Dnes je 26.01.2020, meniny má Tamara.   

Preskočiť navigáciu

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • list vlastníctva,
 • doklad o uhradení správneho poplatku,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • zoznam známych účastníkov územného konania,
 • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta,
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

Vybavuje: Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 89

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk
Lívia Krajmerová
, tel.: 045/678 71 12, e-mail: livia.krajmerova@ziar.sk
Ing. Beata Mešťanová
, tel.: 045/678 71 12, e-mail: beata.mestanova@ziar.sk
Lýdia Tóthová
, tel.: 045/678 71 49, e-mail: lydia.tothova@ziar.sk
Ing. Miroslav Gocník
- 045/ 678 71 49, miroslav.gocnik@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov
Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.


Súbory na stiahnutie:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia .pdf, .doc
 • Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 a upustenie od územného rozhodnutia .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere .pdf, .doc
 • Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .pdf, .doc