Pamiatke zosnulých a o "Halloweene" – o tradíciách, histórii a súčasnosti. Účastníci tiež prezentovali svoje masky, ktoré si sami vytvorili v rámci tvorivých krúžkov v Komunitnom centre.  Nasledovala samotná párty v podobe diskotéky, spoločnej zábavy a posedenia pri živej hudbe. Pre účastníkov bolo pripravené aj občerstvenie - obložené chlebíčky, koláče, nealko teplý punč a čaj, ktoré pripravili samotní účastníci komunitnej aktivity. Komunitná aktivita bola určená pre všetkých, ktorí mali chuť stretnúť sa a spoločne sa zabaviť. Touto cestou sa chceme poďakovať aj chlapcom zo skupiny Žiar Band, ktorí nám zahrali a zaspievali pesničky, na ktoré sa nedalo netancovať. 

Športový deň v osade Pod Kortinou

05.09.2016

V piatok 26. augusta zorganizovalo Komunitné centrum v Žiari nad Hronom komunitnú aktivitu s názvom Športový deň v osade Pod Kortinou. Komunitnej aktivity sa zúčastnilo približne 35 detí a mládeže z osady, ale aj z iných častí mesta. „Cieľom akcie bola najmä prevencia sociálno-patologických javov,“ vysvetľuje odborný garant komunitného centra Samuel Kováč a konkretizuje: „Pomocou športu a rôznych kontaktných hier sme chceli poukázať na možné vhodné spôsoby trávenia voľného času s prihliadnutím na obmedzené možnosti v znevýhodnenom prostredí, a teda v osade. Účastníkom sa páčil najmä futbal a rôzne pohybové a kontaktné hry, ktoré sme pre nich pripravili.“

Prevenčný deň s políciou

03.08.2016

Prevenčný deň s políciouDňa 12.07.2016 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom komunitnú aktivitu s názvom Prevenčný deň s políciou. Komunitnej aktivity sa zúčastnilo približne 55 detí, mládeže a dospelých členov cieľovej skupiny a aj obyvateľov nepatriacich do skupiny sociálne vylúčených. Cieľom komunitnej aktivity bolo pomocou primárnej a sekundárnej prevencie pôsobiť v oblasti kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Tiež sme sa prostredníctvom uvedenej aktivity snažili priblížiť zúčastneným pravidlá cestnej premávky, nástrahy internetu, šikanu rôzneho druhu a v neposlednom rade aj prácu príslušníkov policajného zboru. Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať príslušníkom OR PZ a materskej škôlke štvorlístok na Ul. Sládkovičovej za pomoc a spoluprácu pri realizácií tejto aktivity.

Prevenčná aktivita pre deti základných škôl

27.04.2016

V mesiaci apríl terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci mesta Žiar nad Hronom, v spolupráci s CPPPaP,  zrealizovali na základných školách prevenčné aktivity určené pre žiakov druhého stupňa. Pracovníci si pripravili pre deti interaktívnu aktivitu s názvom „Postavenie človeka v spoločnosti“, ktorá bola zameraná na odbúravanie stereotypov a predsudkov a zároveň poukazovala na dôležitosť zachovania ľudských práv, hodnôt a dodržiavania morálnych zásad.  Žiaci sa aktívne zapájali a privítali túto aktivitu, ktorá im spestrila školské vyučovanie a umožnila im vytvoriť si iný pohľad na spoločnosť.

Oslavy MDD

31.05.2016

O Rómoch trochu inakDňa 31.05.2016 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom Komunitnú aktivitu s názvom Oslavy Medzinárodného dňa detí. Podujatie sa konalo vo vonkajších priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom a zúčastnilo sa ho približne 40 žiakov Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom. Pre tieto deti sme pripravili 3 stanovištia na motívy rozprávok Tri prasiatka, Vlk a 7 kozliatok a Červená čiapočka. Na každom stanovišti deti absolvovali v skupinách niekoľko disciplín zameraných na prirodzenú súťaživosť, dodržiavanie pravidiel, zapájanie logického a tvorivého myslenia, osobnostný rozvoj a pod. V rámci Komunitnej aktivity zamestnanci KC zabezpečili aj sprievodné a mimosúťažné disciplíny ako futbal, bedminton, volejbal a pod. Na záver programu nasledovalo záverečné vyhodnotenie a rozdanie sladkých odmien pre deti. Odmenou pre žiakov bolo v samotnom závere aj predstavenie, ukážka a vystúpenie psov z kynologického klubu Dendrit Canis aj z ich 2 trénermi.

Touto cestou sa chceme poďakovať Pohronskému osvetovému stredisku v Žiari nad Hronom za poskytnutie priestorov a pomôcok a tiež kynologickému klubu Dendrit Canis za peknú ukážku a vystúpenie so psíkmi.

Komunitné centrum Žiar nad Hronom pokračuje vo svojej činnosti opäť v rámci realizácie národného projektu PVSSKIKÚ

01.04.2016

Medzi pravidelné aktivity Komunitného centra v Žiari nad Hronom patria: Predškolský klub (príprava na školskú dochádzku a vyučovanie), Športový klub (rôzne športové a pohybové aktivity ako napr.: futbal, basketbal a pod.), Šikovné ručičky, záujmy, koníčky (záujmová činnosť, pracovná rehabilitácia a pod.), Mudráčik (domáce úlohy a doučovanie), Návšteva DD a DSS Žiar nad Hronom (skvalitnenie a zefektívnenie poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby v zariadení). V rámci aktivity Čistota pol života sa snažíme v spolupráci s inými zložkami mesta o stabilizovanie Kortíny v rámci nakladania s TKO a tiež zlepšovanie hygienických podmienok a návykov obyvateľov osady. V Komunitnom centre sa taktiež poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov. Podľa potrieb, želaní a záujmov cieľových skupín zabezpečujeme i rôzne komunitné a skupinové aktivity.

O Rómoch trochu inak

24.03.2016

O Rómoch trochu inakSociálna práca nie je len o poskytovaní sociálnych služieb, poradenstva, či dávok. Má širokospektrálny rozsah a záber v rôznych oblastiach a jej dopad  ovplyvňuje a mení životy ľudí. Taktiež má silu meniť pohľad, správanie, postoj a názor na spoločnosť.

Terénni sociálni pracovníci mesta Žiar nad Hronom si uvedomujú a vnímajú túto skutočnosť, a preto sa rozhodli Svetový deň sociálnej práce zviditeľniť aj pre naše deti a mladých ľudí. Vďaka finančnej podpore Slovenskej komory sociálnych pracovníkov, ktorá zverejnila výzvu na možnosť realizácie aktivít sociálnych pracovníkov s cieľom zviditeľnenia sociálnej práce, mohli terénni sociálni pracovníci zrealizovať v mesiaci marec 2016 sériu prednášok o sociálnej práci, ktorá súvisí aj s prácou v rómskej marginalizovanej komunite. Nosnou témou prednášky, ktorú viedol Branislav Oláh, (rómsky novinár, bloger, spisovateľ, občiansky aktivista a streetworker), bola história Rómskeho národa.

Cieľom tejto aktivity bola prezentácia rómskej histórie, kultúry a významných rómskych osobností, poukázanie na kultúrne rozdiely a iné špecifiká, ktoré sú častokrát prekážkou vo vzájomnom porozumení a bránia interkultúrnemu dialógu.  

Prednáška sa uskutočnila na všetkých základných školách v meste Žiar nad Hronom v dňoch 21.3.2016 a 22.3.2016.  Žiaci druhého stupňa, ktorým bola určená, pozorne načúvali a kládli otázky na témy, ktoré ich zaujímali a podľa ich vyjadrenia bola veľmi zaujímavá a interaktívna. Ako propagačný materiál a zároveň spomienku na prednášku, účastníci dostali odznaky so symbolom sociálnej práce ako pomocnej ruky a so symbolom rómskej vlajky.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať profesijnej členskej organizácii   za finančnú pomoc, vedeniu základných škôl v našom meste za možnosť uskutočnenia prezentácie, Mestskému úradu za technické vybavenie, a v neposlednom rade tiež p. Oláhovi za vynikajúcu a zmysluplnú prednášku.

Svetový deň sociálnej práce

18.03.2016

Svetový deň sociálnej práce

Vedeli ste, že aj sociálna práca má svoj svetový deň? Tento rok ním je utorok 15. marec a nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora dôstojnosti ľudí a rešpektovanie ľudských práv. Terénni sociálni pracovníci mesta Žiar nad Hronom v mesiaci marec, za podpory Slovenskej komory SP a ASP, organizujú série prednášok pre žiakov druhého stupňa základných škôl v meste Žiar nad Hronom o histórii Rómov, rómskej kultúre a sociálnej práci v rómskej komunite, aj v súvislosti s aktuálnym dianím na Slovensku.

Tento odznak bude ako propagačný materiál symbolizovať sociálnu prácu ako pomoc v súvislosti s rómskou komunitou a preto je vo farbách rómskej vlajky.

Prednášky v Komunitnom centre

15.03.2016

Prednášky v Komunitnom centre„K preventívnym aktivitám Komunitného centra patria aj prednášky na rôzne témy“, pokračuje ďalej p. Vlačuhová. „V januári sa v spolupráci s RÚVZ v našich priestoroch konala prednáška pre dievčatá z II. stupňa ŠZŠ na tému plánované rodičovstvo a intímna hygiena. Prednáška dievčatá zaujala a všetky zúčastnené na záver obdržali hygienické balíčky, financované z Kalendára prevenčných aktivít. Naplánované máme ďalšie prednášky na témy aktuálne pre komunitu, napr. o zneužívaní omamných látok a pod.“

Predškolský klub v Komunitnom centre

15.03.2016

Predškolský klub v Komunitnom centre „Predškolský klub v našom Komunitnom centre v súčasnosti navštevuje 6 detí predškolského veku, ktoré sa v tomto roku zúčastnia zápisu do prvého ročníka, ide o deti z MRK,“ hovorí p. Vlačuhová. „V klube nadobúdajú základné vedomosti a zručnosti, ktoré by deti ich veku už mali ovládať, a ktoré týmto deťom chýbajú. Venujeme sa im raz do týždňa a snažíme sa, aby sa naučili všetko potrebné.“

Zbierka zimného šatstva

21.01.2016

Terénni sociálni pracovníci zorganizovali charitatívnu akciu pre sociálne slabé rodiny vo forme zbierky šatstva. Cieľom zbierky bolo pomôcť rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a ich život je sprevádzaný nepriaznivými situáciami. Zbierka sa týkala zimného detského šatstva, vzhľadom k chladnému ročnému obdobiu. Rodiny si mohli prísť prevziať ošatenie do priestorov Pohronského osvetového strediska. Darované oblečenie pomohlo rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii. Všetkým darcom z celého srdca ďakujeme a poďakovanie samozrejme patrí aj vedeniu POS za poskytnutie priestorov.

Otvárajte dvere dokorán, nech šťastie, zdravie vojde k vám...

21.12.2015

Podobne ako znejú slová tohto vinšu, tak isto otvorili dokorán svoje srdcia študenti Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Žiari nad Hronom, ktorí sa rozhodli zorganizovať zbierku hračiek a sladkostí, pre deti zo sociálne slabých rodín, aby aj oni prežili Vianoce plné radosti a šťastia. Táto myšlienka v nich skrsla na základe toho, že počas praxe, ktorú vykonávali u terénnych sociálnych pracovníkov, mali možnosť na vlastné oči vidieť v akých biednych podmienkach tieto deti žijú. No a práve vďaka tomuto šľachetnému gestu všetky detské očká pod Kortínou žiarili šťastím.

O krásne a príjemné prežitie vianočných sviatkov sa postaralo aj mesto Žiar nad Hronom a jeho terénni pracovníci. Tak ako vlani, tak aj tento rok Mestský úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o občana poskytol finančné prostriedky na túto akciu. Terénni sociálni pracovníci spolu s komunitnými tak mohli zakúpiť ingrediencie na vianočnú kapustnicu, ktorú opäť uvaril kolektív kuchárov z MŠ na Ul. A. Kmeťa 11 v Žiari nad Hronom. A už tradične, aj so sociálnej kurately chceli osladiť deťom vianočné sviatky a napiekli voňavé vianočné medovníčky pre najmenších.

Dnes terénni a komunitní pracovníci zavítali do osady pod Kortínou, kde nachystali pre najmenších vianočný stromček a každému, kto mal záujem, rozdávali kapustnicu. To, že o kapustnicu bol značný záujem a naozaj chutila všetkým, je vidieť z fotodokumentácie a svedčí o tom aj fakt, že všetka kapustnica sa rozdala a nič neostalo nazmar. Zároveň študenti pedagogickej a sociálnej akadémie v rámci vlastnej zbierky nachystali asi 50 kusov balíčkov, ktoré rozdávali deťom ako odmenu za básničky a pesničky, ktoré im deti recitovali a spievali. Okrem balíčkov sa rozdávali aj hračky, ktoré terénni pracovníci svojpomocne získali od dobrých ľudí - darcov.

Srdečná vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa postarali o skutočné posolstvo čarokrásnych Vianoc - šírenie lásky, šťastia, pokoja, dobra a ľudskosti.

Vianočné pečenie

18.12.2015

V mesiaci december 2015 terénni sociálni pracovníci, v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra Žiar nad Hronom, zorganizovali vianočné pečenie v priestoroch KC. Tento rok sme si za cieľovú skupinu vybrali žiakov zo Špeciálnej základnej školy, dievčatá vo veku od 14 - 16 rokov. Finančné prostriedky na nákup ingrediencií sme získali vďaka Centru voľného času cez Kalendár prevenčných aktivít. Dievčatá boli veľmi šikovné, napiekli tradičné vianočné pečivo, ktoré všetkým chutilo a ktoré si potom odniesli domov.

Medzinárodný deň Rómov: Čo mi chceš povedať? (So mange kames te phenel?)

24.05.2015

Medzinárodný deň Rómov: Čo mi chceš povedať? (So mange kames te phenel?)V piatok 24. apríla v priestoroch žiarskeho Céčka terénni sociálni pracovníci zorganizovali nultý ročník kultúrneho podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov s názvom Čo mi chceš povedať? (So mange kames te phenel?).

Cieľom tohto podujatia bolo poukázať na významné rómske osobnosti, ktoré by mohli byť pozitívnym vzorom pre širokú verejnosť, priblížiť verejnosti rómsku históriu, kultúru a jej tradície, gastronómiu. „Cieľom akcie tiež bolo odbúrať stereotypy a predsudky a zmierniť napätie medzi minoritou a majoritou," vysvetľuje Adriana Šarköziová, terénna sociálna pracovníčka. V rámci kultúrneho programu vystúpili talentovaní žiaci zo Špeciálnj základnej školy pod vedením pedagogičky Márie Pudišovej a vychovávateľky Vlasty Bahnovej, ktorí si pripravili recitácie, rómske piesne a pásmo rómskej svadby. „Medzi účinkujúcimi bola aj Ingrid Lacková, ktorá predniesla prózu, ďalej účinkovala rómska kapela Gypsi Žiarband, nadaný spevák Zoltán Goral a gitarista a spevák Miroslav Kakúr," konkretizuje ďalej Adriana Šarköziová. Kultúrne podujatie bolo spojené s galériou významných rómskych osobností a s ochutnávkou tradičnej rómskych jedál. „Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim za výbornú atmosféru a jedinečný umelecký zážitok, ako aj rómskym ženám Nadi Vlačuhovej, Anne Goralovej a komunitným pracovníkom za pomoc s prípravou jedál, riaditeľke MsKC Michaele Pribilincovej za poskytnutie priestorov a za technické zabezpečenie a mestu Žiar nad Hronom za finančnú pomoc," dodáva Šarköziová.

Zápis detí do I. ročníkov

02.03.2015

Zápis detí do I. ročníkovAj tento rok tak, ako po iné, terénni sociálni pracovníci v spolupráci s odborom školstva sa zamerali na sociálne slabé rodiny, ktoré majú deti v predškolskom veku a ich ratolesti by čoskoro mali nastúpiť do školských lavíc od septembra 2015. Adriana Giláňová zo školského úradu MsÚ poskytla TSP zoznam detí, ktoré sa mali zúčastniť zápisu do I. ročníka. Tieto rodiny viackrát navštívili a pripomenuli im termín zápisu, zdôraznili im nutnosť účasti na zápise a tiež objasnili rodinám postihy v prípade ich neúčasti na zápise. S týmito rodičmi treba dlhodobejšiu komunikáciu a celkovú soc. prácu. Tí rodičia, ktorí sa nezúčastnili prvého termínu zápisu, prostredníctvom TSP boli opäť informovaní o náhradnom termíne zápisu, ktorý sa uskutoční v dňoch od 2.3.2015 do 5.3.2015 v čase od 08.00 hod. do 13.30 hod. na IV. ZŠ.

Požiar na Šašovskom Podhradí

01.09.2015

Požiar na Šašovskom Podhradí Pre rómsku rodinu na Šašovskom Podhradí Nový rok nezačal šťastne. Dňa 9.1.2015 v ich obydlí vypukol požiar, ktorý spôsobil rodine obrovskú škodu. Našťastie však nie stratu na životoch. Rodina prišla o obydlie, v ktorom bývali, zhorelo im do tla úplne všetko: nábytok, ošatenie, doklady, potraviny. Aby toho nebolo málo, požiar čiastočne zasiahol obydlie aj ďalšej rodiny, ktorá bývala v ich blízkosti. Našťastie v druhej rodine požiar nespôsobil tak rozsiahlu škodu ako rodine, u ktorej požiar vypukol. Plamene ohňa zasiahli v druhej rodine strechu ich obydlia a z časti horel aj interiér domácnosti. Terénni sociálni pracovníci ihneď po zistení nešťastia ponúkli rodinám pomoc. Vyhlásili zbierku šatstva a vybavenia do domácnosti, ktorá však nebola úspešná, a preto oslovili charitu vo Zvolene, kde p. Gallová rodinám poskytla okrem šatstva aj nábytok, deky, potraviny a vybavenie do domácnosti. Terénni sociálni pracovníci rodinám pomohli získať jednorazovú finančnú výpomoc z MsÚ mesta Žiar nad Hronom, na pokrytie aspoň základných vecí, ako je vybavenie dokladov totožnosti. Taktiež požiadali za rodiny o humanitárnu pomoc z MPSVaR. Aspoň týmto spôsobom sa snažili zmierniť utrpenie a nešťastie rodín, ktoré v zúfalstve nedúfali, že im niekto pomôže znova postaviť sa na nohy.

Aby všetci mali šťastné Vianoce

24.12.2014

Aby všetci mali šťastné VianoceVianoce nie sú pre každého šťastné a veselé, najmä nie pre sociálne slabých a bezdomovcov. Terénni sociálni pracovníci sa aj vďaka mestu Žiar nad Hronom postarali o spríjemnenie vianočnej atmosféry ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Vianočnú kapustnicu si tak tento rok mohli dva dni pred štedrým večerom vychutnať aj sociálne odkázaní ľudia. „Mesto Žiar nad Hronom poskytlo finančné prostriedky na charitatívnu akciu, vďaka ktorým terénni sociálni pracovníci mohli nakúpiť suroviny na vianočnú kapustnicu," informuje asistentka terénnych sociálnych pracovníkov, Adriana Šarkoziová. Kapustnicu terénni sociálni pracovníci rozdávali tým najchudobnejším. A nielen kapustnicu. „Anjeli nežijú len v nebi, ale aj  tu, medzi nami. Svedčí o tom skutočnosť, že súkromné fyzické osoby podarovali prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov veľmi zachovalé hračky pre najmenšie deti z chudobných rodín, aby aj oni prežili čaro krásnych Vianoc," konkretizuje Adriana Šarkoziová a dodáva: „Ani sociálna kuratela a jej pracovníci nezabudli, že Vianoce sú plné lásky a porozumenia. Sociálna kurátorka, pani Štefanová, napiekla pre detičky medovníky, ktoré všetkým veľmi chutili a priblížili im vôňu Vianoc."

Prevenčné aktivity v spolupráci s CPPPaP

15.06.2014

Aj tento rok sme pokračovali v realizácii prevenčných aktivít na ZŠ v spolupráci s CPPPaP. Súčasťou aktivít bola prednáška spojená s hrou, zameranou na predsudky, stereotypy, xenofóbiu a rasizmus. So žiakmi deviateho ročníka sme realizovali aktivitu s názvom „Postavenie človeka v spoločnosti". Žiaci dostali informácie týkajúce sa vzdelania, vierovyznania, zamestnania a národnosti rôznych ľudí, kde úlohou žiakov bolo zoradiť ich podľa ich uváženia do virtuálneho rebríčka spoločnosti s dôrazom na ich sociálny status a na rebríček morálnych hodnôt. Reakcie niektorých žiakov boli veľmi zarážajúce. Mnohí odkryli svoje predsudky a xenofóbiu k rôznym národnostiam. Zároveň sme mali možnosť vidieť ako deti pohlcuje konzumný spôsob života a konzumná spoločnosť, ktorá ich ovplyvňuje, čo bolo cieľom tejto aktivity. Dúfame, že práve táto aktivita im pomohla uvedomiť si nedostatky, predsudky a nevhodné prejavy správania sa, ktoré budú zmierňovať a eliminovať.

Aktivity pre obyvateľov Šašova

12.06.2014

sasov_problemy.jpgV náväznosti na sťažnosť od obyvateľa zo Šašovského podhradia, ktorá poukazovala na nežiaduce javy v tejto lokalite (výskyt exkrementov po okolí lokality, hluk, čierne skládky a neprispôsobivé správanie sa od obyvateľov MRK), sme sa zamerali na plán aktivít so zámerom na znormalizovanie vyostrených vzťahov MRK a ostatného obyvateľstva, za účelom zlepšenia susedských vzťahov, na prevenčné aktivity zamerané ako na dospelých - rodičov detí, tak aj na samotné deti, na voľnočasové a prevenčné aktivity. Navštívili sme lokalitu na Šašove pod mostom za účasti pracovníkov MsÚ z odboru životného prostredia a z odboru starostlivosti o občana (vedúci odborov) a viedli sme s obyvateľmi rozhovor. Obyvateľov komunity sme oboznámili so zámerom ich zapojenia do nového systému nakladania s odpadom, ako je zavedený aj na Kortíne, čo obyvatelia privítali. Na mieste sme vybrali zodpovedného človeka, ktorý bude zodpovedný za výber poplatku za odvoz KO + bude mať na zodpovednosti uzamykanie a otváranie veľkokapacitného kontajnera. Rodiny sme oboznámili, že v prípade ich nezáujmu o likvidáciu fekálií a odpadu, budeme nútení k výkonu sankcií prostredníctvom dávok, na ktoré majú niektoré rodiny zavedený IOP. Iniciovali sme likvidáciu fekálií, za našej prítomnosti, aby zas nedošlo k porušeniu dohody a výhovoriek zo strany obyvateľov. Zorganizovali sme aktivity a osvetu zameranú na prácu s deťmi - deti sa hrávajú na blízkej ceste, kde hlukom vyrušujú susedov a hrozí im nebezpečenstvo úrazu. Našim cieľom bolo podnietiť u obyvateľov MRK uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie, u detí usmerniť postoje k využívaniu voľného času. Vzhľadom na prostredie, v ktorom žijú tieto deti, je dôležité pravidelne sa im venovať, zamerať sa na zvýšenie ich sebavedomia, zlepšiť ich komunikačné zručnosti, hygienické návyky, ukázať im, ako sa dá efektívne využívať voľný čas a v neposlednom rade poukázať, aké je dôležité starať sa o svoj život a zdravie. Dôležité je však súčasne pracovať aj s dospelými a snažiť sa ovplyvniť najmä ich postoj k povinnostiam.

Spolupráca s UPSVaR

05.06.2014

Pri výkone terénnej sociálnej práce, nás oslovili mnohí nezamestnaní obyvatelia osady pod Kortínou s požiadavkou o pomoc. Radi by sa zamestnali a keďže je vysoká miera nezamestnanosti a nedokážu sa umiestniť na trhu práce z rôznych dôvodov, prejavili nezamestnaní záujem o aktivačnú činnosť, ktorou si môžu prilepšiť svoj rodinný rozpočet o aktivačný príspevok, ktorý je vo výške 63,07 €. Na základe podnetu od záujemcov o výkon aktivačnej činnosti, sme sa rozhodli zistiť záujem o aktivačnú činnosť aj u ostatných nezamestnaných. Vytvorili sme si zoznam záujemcov a v spolupráci s UPSVaR sme zisťovali podmienky na zaradenie do systému AČ. Tí, ktorí spĺňali podmienky zaradenia do systému, boli neskôr zamestnaní formou aktivačnej činnosti cez mestský úrad Žiar nad Hronom a cez TS mesta Žiar nad Hronom.

V súvislosti zo zavedením novelizácie zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý nadobudol účinnosť od januára 2014, sme veľmi úzko spolupracovali s UPSVaR - oddelenie aktivačného centra. Koordinátorky AC nás požiadali o asistenciu a sprievod pri návštevách poberateľov DvHN, ktorí majú trvalý pobyt len ZH a nemajú im ako doručiť listové zásielky s upovedomením, že sa k nim majú dostaviť. Pracovníčky UPSVaR nám poskytli zoznam poberateľov, zväčša šlo o našich klientov z MRK. Pracovníčky nevedia kde sa nachádzajú, kde bývajú, preto sme im asistovali, išli sme s nimi na Kortinu, kde sme poberateľom DvHN ponúkali možnosť odpracovania DvHN podľa novely zákona. Mnohým sme museli vysvetľovať podmienky, informácie o povinnosti a objasňovať im zákon.

Pomoc rodinám pri finančnom hospodárení

26.5.2014

Pomoc rodinám pri finančnom hospodáreníPravidelne dva krát do týždňa sa v priestoroch našej kancelárie stretávame s rodinami, ktoré majú zavedený inštitút osobitného príjemcu z dôvodu výskytu záškoláctva v rodine, prípadne zo sociálnych dôvodov (zanedbávanie starostlivosti o dieťa, zlé hospodárenie s finančnými prostriedkami). Realizujeme s rodinami intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti a poskytujeme rodinám poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie domácností. Snažíme sa rodiny viesť k efektívnemu hospodáreniu s ich finančnými prostriedkami. Túto činnosť vykonávame aj priamo v ich domácom prostredí. Snažíme sa ich naučiť ako si správne zadeliť peniaze, aby si pokryli základné životné potreby. V spolupráci so sociálnou pracovníčkou MsÚ sú im poplatené rôzne výdavky, ako sú poplatky do škôl, obedy, el. energia, nájomné a pod. Zvyšok peňazí rozdelíme a pravidelne ich sprevádzame na nákupy potravín vždy v utorok a v piatok. Takto zabezpečíme pre rodinu potraviny v priebehu celého mesiaca. Nakupujeme vždy čo najlacnejšie základné potraviny, hygienické potreby a pod. Vysvetľujeme rodinám hodnotu peňazí, ale aj to, že musia nakupovať základné potraviny nie podľa pekného obalu, ale podľa ceny tovaru a jeho kvality. Zároveň ich motivujeme k plneniu ich záväzkov, týkajúcich sa rôznych platieb a splátkových kalendárov.

Riešenie problému s odpadom

12.5.2014

Riešenie problému s odpadomKaždý druhý týždeň pravidelne monitorujeme problémové lokality, kde zisťujeme okrem výskytu nelegálnych stavieb aj výskyt čiernych skládok. Realizujeme preventívne aktivity zamerané k zabráneniu vzniku týchto čiernych skládok, najmä v osade pod Kortinou, na Šašovskom podhradí a pri družstve. Aj v minulosti sme uskutočnili prednášku o správnom nakladaní s tuhým komunálnym odpadom, ktorú sme zrealizovali v spolupráci s OŽP pre žiakov ŠZŠ v Žiari nad Hronom I. a II. stupeň. O správnom nakladaní TKO sme poučili aj dospelých. Priamo v osade pod Kortínou sme v spolupráci s OŽP realizovali stretnutie s obyvateľmi marginalizovanej rómskej komunity s pracovníčkami odboru životného prostredia, kde im vysvetľovali ako nakladať s odpadom. Hovorilo sa najmä o životnom prostredí, ako sa delí odpad a ako je potrebné ho triediť, prípadne s ním nakladať. Na Kortine bol zavedený nový systém nakladania s TKO, obyvatelia platia mesačný poplatok za jeho vývoz a odpad sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po celej lokalite na troch stanovištiach. V rámci tejto aktivity pravidelne monitorujeme v spolupráci s OŽP stav platieb a navštevujeme rodiny, ktorým pripomíname povinnosť platby za vývoz TKO a upozorníme ich na povinnosť zaplatenia dlhu, nakoľko im bude hroziť exekučné konanie. V prípade výskytu nových obyvateľov na Kortine ich hneď informujeme o zavedenom systéme do ktorého sa musia zapojiť.

Futbal nás baví

06.05.2014

Futbal nás bavíDňa 6. mája 2014 sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci so Základnou školou na Ul. Jilemnického č.2 futbalový zápas na mini ihrisku. Vzniklo to na základe záujmu a iniciatívy, ktorá vzišla priamo od detí, ktoré v minulosti sa zúčastnili futbalových zápasov, znova mali chuť zahrať si priateľský futbalový turnaj. Proti sebe sa postavili naši chlapci zo Žiaru nad Hronom a mužstvo z rómskeho gymnázia z Kremnice. Hralo sa s plným nasadením a aj napriek tomu, že hráči nie sú profesionáli, ale bolo sa na čo pozerať. Videli sme množstvo krásnych gólov, skvelých technických hráčov a brilantné zákroky brankárov. Zápas mal aj celkom slušnú účasť divákov. Deti prišli povzbudiť nielen ich rodičia, ale aj kamaráti a ich známi. Naši žiarski chlapci prežívali radosť a nadšenie, keďže znova vyhrali nad teamom žiakov z Kremnického gymnáziá. Opäť sme s deťmi a mládežou strávili pekné chvíle a vhodne využili voľný čas.

Záškoláctvo

6.3.2014

ZáškoláctvoZáškoláctvu detí sa venujeme dlhodobo, nakoľko tento problém je veľmi vypuklý a dlho pretrvávajúci i napriek tomu, že sa intenzívne snažíme o jeho riešenie. Pravidelne monitorujeme situáciu záškoláctva (počas celého školského roka) najmä u detí, ktoré navštevujú ŠZŠ. Navštevujeme rodiny, kde sa vyskytuje problém záškoláctva, zisťujeme príčiny a následne rodiny upozorňujeme na možné dôsledky, ktoré rodinu môžu postihnúť v prípade neriešenia problému. Záškoláctvo je postihnuteľné a v rodinách, ktoré ignorujú tento problém sa aplikuje represívne opatrenie, a to formou odňatím prídavkov na deti, ktoré idú cez IOP a v prípade, kde počet neospravedlnených vymeškaných hodín presiahne určitú hranicu, rodičia sú trestne stíhaní a v niekoľkých prípadoch sme zaznamenali aj výkon trestu odňatia slobody. Rodiny, ktoré majú zavedený inštitút osobitného príjemcu majú obmedzený prístup k finančným prostriedkom. Finančné prostriedky, ktoré dostanú cez IOP môžu minúť len na nákup základných potravín, a to pod dohľadom sociálneho pracovníka.

Fetujúce deti v MRK

19.2.2014

 Fetujúce deti v MRKJedným zo závažných problémov, s ktorým sa stretávame už dlhodobo, je aj problém s užívaním návykových látok (vdychovanie toluénu u maloletých detí). Problém s fetovaním sme zaznamenali už v roku 2012. Od tohto času sme realizovali množstvo aktivít na elimináciu a zmiernenie tohto problému. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie zainteresovaných inštitúcii, ktoré majú kompetencie určené na riešenie tohto problému. Informovali sme detských lekárov, pediatrov o tom, že ich detskí pacienti užívajú návykové látky a vyzvali sme aj ich na súčinnosť pri riešení problému s fetovaním. Podarilo sa nám situáciu na určitý čas stabilizovať, avšak nevhodné sociálne prostredie v ktorom deti vyrastajú a žijú ich vracia opäť k fetovaniu. Tieto deti nevyužívajú efektívne svoj voľný čas, nemajú možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky a to je dôsledok ich konania a závislosti. Preto tento problém naďalej pretrváva a momentálne je znova veľmi aktuálny. Preto pravidelne realizujeme pracovné stretnutie so sociálnou kuratelou, vykonávame spoločné šetrenia v rizikových rodinách, spolupracujeme na umiestnení detí do ReC, tiež pri hospitalizácii týchto detí, ktorým je odporučená liečba a neustále pracujeme s dotknutými rodinami. V spolupráci s odborníkmi a s policajnou preventistkou kapitánkou Janou Šmondrkovou, realizujeme pre deti, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného a málo podnetného prostredia, rôzne prevenčné aktivity, prednášky zamerané na túto tému, kde poukazujeme na riziká a dôsledky tejto závislosti. Aj naďalej plánujeme v týchto prevenčných aktivitách pokračovať.

Zápis detí do I. ročníkov

9.2.2014

Zápis detí do I. ročníkov V spolupráci s Odborom školstva v Žiari nad Hronom, ktoré nám každoročne poskytuje zoznam detí, ktoré sa majú zúčastniť zápisu do I. ročníka na základných školách, sme navštevovali rodiny v lokalite pod Kortinou a informovali ich o termíne a mieste konania zápisu. Zároveň v súvislosti so zápisom do I. ročníka sme úzko spolupracovali aj s CPPPaP, kde sme v prípade nutnosti zabezpečovali psychologické vyšetrenia. Následne po zápise do I. ročníkov boli niektoré deti preradené do nultého ročníka, ktorý tento rok prebieha na II. ZŠ na Ul. M. R. Štefanika. S vedením školy spolupracujeme v prípade nutnosti, ak sa vyskytne akýkoľvek problém s deťmi z nultého ročníka, ktorý zväčša navštevujú deti z lokality pod Kortínou (neprítomnosť detí na vyučovacom procese, problém so zanedbávaním hygieny, problém so všami atď). Keďže ide o deti z chudobných rodín, zrealizovali sme pre tieto deti zbierku šatstva a školských potrieb, ktoré sme poskytli rodinám a tiež škole, aby ich mali k dispozícii v prípade nutnosti. Tiež sme spolupracovali s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie) pri diagnostikovaní školskej spôsobilosti. S CPPPaP spolupracujeme aj v rámci prevenčných aktivít, ktoré sa uskutočňujú každoročne na všetkých základných školách v našom meste. Tieto aktivity sú zamerané proti vzniku sociálno-patologických javov, na zlepšenie medziľudských vzťahov a proti predsudkom.

Žltačka na Kortíne

10.1.2014

Žltačka na KortíneV osade Pod Kortínou v Žiari nad Hronom, kde žijú v zlých hygienických podmienkach sociálne slabí obyvatelia, vypukla epidémia žltačky typu A začiatkom decembra minulého roka. V súvislosti s výskytom hepatitídy na Kortine sme v mesiaci január 2014 promptne začali s osvetou a navštevovali sme všetky rodiny v lokalite, aby sme zabránili rozširovaniu choroby. V rámci osvety sme pripravili informačný leták, kde sme opísali priebeh ochorenia, príznaky, ako sa pred ochorením chrániť a ako jej predchádzať. Tento leták sme roznášali rizikovým rodinám a viedli sme s nimi konzultácie. Spolupracovali sme aj s lekármi a Regionálnym Úradom verejného zdravia, zabezpečovali sme dohľad nad pravidelnými lekárskymi kontrolami počas celého obdobia, kým sa ochorenie nedostalo pod kontrolu. . Z finančných prostriedkov ktoré sme získali z Kalendára aktivít prevencie sme zakúpili hygienické balíčky - antibakteriálne mydlá a vreckovky, ktoré sme rozdali postihnutým rodinám a taktiež poskytli aj na ŠZŠ. Deti sme v rámci prednášok informovali o dôležitosti dodržiavania základných hygien. návykov ako prevencie proti žltačke. Dotknuté rodiny sme nabádali na zvýšenie hygieny. Včasným zásahom sme zabránili väčšiemu šíreniu ochorenia

Pamätník

11.11.2013

PamätníkDňa 11. 11. 2013 sme spoločne s deťmi zo ŠZŠ v Žiari nad Hronom a ich triednou učiteľkou navštívili pamätník na Slnečnej stráni, ktorý je venovaný 26 členom rodiny Šarköziových. Práve táto rodina bola počas druhej svetovej vojny fašistami upálená za živa vo vlastnom dome. Na pomník sme položili kyticu a zapálili sviečku. Spolu s deťmi sme si pripomenuli túto tragickú udalosť. Priblížili sme im historické udalosti z tohto obdobia a aj takýmto spôsobom sme chceli poukázať na hrozné udalosti z minulosti, na ktoré by sa nemalo zabúdať a mali by slúžiť ako memento aj pre ďalšie generácie.

Futbalový turnaj pre deti a mládež

23.08.2013

Dňa 23. augusta sociálni pracovníci a ich asistenti zorganizovali ďalší futbalový turnaj pre deti a mládež. Turnaj sa uskutočnil v spolupráci so Základnou školou na Ul. Jilemnického na ich ihrisku. Akcie sa zúčastnili štyri družstvá: Kortína, Jadran, Šášovské podhradie a Ghetto. Víťazmi sa stali chlapci z mužstva Jadran. Všetci zúčastnení mali zabezpečené občerstvenie. Aktivita sa účastníkom natoľko páčila, že aj po skončení jej oficiálnej časti ostali na ihrisku hrať futbal.

Polícia na Kortíne

21.06.2013

Polícia na KortíneDňa 21. júna 2013 sa priamo na Kortíne uskutočnilo záverečné stretnutie v rámci projektu „Viem, čo chcem a čo smiem", ktorý realizuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ich asistentmi.

Stretnutie bolo určené pre všetkých obyvateľov Kortíny. Za účasti policajnej preventistky a špecialistov im bol predvedený zásah zatýkania vodiča, ktorý odmieta policajnej hliadke zastaviť. Policajti so sebou priniesli aj nepriestrelnú vestu, výstroj proti potlačovaniu rozvášneného davu a ochranný štít. Na záver si účastníci mohli na sebe vyskúšať ako ťažko sa policajt pohybuje, keď má na sebe ťažkú vestu, alebo mohli skúsiť preraziť policajta so štítom.

Futbalový turnaj v Detve

08.06.2013

Futbalový turnaj v DetveFutbal je nesporne najpopulárnejší šport na svete, ktorý má v sebe moc ľudí spájať i rozdeľovať. Cez futbal dokážeme šíriť myšlienky a ideály. Využiť potenciál, ktorý futbal v sebe má sa rozhodli ľudia z občianskeho združenia DAR - Detvianska aliancia Rómov, v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi z nášho mesta Žiar nad Hronom, ktorí dňa 8.6.2013 usporiadali v rámci 2. ročníka turnaj v minifutbale. Tento turnaj sa uskutočnil na minifutbalovom ihrisku letného štadióna MFK Detva.

Ako sme už uviedli, išlo o druhý ročník futbalového turnaja, v ktorom si zmerali svoje sily dve mužstvá zo Žiaru nad Hronom a dve mužstvá z Detvy. Prvý ročník futbalového stretnutia zorganizovali terénni sociálni pracovníci mesta Žiar nad Hronom, ktorý sa uskutočnil v našom meste dňa 21.9.2012 v spolupráci so IV. ZŠ na Ul. Jilemnického, kde suverénne vyhralo mužstvo z STS Žiar nad Hronom. Naši žiarski chlapci sa denne poctivo pripravovali a trénovali, čo sa im v konečnom výsledku futbalového zápasu odzrkadlilo a oplatilo. Aj tento krát mali najlepšiu športovú formu hráči STS Žiar nad Hronom, ktorí zvíťazili pred mužstvom Jadran Žiar nad Hronom. Až tretie miesto získal team Atletico Roma Detva a posledný skončili chlapci z Výberu T/20. Dôležitejšie než samotné výsledky však bolo to, že zvíťazil šport a cez šport sa šíri myšlienka ľudí o spájaní sa a odkaze, na ktorý by žiadny človek nikdy nemal zabudnúť.

Obchodovanie s ľuďmi

29.05.2013

Dňa 29. mája 2013 sa uskutočnila ďalšia beseda v rámci preventívneho projektu „Viem čo chcem a čo smiem", ktorý sa realizuje v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Toto stretnutie bolo na tému obchodovania s ľuďmi. Prednáška sa uskutočnila na Špeciálnej ZŠ v Žiari nad Hronom a bola určená pre žiakov II. stupňa. Bola doplnená premietaním dokumentárneho filmu týkajúceho sa danej problematiky. Venovali sme sa nie len obchodovaniu s ľuďmi, ale aj zneužívaniu ľudí na prácu a žobranie.

Dočasné uzavretie Stanice Charity

06.05.2013

Vážení darcovia a prispievatelia, terénni sociálni pracovníci a ich asistenti sídliaci na Ul. Dr. Jánského č. 9 vám touto cestou oznamujú, že šatstvo, obuv, prípadne iné predmety od 6.5.2013 už neprijímajú, a to z dôvodu dočasného uzavretia Stanice charity - zber a výdaj. V prípade znovu otvorenia Stanice charity - zber a výdaj šatstva a obuvi budú o tejto skutočnosti terénni sociálni pracovníci a ich asistenti verejnosť včas informovať ako cez webovú stránku mesta, tak aj prostredníctvom Mestských novín, oznamom na dverách kancelárie TSP a ATSP, prípadne oznamom na úradnej tabuli mestského úradu. Zároveň chceme všetkým minulým darcom a prispievateľom vyjadriť poďakovanie za ich pomoc! Ďakujeme za pochopenie.

Prednáška o TKO

16.04.2013

Prednáška o TKODňa 16. apríla 2013 sa uskutočnila prednáška o životnom prostredí a odpade, ktorú organizoval Odbor životného prostredia v spolupráci s Odborom starostlivosti o obyvateľa, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ich asistentmi. Prednáška bola určená pre žiakov Špeciálnej základnej školy, ktorí boli rozdelení na dve skupiny: I. stupeň (37 žiakov) a II. stupeň (41 žiakov). Deti sa tu mohli dozvedieť o životnom prostredí a jeho ochrane, hovorilo sa o vzduchu a vode, ako sa delí odpad a ako je potrebné ho triediť. Získané informácie môžu sami doma využívať, ďalej šíriť vo svojej rodine a blízkom okolí.

Viem povedať NIE 2

25.03.2013

Viem povedať NIE 2V rámci súboru stretnutí na prevenciu proti drogám s názvom „Viem povedať NIE" sa dňa 25. 3. 2013 uskutočnilo ďalšie stretnutie na Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom. Stretnutia sa zúčastnili žiaci II. stupňa, ktorí mali možnosť porozprávať sa s abstinujúcim narkomanom, ktorý v súčasnosti vedie plnohodnotný život. Prednáška deti veľmi zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie.

Viem povedať NIE

06.03.2013

Viem povedať NIETerénni sociálni pracovníci a ich asistenti pripravili súbor stretnutí zameraných na prevenciu proti drogám s názvom „Viem povedať NIE". Cieľovou skupinou sú rodičia a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Formou osvetového pôsobenia na rizikovú skupinu, chceme eliminovať možné riziká spojené s užívaním omamných látok. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 6. marca 2013 na Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom. Tohto stretnutia sa zúčastnili rodičia, pedagógovia, riaditeľka školy a sociálny kurátor. Na stretnutí sa hovorilo o právach a povinnostiach v rámci starostlivosti o dieťa. Sociálny kurátor opisoval ako je potrebné postupovať v prípade, ak rodič zistí, že jeho dieťa začalo drogovať. Bolo to úvodné stretnutie a plánujeme pokračovať aj v spolupráci s inými inštitúciami a organizáciami, ktoré môžu v rámci prevencie prispieť.

Viem čo chcem a čo smiem

19.02.2013

Viem čo chcem a čo smiemDňa 19. februára 2013 terénni sociálni pracovníci a ich asistenti začali spolupracovať s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom na pokračovaní realizácie preventívneho projektu „Viem čo chcem a čo smiem". Ide o dlhodobý projekt a jeho realizácia bude prebiehať v priestoroch terénnych sociálnych pracovníkov. Projekt je určený deťom rómskej komunity z lokality pod Kortínou, žiakom Špeciálnej základnej školy ako aj rodičom. Cieľom projektu je zvyšovanie právneho vedomia, podnietiť u respondentov uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie, rozvoj ich komunikačných zručností, sebahodnotenie, sebapoznanie a usmerniť postoje k využívaniu voľného času. Subjekty, ktoré budú spolupracovať pri realizácii sú: Mesto Žiar nad Hronom, Terénni sociálni pracovníci mesta Žiar nad Hronom a ich asistenti, Centrum voľného času, Mestská polícia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Prvé stretnutie bolo zamerané na tému „Informovaný sa vie chrániť". V spolupráci s policajnou preventistkou, pacovníkom Centra voľného času a preventistom MsP boli účastníci zaujímavou formou a za pomoci prezentácie upozornení na nástrahy ulice, kriminalitu detí a mládeže a následné riešenie vzniknutých problémov. Lektori kládli dôraz na aktívne zapájanie detí, a to najmä vyjadrením svojich postojov k problematike a riešením modelových situácií.

Príprava preventívnych aktivít

06.01.2013

Vo štvrtok 31. januára realizovali sociálni pracovníci pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na prípravu preventívnych a osvetových aktivít v súvislosti so sociálno-patologickými javmi. Stretnutia sa zúčastnili všetky zainteresované strany, s ktorými by chceli tieto aktivity realizovať. Išlo o príslušníkov štátnej, mestskej polície, sociálneho kurátora z ÚPSVaR, zamestnancov Mestského úradu - Odbor starostlivosti o obyvateľa, pracovníkov Špeciálnej základnej školy, člena svojpomocnej skupiny a terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov ako organizátorov stretnutia. V rámci stretnutia si dohodli intenzívnejšiu spoluprácu, ako aj kroky a postupy, ktorými budú sledovať spoločný cieľ - pokúsiť sa eliminovať alebo aspoň z časti odstrániť viaceré sociálno-patologické javy, ktorými sú ohrozené nielen deti, ale aj ich rodičia a predísť tak ich prípadnému nežiadúcemu nárastu.

Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú

10.01.2013

Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujúV decembri 2012 zrealizovali sociálni pracovníci v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dve prednášky na Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom. Išlo o prednášku na tému antikoncepcia. Prednáška bola určená pre žiakov druhého stupňa a realizovala sa zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Tu sa žiaci mohli dozvedieť o antikoncepčných metódach, o spoľahlivosti antikoncepcie, ako aj o rizikách užívania hormonálnej antikoncepcie. Druhá prednáška bola na tému zdravý životný štýl. Prednáška bola určená pre žiakov prvého stupňa, kde im bol premietnutý poučný film, po ktorom boli pre nich pripravené rôzne aktivity týkajúce sa témy. Cieľom tejto prednášky bolo naučiť deti ako predchádzať, alebo liečiť takzvané civilizačné choroby a ako je dôležité viesť zdravý životný štýl.

Terénna sociálna práca pokračuje ďalším projektom

28.11.2012

V stredu 7. novembra sa uskutočnila slávnostná akadémia k príležitosti ukončenia projektu Terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom. Projekt splnil svoj očakávaný účel a mal veľmi pozitívne ohlasy. Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti usporiadali slávnostné podujatie, kde spojili kultúrny program s prezentáciou svojej činnosti za štyri roky. „Výstava bola nainštalovaná pred vstupom do Divadelnej sály Mestského kultúrneho centra, kde boli umiestnené aj ukážky výrobkov a fotografií detí z voľnočasových aktivít, ktoré sa stretávajú v kancelárii terénnych sociálnych pracovníkov," hovorí sociálny pracovník, Pavel Horváth a dodáva: „Výrobky detí natoľko zaujali mnohých hostí, že prejavili záujem o ich kúpu. V rámci programu vystúpili aj šikovné deti zo Špeciálnej základnej školy s tancami a prekrásnou recitáciou od slovenských spisovateľov. Na toto kultúrne podujatie pripravili program s deťmi ich učiteľky." Okrem toho mali hostia možnosť zažiť tanečné vystúpenie súboru Knam zo Zvolena, ktorý predviedol rytmy latinsko-amerických tancov.

Medzi účinkujúcimi bol aj Jakub Dunko, úspešný recitátor na rôznych súťažiach. „Súbor Romano Jilo už mnohí poznajú. Tento tanečný súbor je zložený z detí, ktoré navštevujú voľnočasové aktivity v našom komunitnom centre. Na mnohých súťažiach dosiahli úspech a ocenenie aj vďaka ich vedúcej Lucii Vlačuhovej, ktorá ich vedie od založenia tanečného súboru," konkretizuje ďalej Pavel Horváth. Terénni sociálni pracovníci poskytli možnosť zviditeľnenia sa širokej verejnosti aj začínajúcej hudobnej skupine mladých chlapcov zo Žiaru nad Hronom Gypsy Stars. „Počas programu sme hosťom predstavili aj aktivity, ktoré sme realizovali počas celého obdobia našej pôsobnosti v meste a aj pomocou prezentácie s fotkami sme priblížili našu každodennú prácu," dodáva Pavel Horváth.

Slávnostné podujatie sa vydarilo, zožalo úspech, hosťom sa páčilo a všetci prítomní si odniesli veľa krásnych kultúrnych zážitkov. Získali aj mnoho zaujímavých a užitočných informácií o práci terénnych a sociálnych pracovníkov. „Touto cestou by sme sa chceli ešte raz srdečne poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracovali. Od novembra 2012 sa prechádza na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, takže naša práca nekončí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu," vysvetľuje na záver Pavel Horváth.

Slávnostná akadémia vznikla vďaka finančnej podpore spoločností Kaufland, COOP Jednota Žarnovica, Nadácia ZSNP a Slovalco Žiar nad Hronom. Organizačne pomohli mesto Žiar nad Hronom, MsKC Žiar nad Hronom a Romano Kher z Bratislavy, ktorá zapožičala výstavu zameranú na históriu Rómov po roku 1989.

Futbalový turnaj

28.09.2012

V piatok 21. septembra sa v spolupráci s OFutbalový turnajdborom školstva a športu mesta Žiar nad Hronom a so Základnou školou na Jilemnického ulici uskutočnil turnaj v mini futbale. Turnaja sa zúčastnili tri mužstvá zo Žiaru nad Hronom a jedno z Detvy. Ako povedal Pavel Horváth, sociálny pracovník, cieľom podujatia bolo aktívne využiť voľný čas, poukázať, že šport prospieva zdraviu, je lepšie si zlepšiť kondíciu ako sa len tak bezcieľne potulovať po meste a v neposlednom rade upevniť vzťah rómskej komunity s majoritnou spoločnosťou. „Na tento turnaj sa mužstvá tvrdo pripravovali a trénovali. Z jednotlivých zápasov bolo cítiť, že každý chce uspieť a tým pádom bol futbal lahodiaci oku divákov, ktorí sa tu zišli v hojnom počte," hovorí Pavel Horváth. Sociálni pracovníci a ich asistenti pripravili pre účastníkov turnaja občerstvenie - vlastnoručne vyrobené obložené chlebíčky a minerálnu vodu. Turnaj vyhralo žiarske mužstvo zložené prevažne z obyvateľov ubytovne na bývalej STS-ke, ktoré zdolalo vo finále chlapcov z Detvy. „Podujatie malo obrovský úspech, turnaj poriadne ešte ani neskončil a už sa účastníci dohadovali na ďalšom stretnutí. Hlavne futbalisti z Detvy žiadali čo najskôr odvetu. Aj vďaka tomuto sa v budúcnosti budeme snažiť zorganizovať podobnú aktivitu," dodáva na záver Pavel Horváth.

Prednáška o histórii Rómov

28.09.2012

V pia  Prednáška o histórii Rómovtok 21. septembra sa konala v priestoroch komunitného centra Nadácie škola dokorán prednáška na tému História Rómov. Prednáška bola určená pre žiakov II. stupňa zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom. Lektorom bol Branislav Oláh, ktorý je asistent sociálneho pracovníka v Detve, ako aj žurnalista a novinár RNĽ (Romano nevo ľil - rómsky nový list), čo sú nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku. Na tejto prednáške sa žiaci mohli dozvedieť niečo o histórii Rómov vo svete a na Slovensku. Taktiež sa oboznámili so známymi osobnosťami, ktoré nemali, alebo nemajú problém s priznaním sa k rómskej národnosti. Lektor zaujímavo poukázal na úspechy týchto slávnych ľudí a zdôraznil účastníkom, aké je dôležité mať v živote ciele a vedieť čo chce človek dosiahnuť. Branislav Oláh mal túto prednášku skvele pripravenú a bola podaná veľmi zaujímavým spôsobom, ktorý deti bavil a nedával žiadny priestor na nudu.

Záškoláctvo nie je nepostihnuteľné

26.09.2012

V poslednom období rezonujú v spoločnosti návrhy opatrení vlády na zamedzenie zneužívania sociálnych dávok ich poberateľmi a jedným z opatrení je aj odobratie rodinných prídavkov rodičom, ktorých deti zanedbávajú povinnú školskú dochádzku a majú vymeškané v mesiaci viac ako 15 neospravedlnených hodín.

Mesto Žiar nad Hronom na základe Zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa už od roku 2003 vykonáva funkciu osobitného príjemcu práve na tento štátny príspevok. V praxi to znamená, že škola, či už základná alebo stredná, oznámi mestskému úradu a ÚPSVaR v Žiari nad Hronom meno žiaka a počet vymeškaných neospravedlnených hodín. ÚPSVaR pozastaví vyplácanie RP rodičovi, príp. určenému zákonnému zástupcovi a táto čiastka je zasielaná na mestský úrad. Tu nasleduje mravenčia práca Odboru starostlivosti o obyvateľa, s rodinou, úzka spolupráca so školou a ÚPSVaR, aby sa finančné prostriedky využili čo najefektívnejšie a splnil sa účel na ktorý ich rodičia poberajú.

Zároveň je to aj prostriedok ako motivovať rodičov k plneniu si povinností v starostlivosti o dieťa a aj v komunikácii so školou. Vždy sa v prvom rade uhradia poplatky v škole, internátne poplatky a v ďalšom kroku sa vykonávajú nákupy bežnej domácej potreby. Tu sú už spolusúčinní aj terénni sociálni pracovníci, ktorí nákupy s rodinou realizujú, dohliadajú na obsah nákupného košíka - prakticky - učia ich nakupovať. Mesačne sa výkon osobitného príjemcu dotýka cca 30 rodín, čo je cca 50 detí.

Nákupy s rodinami realizujeme každú stredu. Sme dohodnutí na určitej hodine, kedy k nám prídu do kancelárie a spoločne vyrazíme na nákup. Peniaze si prevezmeme na mestskom úrade. Rozdeľujeme ich tak, aby mohli urobiť nákup každý týždeň. Snažíme sa kupovať lacnejšie základné potraviny a hygienické potreby. Vedieme s nimi aj poradenskú činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami, kde sa snažíme viesť ich k tomu, aby si sami vedeli naplánovať, čo je potrebné kúpiť a kedy to kúpiť. S týmito rodinami pracujeme intenzívnejšie a chodíme k nim aj na šetrenia priamo do domácností, kde mimo iného kontrolujeme aj zásoby potravín.

Opekanie v prírode

25.09.2012

Opekanie v prírode

Začiatkom septembra sme pre deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú voľnočasových aktivít v priestoroch kancelárie sociálnych pracovníkov a ich asistentov, pripravili aktivitu v prírode spojenú s opekaním rôznych lahôdok. Deti mali možnosť zahrať sa, súťažiť, zaspievať si pri ohni, opiecť si rôzne pochutiny, uvoľniť sa a zažiť niečo nezvyčajné. Zameriavali sme sa predovšetkým na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorých cieľom bolo pôsobiť aj pozitívnym rozmerom. Išlo o deti, u ktorých vidíme snahu, či už v rámci voľnočasových aktivít, vzdelávania sa v školskom systéme, ale aj celkového životného napredovania. Dalo by sa povedať, že danú aktivitu sme si pripravili ako odmenu za ich úsilie a úprimnú snahu.

 

Úspešný postup do ďalšieho ročníka

24.09.2012

Už v minulosti sme vás informovali, že v priestoroch kancelárie sociálnych pracovníkov a ich asistentov sa realizuje pravidelné doučovanie detí. Deti mali možnosť si doplniť a zopakovať učivo z predmetov, v rámci ktorých neprospievali a ak chceli pokračovať v ďalšom ročníku štúdia, museli na konci prázdnin úspešne zvládnuť komisionálne skúšky. Doučovania sa zúčastňovali 3 deti, ktorým sme sa podľa ich potrieb a druhu predmetov pravidelne venovali. Doučovanie prebiehalo dva a v prípade nutnosti aj viackrát do týždňa. Deti sme doučovali z predmetov anglický jazyk, geografia, chémia a matematika. Deti sa naozaj snažili a ich snaha bola odmenená vo forme úspešného zvládnutia komisionálnych skúšok a v konečnom dôsledku tým aj postupom do ďalšieho ročníka.

Doučovanie

31.07.2012

Počas letných prázdnin prebieha v kancelárii sociálnych pracovníkov doučovanie pre deti, ktoré prepadajú z rôznych predmetov a budú absolvovať opravné komisionálne skúšky. Takýchto žiakov sme oslovili a ponúkli možnosť chodiť k nám kde sa im venujeme a spoločne si prechádzame učivo. Chodia k nám aj deti, ktoré prišli z vlastnej iniciatívy a majú záujem zlepšiť svoje školské výsledky. Deti doučovanie navštevujú v priemere raz do týždňa cca na 2 hodiny. Niektoré chodia aj častejšie, čo záleží od množstva učiva a predmetov z ktorých majú skúšky.

Zbierka šatstva

31.07.2012

Máte doma šatstvo po deťoch, ktoré už nepotrebujete a neviete čo s ním? Mestský úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o obyvateľa organizuje zbierku použitého detského oblečenia a obuvi. Budeme zbierať len detské šatstvo (0 - 18 rokov) pre dievčatá a chlapcov, šatstvo musí byť čisté a v zachovalom stave. Zbierka sa uskutoční v dňoch od 1. do 17. augusta 2012 v čase od 7.30 do 10.00 hod. každý pracovný deň. Použité detské oblečenie môžete nosiť do kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov na Ul. Dr. Janského 9, vedľa materského centra Mravenisko. V prípade, že by ste si chceli dohodnúť iný termín, kontaktujte pracovníkov na telefónnom čísle 0917 552 817. Ďakujeme za vašu pomoc.

Návšteva planetária s deťmi zo špeciálnej školy

05.06.2012

V piatok 1. júna navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella pri príležitosti Dňa detí sociálni pracovníci s deťmi zo Špeciálnej základnej školy. Návštevy sa zúčastnili niektorí žiaci z I. stupňa. Program podujatia bol prispôsobený vekovej kategórií detí. Pozostával z troch častí. Prvou bolo premietanie v hviezdnej sále - Alexov svet vesmírnych tajomstiev, zaujímavo spracovaný program, ktorý jednoducho vysvetľuje pojmy ako slnečná sústava, galaxia, súhvezdie a stručne hovorí o starovekých mýtoch, ktoré dali častiam našej hviezdnej oblohy ich mená. Druhou časťou programu bola návšteva UFO sály. Lektori vysvetlili žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave. Tu bol aj priestor na otázky detí a spoločné hľadanie odpovedí. Posledným bodom programu bolo pozorovanie slnka.

Fajčenie a jeho dôsledky

05.06.2012

Koncom mája sociálni pracovníci v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zorganizovali prednášku na tému Fajčenie a jeho dôsledky. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom a určená bola pre žiakov II. stupňa. Žiaci sa dozvedeli fakty o histórii fajčenia a pestovaní tabaku, prečo je fajčenie také škodlivé či rady a tipy ako je najľahšie s týmto zlozvykom prestať. Na záver prednášky si žiaci vyskúšali fúkanie do CO prístroja, ktorý meria percento oxidu uhoľnatého naviazaného na červené krvné farbivo, čím sa vlastne meria hladina CO v tele.

Dochádzka rómskych detí do škôl sa zlepšila

28.05.2012

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Žiar nad Hronom realizujú množstvo aktivít a podujatí pre rómsku komunitu. V lokalite Šášovské Podhradie - pod mostom ešte v septembri minulého roku začali realizovať preventívny projekt pod názvom Viem, čo chcem a čo smiem.

Cieľom projektu je zvyšovanie právneho vedomia, podnietiť u respondentov uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie, rozvoj ich komunikačných zručností, sebahodnotenie, sebapoznanie, usmerniť postoje k využívaniu voľného času. „Význam a efektívnosť projektu spočíva v tom, že ide o projekt dlhodobý a nie o jednorazové podujatie," vysvetľuje kapitánka Jana Šmondrková, pracovníčka skupiny prevencie vnútorných odborov OR PZ Žiar nad Hronom a dodáva: „Dôraz kladie na aktivitu účastníkov, ako aj na ich potreby a zameraný je nielen na prácu s deťmi, ale aj s dospelými. Vzhľadom na prostredie, v ktorom žijú tieto deti, je dôležité pravidelne sa im venovať, zamerať sa na zvýšenie ich sebavedomia, zlepšiť ich komunikačné zručnosti, hygienické návyky, ukázať im, ako sa dá efektívne využívať voľný čas a v neposlednom rade poukázať, aké je dôležité starať sa o svoj život a zdravie. Dôležité je však súčasne pracovať aj s dospelými a snažiť sa ovplyvniť najmä ich postoj k povinnostiam."

Pre zúčastnených dospelých aj deti sú pripravené nielen prednášky prispôsobené ich potrebám, ktoré sú dopĺňané rôznym propagačným materiálom, ale spestrené sú aj vzdelávacími aktivitami. Aktivity pre účastníkov sú pravidelne v mesačných intervaloch v období dávok, resp. dôchodkov organizované priamo v ich domácom prostredí. „Veľký význam vidíme v spolupráci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Žiar nad Hronom, pretože sú to ľudia, ktorí sa práci s rómskou komunitou už dlhší čas venujú, majú adekvátne vedomosti a skúsenosti o danej komunite. Dôraz budeme klásť na to, aby dospelí aj deti zapojení do projektu, komunikovali so svojimi rovesníkmi a odovzdávali im svoje vedomosti a skúsenosti získané počas našich spoločných stretnutí," konkretizuje Jana Šmondrková, podľa ktorej projekt a jeho význam môžu hodnotiť veľmi pozitívne. „Vo veľkej miere sa zlepšila komunikácia nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Tým, že sme pravidelne navštevovali respondentov zapojených do projektu, mali sme možnosť ovplyvniť ich postoje pri riešení niektorých životných situácií. Spočiatku to bolo náročné, no postupom času sa situácia pozitívne zmenila. Čo sa týka správania detí, ich dochádzky do školy a taktiež výsledkov v škole, tu došlo taktiež k pozitívnej zmene v postoji detí. Záškoláctvo nie je potrebné riešiť, správanie v škole sa zlepšilo a plnenie povinností taktiež." Policajti aj terénni sociálni pracovníci sa priamo na mieste rozprávajú s deťmi o škole, ukazujú im svoje zošity aj žiacke knižky.

V minulosti sa v spomínanej lokalite Šášovského Podhradia nachádzalo viac nelegálnych skládok a občania z tejto lokality si produkovaný odpad zhromažďovali aj priamo pri svojich obydliach. „Nemali zabezpečený, resp. vybavený odvoz komunálneho odpadu, kvôli čomu vlastne skládky vznikali. V spolupráci s Mestským úradom - Odborom životného prostredia a Technickými službami, a. s. sa nám podarilo vybaviť občanom nádoby na odpad. Zároveň sledujeme platby za vývoz tohto odpadu," dopĺňa informácie Pavel Horváth, sociálny pracovník. V rámci Dní jarnej čistoty tiež terénni sociálni pracovníci spoločne s OŽP zrealizovali likvidáciu čiernych skládok v blízkom okolí, ktorej sa zúčastnili aj samotní Rómovia. „Musím ale podotknúť, že čierne skládky odpadu v tejto lokalite nevytvorili len Rómovia zo Šášovského okolia," dodáva na záver Pavel Horváth.

Stretnutie so sociálnymi pracovníkmi z Bánoviec nad Bebravou

10.05.2012

V stredu 2. mája navštívili sociálnych pracovníkov v Žiari nad Hronom pracovníci z mesta Bánovce nad Bebravou. Vo svojom meste začínajú s terénnou sociálnou prácou od marca tohto roku. „Prostredníctvom webovej stránky mesta Žiar nad Hronom sa dozvedeli o našej práci a požiadali nás o stretnutie. Podelili sme sa s nimi o naše skúsenosti s touto prácou, chceli vedieť, s akými problémami sme sa stretávali v začiatkoch našej činnosti, a hlavne sa zaujímali o naše aktivity s deťmi," vysvetlil Pavel Horváth, sociálny pracovník. S aktivitami určenými mládeži majú žiarski sociálni pracovníci skúsenosti od samého začiatku trvania projektu. „Vypočuli sme si ich názory, plány a v neposlednom rade hovorili o problémoch, s ktorými sa stretávajú vo svojom meste. Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci a nie je vylúčené, že v budúcnosti budeme mať aj nejakú spoločnú aktivitu," dodal na záver Pavel Horváth.

Pamätník na Slnečnej stráni je opäť prístupný verejnosti

30.04.2012

Na tzv. Slnečnej stráni v Žiari nad Hronom sa nachádza pamätník, ktorý je venovaný členom rómskych rodín vyvraždených na tomto mieste počas 2. svetovej vojny. Už dlhšiu dobu sa o tento pamätník niktoPamätník na Slnečnej stráni je opäť prístupný verejnosti nestaral, okolie tak zarástlo burinou a kríkmi, čím bol znemožnený prístup k samotnému pamätníku. „Prišli sme preto s nápadom zrevitalizovať pamätník a jeho okolie," uvádza sociálny pracovník, Pavel Horváth a dodáva: „Keďže sa nám však na túto aktivitu nepodarilo zohnať žiadne fi nančné prostriedky, rozhodli sme sa, že ju zrealizujeme samostatne, s pomocou dobrovoľníkov z radov Rómov." Nakoniec sa to sociálnym pracovníkom a Rómom podarilo aj vďaka pomoci mestských Technických služieb. „Okolie sme zbavili divoko rastúcej vegetácie a s pomocou dobrovoľníkov upravili terén do takej podoby, aby bol pamätník bez väčších problémov prístupný širokej verejnosti. V súčasnosti sme zabezpečili aj obnovu písma na pamätníku, ktoré bolo už ťažko čitateľné," vysvetľuje ďalej Pavel Horváth. V najbližších dňoch majú sociálni pracovníci v pláne s deťmi, ktoré navštevujú voľnočasové aktivity v Komunitnom centre, zaniesť na pamätník veniec. „V budúcnosti sa budeme s našimi dobrovoľníkmi o okolie pamätníka starať a udržovať ho v stave, aby bol naďalej prístupný. Chceli by sme tu umiestniť aj tabuľu, kde by boli informácie o danej nezmyselnej udalosti, ktorá sa tu počas vojny odohrala," dodáva na záver Pavel Horváth.

Hygienické zásady

27.03.2012

Dňa 26. 3. 2012 sociálni pracovníci v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zorganizovali prednášku na tému „Hygienické zásady". Táto prednáška sa uskutočnila v priestoroch ŠZŠ v Žiari nad Hronom a bola určená pre žiakov I. stupňa. Na tejto prednáške sa deti mohli dozvedieť o zásadách a dôležitosti čistých rúk, čistenia zubov, intímnej hygieny a pod. S úradom budú sociálni pracovníci spolupracovať aj v budúcnosti pri organizovaní školení na témy ako sú napr. fajčenie a jeho dôsledky pre zdravie, drogy a drogové závislosti, alkoholizmus, dospievanie a puberta (sexuálna výchova), antikoncepcia, prevencia pohlavných a infekčných chorôb.

 

Karneval v komunitnom centre

14.03.2012

Karneval v komunitnom centre

V piatok 2. marca sa v priestoroch Nadácie škola dokorán v Komunitno-inegračnom centre uskutočnil už 3. ročník karnevalu. Karnevalu sa zúčastnili deti, s ktorými sociálni pracovníci a ich asistenti pracujú v rámci voľnočasových aktivít. Pavel Horváth, sociálny pracovník: „Deti si masky vyrábali sami a pripravili si aj tanečné vystúpenie. Program bol zložený z rôznych súťažných disciplín, pri ktorých sme sa všetci poriadne zabavili. Víťazi súťaží boli odmenení a v kategórii najkrajšia maska bol odovzdaný aj diplom." Ako porota boli prizvaní aj sociálni pracovníci z Detvy, ktorí určili víťaza a odovzdali ceny.

Odchyt túlavých psov na Kortíne

29.02.2012

V piatok 17. februára sociálni pracovníci v spolupráci s Občianskym združením Strážni anjeli navštívili oblasť pod Kortínou. Spoločným zámerom bolo odchytiť túlavých psov. Odchytu túlavých psov asistoval aj veterinárny lekár. Pavel Horváth, sociálny pracovník: „Odchytili sme štyroch psov, ktorí boli následne umiestnení v miestnom útulku. S pracovníčkami sme sa tiež dohodli na častejších návštevách problematických oblastí a prípadne aj na vykonaní sterilizácie sučiek, ak s tým bude súhlasiť i majiteľ psa. Týmto spôsobom by sa mohlo zabrániť šíreniu túlavých psov." Vo štvrtok 23. februára danú lokalitu navštívili sociálni pracovníci opäť, tento raz v spolupráci s Mestskou políciou v Žiari nad Hronom. „Policajti majiteľov psov v rámci preventívnych aktivít oboznámili aj s povinnosťami vlastníka psa. Poskytli im tiež základné rady v rámci bezpečnosti, informovali ich o tom, že pes musí byť zabezpečený voči voľnému pohybu, o povinnosti psa prihlásiť na mestskom úrade, o nosení identifikačnej známky či povinnej platby dane za psa," spresnil ďalej Pavel Horváth. Sociálni pracovníci s majiteľmi psov hovorili aj o povinnosti očkovania.

Antikoncepcia a pravidelné povinné očkovanie

15.02.2012

V priebehu januára 2012 sociálni pracovníci realizovali priamo v komunite aktivity zamerané na témy antikoncepcia a povinné očkovanie. V rámci týchto aktivít chodili priamo za občanmi a snažili sa im podať informácie o antikoncepcii, jej druhoch, finančnej dostupnosti a v neposlednom rade o jej výhodách. Chceli im vysvetliť, že je dôležité uvedomiť si koľko detí som schopný vychovať, postarať sa o ne a zabezpečiť im všetky životné potreby. Hovorili s nimi o tom, že dnešná doba je zlá, je pomerne ťažké sa riadne zamestnať, všetko je drahé, ľudia nemajú adekvátne bývanie. Preto je potrebné si uvedomiť, či chceme a koľko chceme detí, o ktoré sa dokážeme postarať. Súčasťou aktivity bolo aj informovanie komunity o očkovaní detí, že cieľom povinného očkovania je čo najúčinnejšie chrániť dieťa, ale aj celú spoločnosť pred rôznymi infekčnými chorobami. Oboznámili ich s pravidlami podávania jednotlivých vakcín, veku kedy má byť dieťa očkované, s časovými odstupmi, že očkovanie je bezplatné a inými detailmi. Všetci zúčastnení občania dostali v rámci aktivít aj letáčiky, kde boli jednoduchou formou napísané informácie o antikoncepcii, povinnom očkovaní ako aj rozpis v akom veku je dieťa očkované proti akému ochoreniu. Samozrejme aj napriek ich snahe sa v komunite nájdu občania, ktorým je očkovanie svojich detí ľahostajné a lekára nenavštevujú pravidelne. Na druhej strane ale musím spomenúť aj to, že je medzi nimi mnoho rodičov, ktorí v tomto smere nepotrebujú upozorňovať a očkovanie svojich detí vzorne dodržujú.

Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov a ich asistentov

14.02.2012

V stredu 1. februára sa v priestoroch komunitno-integračného centra uskutočnilo pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov a ich asistentov zo Žiaru nad Hronom, Detvy a Starej Kremničky. Na tomto stretnutí sme si vymieňali pracovné skúsenosti v oblasti práce s klientmi, konzultovali sme konkrétne prípady, navrhovali riešenia, ako aj vzájomnú spoluprácu. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj regionálna koordinátorka z Fondu sociálneho rozvoja, ktorá zúčastneným poskytla základné informácie o národnom projekte terénnej sociálnej práce.

Vianočné pečenie 

13.01.2012

Vianočné pečenie

Dňa 22. 12. 2011 sociálni pracovníci organizovali aktivitu pre svoje klientky, ktoré nemajú možnosti si upiecť na sviatky koláče. Túto aktivitu robili už tretí rok. V minulosti sa aktivity zúčastnili ženy a dievčatá. Tento krát sa rozhodli spojiť cieľovú skupinu, a preto koláče piekli matky spolu s deťmi. Išlo o päť dvojíc, ktoré piekli trvanlivé vianočné pečivo, ktoré si potom zobrali domov. Suroviny potrebné na pečenie sociálni pracovníci zakúpili vďaka peňažnej poukážke, ktorú venovala spoločnosť Kaufland. Aktivita sa uskutočnila v priestoroch komunitno-integračného centra, ktoré patrí Nadácii škola dokorán. Samotná aktivita sa vydarila, zúčastnení sa pobavili, upiekli chutné pečivo a už teraz sa tešia na spoločné stretnutie na budúce Vianoce.

Triedenie odpadu na Kortine 

06.12.2011

V polovici novembra sociálni pracovníci v spolupráci s pracovníčkami Mestského úradu z Odboru životného prostredia navštívili občanov priamo v lokalite Kortina. Hlavným cieľom spoločnej aktivity bolo poukázať na možnosť a dôležitosť triedenia komunálneho odpadu. Pavel Horváth, sociálny pracovník: „Chceli sme, aby pochopili že keď budú separovať odpad, ktorého odvoz je zdarma, tak v konečnom dôsledku budú produkovať menej komunálneho odpadu za ktorý musia platiť. Na tejto aktivite sme ich tiež poučili o tom, ako správne triediť komunálny odpad a vysvetlili im, aké je dôležité odpad triediť."Občanom z tejto lokality mesta poskytli pracovníci aj rôzne letáčiky, na ktorých boli popísané postupy ako správne separovať odpad. Občania aktivitu prijali a zúčastnili sa jej v hojnom počte.

Pamätník vyvraždenej rómskej rodiny sprístupnený verejnosti

15.11.2011

V Žiari nad Hronom sa na tzv. Slnečnej stráni nachádza v blízkosti čadičového lomu skromný pamätník venovaný rómskej rodine, ktorá tu bývala. Udial sa tu masaker, ktorý uskutočnila nemecká jednotka vracajúca sa z povstaleckého frontu pri Pitelovej. Táto jednotka narazila na dva domy rómskej osady, ktoré obývali dve hudobnícke rodiny. Tieto rodiny odmietli evakuáciu do okolitých dedín a lesa. Nemeckí vojaci tu zlikvidovali 24 členov Šarközyovskej rodiny - mužov, žien a detí. Rómski občania, ktorí prežili streľbu, údajne neprestávali hrať, ale ich domy boli poliate benzínom a zapálené. Tento pamätník je na vyvýšenom mieste a je dosť ťažko prístupný, pretože okolie je neudržiavané a zarastené vysokou trávou a kríkmi. Máme v záujme toto miesto s pomocou dobrovoľníkov upraviť, vyčistiť, vytvoriť chodník a udržiavať okolie pamätníka prístupné širokej verejnosti. Tento tím dobrovoľníkov je pripravený začať s prácami už na jar budúceho roka.

Cesta k pripomenutiu smutnej histórii Rómov

04.10.2011

Koncom augusta zrealizovali sociálni pracovníci aktivitu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá bola zameraná na tragické historické udalosti z čias 2. svetovej vojny. S deťmi navštívili v neďalekej obci Lutila pamätník venovaný rómskym obetiam z tohto obdobia. Pamätník bol v obci osadený v rámci projektu Ma bisteren! (Nezabudnite!) ako pripomienka vyvraždenia 40-člennej rómskej komunity žijúcej v tejto obci. Deťom na mieste pamätníka sociálni pracovníci sprostredkovali historické udalosti z obdobia 2. svetovej vojny, dozvedeli sa bližšie informácie o holokauste a o zverstvách páchaných nacistami na nevinných (aj) rómskych obetiach. Pre deti pripravili aj fotodokumentáciu z jedného z najväčších koncentračných táborov v Osvienčime v Poľsku. Na záver si spravili vedomostný test, ktorý dokázal, že deti si zapamätali veľa informácií, ktoré im predostreli. Aj takéto aktivity sú pre deti veľmi prínosné, nakoľko majú možnosť dozvedieť sa viaceré, aj keď mnohokrát smutné udalosti z histórie vlastného ľudu.

Sociálni pracovníci sa venovali problematike túlavých psov

01.10.2011

V októbri navštívili sociálni pracovníci v spolupráci s OZ Strážni anjeli, ktoré má v správe žiarsky Útulok pre psov, lokalitu Pod Kortínou. Pri tejto príležitosti s občanmi hovorili o problematike túlavých psov a ich odchytoch. Dobrovoľníci z útulku im taktiež ponúkli možnosť bezplatnej sterilizácie sučiek, aby sa zabránilo zbytočnému rozmnožovaniu týchto psov. Sú ochotní sučku od majiteľa odobrať, vykonať zákrok u veterinára a následne aj doniesť psa naspäť majiteľovi. Informovali občanov aj o dôležitosti očkovaní.

Doučovanie detí zo znevýhodneného prostredia

31.08.2011

Od septembra 2011 sa znova začalo s aktivitou doučovania detí zo znevýhodneného prostredia. Ide o 10 detí rôzneho veku z rôznych školských zariadení v Žiari nad Hronom. Týmto deťom sa venuje dobrovoľníčka každý utorok v poobedňajších hodinách a pomáha im s domácimi úlohami, s učivom, ktoré im robí problémy, pri tvorbe projektov a referátov, pri práci s internetom a pod. Cieľom tejto aktivity je zlepšenie školských výsledkov, zabránenie prepadaniu, dosiahnutie úspešného ukončenia povinnej školskej dochádzky a v neposlednom rade pokračovanie v štúdiu na strednej škole.

Vystúpenie tanečného súboru „Romano Jilo"

31.08.2011

Začiatkom augusta vystupoval tanečný súbor Romano Jilo v rámci podujatia „Spoznajme sa", ktorý organizovalo Slovenské národné múzeum v Martine. Členky súboru sa prezentovali s tromi rôznymi choreografiami, ktoré si nacvičovali v komunitnom centre v rámci voľnočasových aktivít. Počas aktivít môžu deti kreatívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Majú k dispozícii priestor, kde môžu nacvičovať tanec, spev, môžu sa venovať kresleniu, maľovaniu, spoločenským hrám, a taktiež môžu použiť aj športové náčinie.

Rómovia Pod Kortinou nechcú žiť medzi odpadom

01.08.2011

Občanom z osady Kortina bola poskytnutá možnosť zabezpečiť si vývoz komunálneho a triedeného odpadu, ktorú uvítali. Odpad sa vyváža v množstve a v časovom intervale, aký si sami stanovili (podľa množstva vyprodukovaného odpadu). Týchto klientov pravidelne navštevujeme a prostredníctvom konzultácie poukazujeme na povinnosť zaplatiť si vývoz odpadu. Treba povedať, že klienti si svoju situáciu uvedomujú a majú záujem o platenie vývozu odpadu, nakoľko chcú mať vo svojom okolí čisto. Klientom sme v rámci osvetovej činnosti ponúkli tiež možnosť odkladať si potvrdenia za platby v priestoroch našej kancelárie, kde sa im bude viesť evidencia. Aktivitu sme začali realizovať v spolupráci s Odborom životného prostredia na Mestskom úrade a z našej strany bude orientovaná na pravidelné návštevy týchto klientov. Počas týchto návštev (v spolupráci s klientmi) si určíme postup, aby bola celková určená suma za konkrétny rok uhradená.

Týmto by sme chceli osloviť aj ostatných občanov mesta, aby svojim zodpovedným prístupom neprispievali k rozširovaniu čiernych skládok na Kortine, ktoré sa často akoby riadili porekadlom - malá kopa pýta viac.

Júnové aktivity

01.07.2011

V júni 2011 sme začali intenzívnejšie pracovať s tehotnými ženami z rómskej komunity. Ide hlavne o to, aby pravidelne navštevovali poradňu, absolvovali lekárske vyšetrenia. Pomáhame im s vybavovaním príspevkov a 
príplatkov, na ktoré majú po narodení dieťaťa nárok. Mapujeme a kontrolujeme situáciu priamo v domácnosti nastávajúcich matiek a ak je to potrebné, vieme poskytnúť aj nejaké oblečenie, hračky ap.

Úspešné ukončenie počítačového kurzu

01.07.2011

Už v minulosti sme informovali o aktivite ohľadne zdokonaľovania sa rómskych žien v počítačovej gramotnosti. Aktivita sa realizovala od apríla tohto roku. Ženy mali možnosť získať základné zručnosti pri práci s počítačom, učili sa pracovať so základnými kancelárskymi programami, získali vedomosti a zručnosti pri písaní žiadosti o zamestnanie, životopisov, ako aj zručnosti pri práci s internetom. Všetky získané zručnosti by im mali uľahčiť v budúcnosti cestu pri hľadaní zamestnania. Klientkam sme poskytli aj informačné materiály so vzormi žiadostí pri hľadaní si práce, ktoré môžu využívať. Kurz sme ukončili v mesiaci jún a dúfame, že ženám daný kurz pomôže pri kvalitnejšom uplatnení sa v rámci profesijného života.

Opekačka ku dňu detí

01.07.2011

Pri príležitosti Dňa detí sme chceli potešiť deti, ktoré sa zúčastňujú voľnočasových aktivít v našich priestoroch. Rozhodli sme sa usporiadať opekačku, ktorú sme si síce pôvodne chceli spojiť aj s menšou túrou na Šibeničný vrch, ale napokon kvôli nepriazni počasia sme zašli k Lutilskému potoku, kde si deti mohli opiecť špekačkové dobroty. Týmto by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať MsÚ, ktorý nám na ne poskytol finančné prostriedky. Neskôr sme sa kvôli hroziacemu dažďu presunuli na detské ihrisko za našou kanceláriou, kde sme pre deti usporiadali viacero zaujímavých hier a súťaží, pričom tí najlepší boli odmenení. Deti mali radosť z akcie a odchádzali spokojné s pocitom, že mali možnosť prežiť ďalší zaujímavý deň.

Hľadáme dobrovoľníkov na doučovanie detí

14.06.2011

Sociálni pracovníci a ich asistenti hľadajú dobrovoľníka na poobedňajšie doučovanie detí. Bližšie info na t. č.: 0917 552 817.

Rodinám pomáhame efektívne hospodáriť

14.06.2011

V priebehu mesiaca máj začali terénni sociálni pracovníci a ich asistenti realizovať aktivitu zameranú na efektívne hospodárenie v domácnosti. Do aktivity sme zapojili štyri klientky, ktoré smei vopred vytipovali. Vybrali sme ženy, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a bol u nich stanovený osobitný príjemca na prídavok na dieťa. Celý kurz hospodárenia je rozdelených do dvoch hlavných častí. Teoretickú časť predstavuje poskytnutie základných informácii o efektívnom hospodárení, na ktorú úzko nadväzuje praktická časť. Tá pozostáva zo sprievodu pri nákupe našich klientok, a taktiež návštev priamo v domácom prostredí, pri ktorých si samotné ženy určujú a hodnotia svoju situáciu, ako sú napríklad zostatok z nakúpených potravín, finančná situácia či rozloženie finančných prostriedkov v ďalšom týždni. Aktivita je plánovaná aj na ďalšie mesiace, keďže je potrebná dlhodobejšia intenzívna práca, počas ktorej by klientky mali získať lepší prehľad v rámci hospodárenia a naučiť sa tak efektívne využívať prostriedky, ktorými disponujú.

Deti získavali vedomosti o možnostiach antikoncepcie

14.06.2011

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Špeciálnej základnej školy terénni sociálni pracovníci a ich asistenti pravidelne usporadúvajú prednášky a diskusie na rôzne témy z oblasti zdravotníctva. Tentokrát sme v mesiaci máj zrealizovali prednášku o možnostiach antikoncepcie, ktorá bola určená pre žiakov 2. stupňa Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom. Deti mali možnosť získať základné informácie o rôznych druhoch antikoncepcie, spôsobe ich použitia, účinku či cenových kategóriách.

Rómske ženy sa zdokonaľujú v počítačovej gramotnosti

24.05.2011

Od apríla 2011 v popoludňajších hodinách prebieha v priestoroch kancelárie sociálnych pracovníkov a ich asistentov počítačový kurz, ktorý vedú sami sociálni pracovníci a asistenti mesta Žiar nad Hronom. Počítačový kurz prebieha vždy vo štvrtok, každý týždeň v rovnakom čase. Cieľovou skupinou sú rómske ženy, ktoré prejavili záujem o ponúknutý počítačový kurz.

Hlavným cieľom tohto kurzu nie je len podnietiť záujem o zamestnanie, ale aj pomôcť vyhľadávaniu vhodných pracovných ponúk a iných informácií na internete. Je všeobecne známe, že najviac ľudí si dnes hľadá prácu na internete. Vzhľadom na obmedzený počet PC zostáv v kancelárii sa kurzu zúčastňuje šesť rómskych žien, ktoré sme vyberali na základe ich schopností a možností využívať nadobudnuté vedomosti v praxi. Tento počítačový kurz sme navrhli pre našu cieľovú skupinu, a to s cieľom naučiť tieto ženy aspoň základy práce s PC, aby v budúcnosti tieto vedomosti mohli uplatniť pri hľadaní zamestnania, napríklad pri vyhľadávaní pracovných ponúk na webových stránkach, samostatne a svojpomocne si napísať žiadosť do zamestnania, životopis, vedieť si ich poslať z vlastnej mailovej schránky a pod. Klientkam sme poskytli informačný materiál - vzory žiadostí o zamestnanie, motivačný list, životopis a pod. Keďže sa kurz stretol s veľkým záujmom, jeho pokračovanie plánujeme na dlhšie obdobie (pôvodne bol plánovaný len na mesiac apríl). Tento pracovný nástroj je v súčasnosti najviac využívaný, ale Rómovia si len pomaly k nemu otvárajú dvere. Aj týmto spôsobom ich chceme motivovať k zlepšeniu svojej životnej situácie.

Dievčatá si tancom vybojovali 2. miesto

16.05.2011

Talentárium 2011

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov usporiadalo Pohronské osvetové stredisko a Materské Rómske centrum Hviezdička regionálnu súťažnú prehliadku rómskych talentov s príznačným názvom Talentárium 2011.

Deti a mládež tak opäť raz mali možnosť ukázať svoj talent, ktorý sa v nich nesporne nachádza. Naše dievčatá z tanečného súboru Romano Jilo, ktoré sa pravidelne zúčastňujú voľnočasových aktivít, v rámci ktorých majú možnosť si nacvičovať tanečné choreografie, získali za svoj tanečný prejav výborné 2. miesto. Z regionálnej súťaže tak postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude realizovať v septembri. Umiestnenie dievčat je tak nielen zadosťučinením za ich snahu trénovať a zlepšovať sa, ale takisto aj povzbudením do ďalšej činnosti.

Karneval

28.03.2011

Dňa 18. 3. 2011 sa v Komunitno-integračnom centre konal karneval druhý ročník karnevalu. Túto aktivitu sme zorganizovali pre deti, ktoré navštevujú voľnočasové aktivity. Masky si vyrábali deti samy a na samotnom karnevale sa mohli zapojiť do niekoľkých súťaží o hodnotné ceny.

Karneval v Komunitno-integračnom centre Karneval v Komunitno-integračnom centre Karneval v Komunitno-integračnom centre Karneval v Komunitno-integračnom centre

 

Prednáška na tému Infekčné ochorenia

28.03.2011

Prednáška na tému "Infekčné ochorenia" sa konala v priestoroch ŠZŠ v Žiari nad Hronom 17. marca 2011 v spolupráci so Slovenským červeným krížom a lektorkami z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Cieľovou skupinou prednášky boli žiaci II. stupňa ŠZŠ ZH, ktorých sa zúčastnilo 29. Cieľom prednášky bolo oboznámenie účastníkov s rôznymi druhmi infekčných ochorení ako aj prevencia proti takýmto ochoreniam.

Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia

Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia

 

Prednáška o antikoncepcii

28.03.2011

 Prednáška o antikoncepcii

Dňa 15. 3. 2011 sa v Komunitno-integračnom centre konala prednáška na tému "Antikoncepcia". Cieľovou skupina boli dospelí z radov našich klientov. Prednáška bola organizovaná v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Cieľom tejto prednášky bolo oboznámenie sa so všetkými dostupnými metódami antikoncepcie, a s nebezpečenstvom pohlavných chorôb a poskytnúť rady, ako sa pred nimi správne chrániť.

 

Záškoláctvo na II. stupni ZŠ

08.03.2011

V piatok 4. marca sme odštartovali súbor stretnutí psychologičky p. Bírošovej a detí z II. stupňa ŠZŠ v Žiari nad Hronom , ktoré majú problém so záškoláctvom. Hlavným  zámerom týchto stretnutí je zistiť, prečo tieto deti toľko vymeškávajú a nechodia pravidelne do školy. Psychologička bude s nimi robiť aktivity, ktoré budú viesť k zmierneniu záškoláctva. Ide o skupinu 11 - 12 detí s ktorými rátame v tejto aktivite.  Stretnutia budú raz mesačne až do júna 2011.

 

Plánované rodičovstvo

08.03.2011

Prednášku o plánovanom rodičovstve sme organizovali 24.2.2011 v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Cieľovou skupinou boli žiaci II. stupňa ŠZŠ v Žiari nad Hronom.  Zúčastnili sa v počte cca 50. Cieľom tejto prednášky bolo poučiť žiakov o psychologických a sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva, vychovávať ich k osobnej zodpovednosti a k príprave na manželstvo a rodičovstvo a zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa. Žiaci boli rozdelení na chlapcov a dievčatá preto, aby boli otvorenejší a nehanbili sa. Na konci prednášky mali možnosť anonymne napísať akúkoľvek otázku, na ktorú potom prednášajúcie odpovedali. Prednášku viedli lektorky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Plánované rodičovstvo - prednáška Plánované rodičovstvo - prednáška Plánované rodičovstvo - prednáška Plánované rodičovstvo - prednáška

 

Záškoláctvo

07.03.2011

V priestoroch komunitno-integračného centra na Ul. Dr. Janského 9 sa dňa 27.1.2011 konala prvá aktivita zameraná na deti, ktoré majú problém so záškoláctvom. Aktivitu viedla policajná preventistka p. Šmondrková. Na aktivite sa zúčastnili deti z nultého ročníka, I. ZŠ a ŠZŠ. Išlo o deti navštevujúce I. stupeň.  V budúcnosti plánujeme s touto aktivitou pokračovať aj so žiakmi II. stupňa, ktorých bude viesť psychológ z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Návšteva v Domove sociálnych služieb

07.03.2011

20.1.2011 sme v rámci voľnočasových aktivít pre deti navštívili Domov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, kde nám v rámci pracovnej rehabilitácie predviedli ukážky remesla košikárstvo. Mohli sme si pozrieť výrobky, samotnú tvorbu a mohli sme si prácu aj vyskúšať. Účelom bolo kreatívne tvoriť a realizovať sa.

Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva

 

Vianočná besiedka

04.01.2011

Dňa 20. decembra 2010 sa konala v priestoroch komunitno-integračného centra Nadácie škola dokorán vianočná besiedka pre deti, ktoré sa zúčastňovali aktivít, ako boli prevenčné aktivity, doučovanie, tábory, výlety a tanečný krúžok. Deti predviedli tanečné vystúpenia, ktoré si počas celého roka nacvičovali. Boli to moderné a rómske tance, cvičenie v rytme hudby a brušné tance. Deti dostali aj vianočné darčeky, ktoré zabezpečilo OZ - KAJ. OZ ZAFIRAH s deťmi pripravilo ukážku brušného tanca, cvičenie v rytme hudby, a tiež pripravili pre deti občerstvenie. My, TSP, sme s deťmi vyrábali darčeky, ktorými sme sa nakoniec medzi sebou obdarovali.

Vianočná besiedka Vianočná besiedka - tanečné vystúpenie Vianočná besiedka - brušné tance Vianočná besiedka - rómske tance Vianočná besiedka

 

Vianočné pečenie

04.01.2011

V súvislosti s predvianočným obdobím sa už druhýkrát realizovalo Vianočné pečenie s našimi klientmi, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. decembra. Pečenie vianočných dobrôt bolo rozdelené do dvoch dní. Vo štvrtok sa pieklo s dospelými klientkami, ktoré nemajú vytvorené podmienky na pečenie vo vlastných domácnostiach alebo s tým nemajú dostatočné skúsenosti. Cieľom bolo aj predávanie skúseností v rámci viacerých generácii. V piatok sme zase piekli s dievčatami a chlapcami, ktoré sa pravidelne zúčastňujú voľnočasových aktivít, ktoré sa u nás realizujú, pričom mali možnosť si sami vyskúšať prípravu vianočného pečiva. V rámci tejto príjemnej predvianočnej atmosféry sme napiekli chutné pečivko, s ktorým boli všetci spokojní. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj NŠD, ktorá nám na pečenie poskytla svoje priestory, a taktiež finančne zastrešila nákup surovín potrebných k výrobe pečiva.

Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010

Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010

Spolupráca s CPPPaP pre deti z nultého ročníka

28.11.2010

V priestoroch komunitno-integračného centra na Ul. Dr. Janského 9 sa od 15.11.2010 začali stretávať deti navštevujúce nultý ročník na ZŠ Jilemnického 2 a pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Tieto stretnutia sa budú konať každý pondelok od 13.00 do 14.00 hod. Pracovníčky CPPPaP pod vedením p. Kráľovej s deťmi pracujú, pomocou rôznych cvičení a hier rozvíjajú ich zručnosti a v podstate napomáhajú zvýšeniu ich školskej úspešnosti. Stretnutia sú zatiaľ naplánované do konca februára 2011.

 

Pracovné stretnutie

02.12.2010

Dňa 11.11.2010 sa u nás konalo pracovné stretnutie. Účastníkmi boli: MUDr. Soňa Barcíková - praktický lekár, Mgr. Martin Hlaváč - kurátor, matky rodín zo Šášovského Podhradia.

Na tomto stretnutí sa riešili problémy so záškoláctvom detí. Hľadali sme dostupné riešenia, ako by sa dochádzka školopovinných detí v tejto lokalite dala zvýšiť. Jedným z krokov bola aj naša pomoc pri vybavovaní čipových kariet SAD. Ďalšie riešenie je umiestnenie detí na internátnej škole v Kremnici.

Konzultovali sme problémové stuácie, keď deti chodia k lekárovi bez sprievodu dospelej osoby, niekedy s odporučením na vyšetrenie od rodičov. MuDr. Barcíková takéto návštevy už nebude tolerovať a dohodli sme sa, že k nej budú chodiť už len v sprievode rodičov. Ďalej sa dohodla s matkami, aby prišli na povinné očkovania, 1-ročné a 6-ročné prehliadky s deťmi, ktorým to chýba. Doktorka ich ešte informovala, že má dispozícii vakcíny proti žltačke, ktoré sú určené bezplatne pre 1-2 ročné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V tejto lokalite majú rodiny problém s pitnou vodou zo studničky, ktorú denne používajú. Myslia si, že voda nie je v poriadku. Doktorka prisľúbila, že dá podnet Regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva kvôli vykonaniu rozboru vody. 

 

Právny tréning

02.12.2010

V priestoroch komunitného centra NŠD usporiadali terénni sociálnu pracovnici a ich asistenti prednášku s názvom Právny tréning, ktorá sa realizovala v stredu 6. októbra. Prednáška bola určená pre klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí za normálnych okolností nemajú dostatok finančných prostriedkov na využívanie právnických služieb. Realizovaná aktivita bola rozdelená do dvoch častí; počas prvej mohli klienti získať teoretické vedomosti z oblasti práva a v druhej zase získať praktické skúsenosti (bola im poskytnutá možnosť kladenia konkrétnych otázok a využitia právneho poradenstva). Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s právničkou, ktorá ochotne klientom poskytla informácie zamerané na problémy v oblasti práva (napr. poradenstvo ohľadne splátkových kalendárov, náhradného výživného a pod.), ktoré ich zaujímali a s ktorými potrebovali pomôcť.

Právny tréning Právny tréning Právny tréning Právny tréning

 

Letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

27.09.2010

Počas letných prázdnin sa terénnym sociálnym pracovníkom podarilo zrealizovať letný pobytový tábor v spolupráci s Nadáciou deti Slovenska v rámci projektu Hodina deťom, ktorý bol určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tábora sa zúčastnili deti, ktoré sa počas školského roka pravidelne zúčastňovali na voľnočasových aktivitách a prednáškach v priestoroch kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov. Účasť detí na tábore mal motivačný charakter, pričom boli vybrané práve deti, ktoré sa pravidelne zúčastňovali aktivít počas roka a taktiež mali dobrý prospech v škole. Deti počas tábora zažili veľa dobrodružstiev a vracali sa naplnené príjemnými a bohatými zážitkami.

 

Projekt Partnerstvo

03.08.2010

Nadácia Škola dokorán v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a asistentmi terénnych sociálnych pracovníkov mesta Žiar nad Hronom realizuje projekt PARTNERSTVO, ktorý podporila Nadácia Orange. Cieľom projektu je realizácia komunitných výchovno-vzdelávacích aktivít na podporu sociálnej inklúzie formou vytvorenia primeraného učebného prostredia priamo v marginalizovanej rómskej komunite (MRK). Základným zámerom je eliminácia individuálnych deficitov rómskych detí z MRK, rozvoj ich kľúčových kompetencií, vytvorenie prevenčného programu na predchádzanie sociálnej odlúčenosti a platformy sociálnej inklúzie. Projekt sa realizuje v Komunitno-integračnom centre v Žiari nad Hronom, ktoré garantuje posilnenie interetnickej komunikácie medzi rómskou komunitou a majoritou a vytvára platformu na postupné odstránenie existujúcich stereotypov a predsudkov a pochopenie vzájomných kultúrnych odlišností. Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku a rodičia detí z MRK. Projekt sa realizuje od júna do septembra 2010. Súčasťou aktivít projektu je aj spoločný výlet detí a ich rodičov s cieľom pomôcť deťom nadobudnúť praktické skúsenosti zo sveta okolo nás a upevniť ich vzťahy spoločnými zážitkami.

Projekt Partnerstvo: aktivity Projekt Partnerstvo: aktivity Projekt Partnerstvo: aktivity Projekt Partnerstvo: aktivity

 

Júnové aktivity

29.7.2010

V rámci komunitnej a terénnej sociálnej práce môžeme výkon našich bežných aktivít rozdeliť do niekoľkých základných oblastí: zamestnanosť, podpora života a bývania, podpora v oblasti zdravia, v oblasti sociálnej integrácie a ďalšie aktivity, vyššie nezaraditeľné. Prostredníctvom tejto činnosti sa snažíme byť nápomocní ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej či sociálnej situácii, sú ohrození rôznymi rizikovými faktormi a situáciu nie sú schopní alebo nemajú možnosť riešiť prostredníctvom vlastných zdrojov. V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zachytené údaje o realizácii jednotlivých aktivít v priebehu mesiaca jún, v poslednej tabuľke je zachytený počet klientov, s ktorými sme pracovali v daný mesiac v konkrétnej oblasti.

Rozdelenie jednotlivých intervencií podľa pohlavia - za mesiac jún

 JÚN   Muži   Ženy   Chlapci   Dievčatá   Spolu 
 Zamestnanosť  21 5 0 0 26   6,50 
 Bývanie, život 9 18 0 0 27   6,75
 Zdravie 1 12 2 1 16   4,00
 Sociálna integrácia  12 57 12 95 176  44,00
 Iné 48 94 4 9 155  38,75
 Spolu 91 186 18 105 400 100

Počet klientov, ktorým sa poskytla pomoc v jednotlivých oblastiach 

 JÚN   Muži   Ženy   Chlapci   Dievčatá   Spolu 
 Zamestnanosť  8 4 0 0 12
 Bývanie, život 7 12 0 0 19
 Zdravie 1 9 2 1 13
 Sociálna integrácia  6 27 5 12 50
 Iné 20 37 4 6 67
 Spolu 42 89 11 19 161

Ukončenie preventívnych aktivít v tomto školskom roku

29.7.2010

Dňa 25.6. sa v areáli Pohronského osvetového strediska konalo podujatie k príležitosti ukončenia preventívnych aktivít v tomto školskom roku, ktoré sa priebežne realizovali počas celého školského roka a ktoré už boli na stránkach mesta spomínané. Pre deti v rámci podujatia boli pripravené rôzne súťaže, hry, program; o zaujímavú skúsenosť sa postarali aj príslušníci hasičského, policajného zboru a taktiež zdravotníci z rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré deťom predviedli ukážky svojej každodennej činnosti. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali za ochotu všetkým prítomným profesionálom, ktorí predviedli zaujímavé vzorky svojej častokrát ťažkej práce a samozrejme tiež POS za poskytnutie priestorov a zabezpečenie aparatúry.

Ukončenie preventívnych aktivít v tomto školskom roku Ukončenie preventívnych aktivít v tomto školskom roku

 

Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky

11.5.2010

V rámci projektu "Každý vie kto som" sa koncom apríla v spolupráci terénnych sociálnych pracovníkov a OR PZ uskutočnila ďalšia prevenčná aktivita, určená pre II:. stupeň ŠZŠ, tentokrát na tému:  Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky.

Prvá aktivita zameraná na postavenie človeka v spoločnosti prebiehala formou hry: účastníci sa rozdelili do dvoch skupín a dostali status rôznych ľudí s určitým zamestnaním (napr. beloch - riaditeľ medzinárodnej spoločnosti, Rómka - matka v domácnosti....). Ich úlohou bolo zoradiť týchto ľudí podľa toho, aké majú podľa nich postavenie v spoločnosti. Výsledky boli celkom zaujímavé a rôznorodé, ale približne v troch prípadoch sa celkom zhodli.

Následne s lektorom prešli na tému trestnoprávna zodpovednosť, kde účastníci dostali formou testu rôzne otázky týkajúce sa danej témy. Postupne si vyhodnocovali všetky otázky a rozoberali ich podrobnejšie.

Nakoniec prešli k téme pravidlá cestnej premávky, dostali pomôcky od lektora a riešili spoločne rôzne dopravné situácie (križovatky, pravidlá z pohľadu vodiča, z pohľadu chodca ap.).

Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky

Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky

 

Pracovné stretnutie terénnych sociánych pracovníkov

11.3.2010

Dňa 26. februára sme zrealizovali a organizačne zabezpečili stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov z celého banskobystrického kraja. Okrem TSP sme pozvali aj predstaviteľov Úradu splnomocnenca vlády pre rómske menšiny. V rámci pracovného stretnutia sme sa predovšetkým zameriavali na možnosti pokračovania projektu terénnej práce v jednotlivých regiónoch, diskusia však prebiehala i o ďalších náležitostiach našej práce, o problematických oblastiach, prezentácie doterajších zrealizovaných aktivít, možnosti a perspektívy terénnej práce do budúcnosti.

Stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov Stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov Stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov 

 

Základy prvej pomoci

11.3.2010

Pre deti z 2. stupňa zo Špeciálnej základnej školy sme v spolupráci so Slovenským červeným krížom usporiadali i prednášku o základných prvkoch prvej pomoci. Odborné informácie ako i praktické ukážky, ktoré si mohli deti samé precvičiť a vyskúšať, prezentovala zdravotná sestra z rýchlej zdravotnej pomoci.


Základy prvej pomoci Základy prvej pomoci Základy prvej pomoci Základy prvej pomoci

 

Karneval

4.3.2010

V jedno štvrtkové popoludnie sa u nás všetky deti zmenili na rôzne zaujímavé postavičky, hrdinov a ďalšie rozprávkové i nerozprávkové bytosti. Karnevalu sa zúčastnili deti, ktoré k nám pravidelne chodievajú v rámci voľnočasových aktivít; do poroty sme si zase pozvali pani policajnú preventistku a policajnú špecialistku, a tiež zástupcov z radov mládeže, ktorých neľahkou úlohou bolo zvoliť víťazné masky. Napokon si všetci odniesli drobný darček a víťazné masky zaujímavé ceny.

Karneval Karneval Karneval Karneval

Karneval Karneval

 

Prevenčné aktivity

2.3.2010 

Prevenčné aktivity s príslušníkmi miestneho policajného zboru (OR PZ) sme realizovali už dvakrát, a to v termíne 8. decembra 2009 a 8. februára 2010; o spoluprácu sme požiadali policajných špecialistov, policajnú preventistku a psovoda. Aktivít sa zúčastnili deti z 2. stupňa Špeciálnej základnej školy. Prvé stretnutie bolo zamerané na teóriu v rámci prevencie sociálnopatologických javov. Deti mali možnosť prácou v skupinkách vyjadrovať sa na témy: alkohol, fajčenie a drogy. Na druhom stretnutí mali možnosť vidieť ukážky práce s policajným psom pri vyhľadávaní drog a získať tiež ďalšie zaujímavé informácie o policajnej práci.

Prevenčné aktivity v spolupráci komunitných pracovníkov a OR PZ Prevenčné aktivity v spolupráci komunitných pracovníkov a OR PZ Prevenčné aktivity v spolupráci komunitných pracovníkov a OR PZ Prevenčné aktivity v spolupráci komunitných pracovníkov a OR PZ

 

Vianočné pečenie

28.1.2010

V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami sme v rámci našej komunitnej a terénnej sociálnej práce realizovali i aktivitu s názvom Vianočné pečenie. Akcie sa zúčastnili ženy z mesta, a tiež z Kortíny, ktoré mali možnosť pripraviť si sladké vianočné pečivo, ktoré si nemôžu upiecť vo svojich domácich podmienkach. Ženy odchádzali spokojné aj s napečeným a rozvoniavajúcim vianočným pečivom.

Príprava pečiva v plnom nasadení Vykrajovanie pečivka A už len upiecť

 

Zlatý klinec

1.12.2009

Už v minulosti sme na stránkach mesta prezentovali našu činnosť (komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov) v rámci voľnočasových aktivít, ktorých sa pravidelne zúčastňujú naše deti a majú možnosť sa doučiť či doplniť si potrebné učivo, ako i realizovať sa v rámci tanečného krúžku.

Dievčatá si nacvičili viacero tanečných choreografií a nedávno mali možnosť sa prezentovať i pri tanečnom vystúpení počas akcie s názvom Zlatý klinec, ktorá sa uskutočnila 16.11. v priestoroch bývalého Závodného klubu a predviedli sa pri tanečnom vystúpení na pieseň Romano jilo (rómske srdce).

Nedávno sme boli pozvaní aj na podujatie realizované v Pohronskom osvetovom stredisku - 30.11, kde si dievčatá pod vedením našej kolegyne Lucky Vlačuhovej pripravili dve tanečné vystúpenia, a to opäť na pieseň Romano jilo, ku ktorej pribudla aj choreografia na pieseň Evo, Evo.


Tanečné vystúpenie Zlatý klinec Tanečné vystúpenie Zlatý klinec Tanečné vystúpenie Zlatý klinec Tanečné vystúpenie Zlatý klinec

 

Prednáška

1.12.2009

V rámci výkonu komunitnej a terénnej sociálnej práce okrem realizácie bežných činností vyplývajúcich z našej práce, plánujeme i rôzne iné akcie a prednášky. V pondelok 30.11.2009 sa v našich priestoroch realizovala prednáška o náhradnej osobnej starostlivosti.

Prednáška bola pripravená v spolupráci s ÚPSVaR (oddelenie sociálnej kurately) a bola určená pre našich klientov, ktorí vykonávajú inštitút náhradnej osobnej starostlivosti.

V rámci prednášky mali naši klienti možnosť od vedúcej oddelenia sociálnej kurately z ÚPSVaR, p. Hricovej, získať nové či doplňujúce informácie, informácie o prípadných zmenách v zákone, o právach a povinnostiach vyplývajúcich z náhradnej starostlivosti, o novinkách, klienti si mali taktiež možnosť vymieňať svoje skúsenosti o náhradnej starostlivosti a vzájomne sa tak obohacovať.

Na základe spolupráce s ÚPSVaR boli vopred vytypovaní klienti z pod Kortíny, ale i mesta, ktorí majú deti v nahradenej osobnej starostlivosti a pre ktorých by realizácia prednášky mohla byť prínosom a obohatením.