Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.09.2023, meniny má Cyprián.   

Preskočiť navigáciu

Voľby 2023

Okrsková volebná komisia pre voľby do NR SR

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta osobne, poštou alebo mailom na erika.rajcanova@ziar.sk, v lehote do 21. augusta 2023 do 24.00 h.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.


Hlasovací preukaz

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne:

 • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 08. 09. 2023), 
 • elektronicky (e-mailom) na erika.rajcanova@ziar.sk (sken žiadosti)

Hlasovacie preukazy začne mestský úrad vydávať najneskôr v stredu 16. augusta 2023 v úradných hodinách.


Zoznam okrskov a ulíc v meste Žiar nad Hronom pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Okrsok č. 1 – Základná škola s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4

 • Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
 • SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16A, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 72
 • Svätokrížske námestie 3, 5, 7, 8, 10, 16, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53

Okrsok č. 2 – Materská škola, elokované pracovisko Rudenkova 1

 • A. Hlinku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 21A, 23  
 • Družstevná 1, 2, 3, 4
 • Jesenského 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65B, 65C, 66, 68, 70, 72, 74, 76
 • Krížna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20
 • Kukučínova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28
 • Lúčna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
 • Medzi vodami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 36
 • Opatovská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11 12, 13, 15, 17
 • Partizánska 1, 2, 4, 4A, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31/A, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 63A, 65, 67, 69, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 153
 • Pod vršky 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Rudenkova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32
 • SNP 76, 80, 82, 84, 86, 88, 138
 • Š. Petruša 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 • Šoltésovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56
 • Štúrova 2, 4
 • Záhradná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Okrsok č. 3 – Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2

 • A. Kmeťa 13, 15
 • Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
 • Š. Moysesa 6, 8, 14
   

Okrsok č. 4 – Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2

 • A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 • A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22
 • Cyrila a Metoda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27
 • Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
 • J. Kollára 1, 3, 5, 7
 • Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Okrsok č. 5 – Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21

 • A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49
 • A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27
 • Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
 • Hutníkov 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39
 • Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Okrsok č. 6 – Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Nám. Matice slovenskej 23

 • A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
 • Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
 • Komenského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
 • Nám. Matice slovenskej 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 • SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105
 • Š. Moysesa  42, 44

Okrsok č. 7 – Základná škola, Dr. Janského 2

 • Občania bez trvalého pobytu (bez ulice)
 • Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 • J. Hollého 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
 • Nám. Matice slovenskej 10
 • SNP 107, 109, 113, 115
 • Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81

Okrsok č. 8 – Základná škola, M. R. Štefánika 17

 • A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
 • Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23
 • Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
 • M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
 • Nám. Matice slovenskej 2, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33
 • Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57

Okrsok č. 9 - Základná škola, M. R. Štefánika 17

 • Dr. Janského 25, 27, 29, 31
 • M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 27, 29, 31, 33
 • MUDr. Straku 5, 6, 8
 • Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14

Okrsok č. 10 – Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10

 • Dr. Janského 4
 • M. Chrásteka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23
 • Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
 • SNP 149
 • Svitavská 1, 36, 5

Okrsok č. 11 - Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10

 • Novomeského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • Sládkovičova 34, 36, 38, 40
 • Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
 • Š. Pártošovej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
 • Tajovského 2, 4, 6

Okrsok č. 12 – Základná škola, Jilemnického 2

 • Hurbanova 2, 4, 6, 8
 • Rázusova 2, 4
 • Tajovského 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
 • Vansovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Okrsok č. 13 - Základná škola, Jilemnického 2

 • Bernolákova 2, 4, 6, 8, 10, 12
 • Hurbanova 1, 3, 5, 7
 • J. Považana 5, 7, 9, 11
 • Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 • SNP 139, 141, 143, 145

Okrsok č. 14 – Mestské kultúrne centrum, SNP 119

 • A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10
 • J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35
 • Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
 • M. Benku 2, 4, 11
 • Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12
 • SNP 94
 • Štúrova 1, 3

Okrsok č. 15 -  Mestské kultúrne centrum, SNP 119

 • A. Štefanku 1, 3, 5, 7
 • J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 • Jesenského 59, 61, 63, 67, 69, 71
 • M. Benku 1, 3, 5, 7, 9
 • Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22
 • Pod háj 1

 Okrsok č. 16 – Kultúrny dom, Šášovské Podhradie

 • Kutinky 1, 2, 3, 7
 • Šášovské Podhradie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 160, 162, 167, 169, 170, 171, 172

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI
Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?volby-nrsr