Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Preskočiť navigáciu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 podľa zákona č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Z uvedeného vyplýva, že oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke mestskej volebnej komisie mesta svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu.

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie – Ing. Ivana Martincová, 045/678 71 25, 0905 539 240 alebo Erika Rajčanová, 045/678 71 57. 

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania je možné podať od pondelka 24. októbra 2022 od 8.00 do piatku 28. októbra 2022 najneskôr do 12.00 hod.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

 • a) meno a priezvisko
 • b) rodné číslo
 • c) adresa trvalého pobytu
 • d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča
 • e) telefonický kontakt

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Kandidáti na predsedu BBSK

 1. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., moderátor, Banská Bystrica, Komunistická strana Slovenska
 2. Maroš Čupka, Bc., DiS. Art., 26 r., študent vysokej školy, Banská Bystrica, Socialisti.sk
 3. Rudolf Huliak, Ing., 47 r., podnikateľ, Očová, Národná koalícia/nezávislí kandidáti
 4. Marek Kotleba, Mgr., 39 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
 5. Ondrej Lunter, Mgr., 35 r., podpredseda samosprávneho kraja, Banská Bystrica, nezávislý kandidát
 6. Marek Modranský, Mgr., 43 r., dopravný expert, Banská Bystrica, nezávislý kandidát
 7. Adrian Polóny, PhDr., 48 r., riaditeľ dopravnej spoločnosti, Banská Bystrica, nezávislý kandidát
 8. Jozef Sásik, Ing., 64 r., katolícky politológ, Banská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr., 46 r., poslanec parlamentu, Detva, Republika

Kandidáti na poslanca BBSK za okres Žiar nad Hronom

 1. Ján Abrahám, 51 r., starosta, Prestavlky, Hlas – sociálna demokracia
 2. Dušan Antal, Mgr., 50 r., živnostník, Hliník nad Hronom, Smer – sociálna demokracia, Republika
 3. Peter Antal, Mgr., 50 r., primátor, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 4. Jaroslav Baran, Ing., 59 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Hliník nad Hronom, Srdce – slovenská národná jednota – strana vlastencov
 5. Jozef Brhlík, Mgr., 52 r., starosta obce, Hronská Dúbrava, nezávislý kandidát
 6. Alexander Ferenčík, Ing., Mgr., 44 r., primátor, Kremnica, nezávislý kandidát
 7. Daniel Gelien, Mgr., 47 r., starosta obce, Slaská, Sme rodina
 8. Karol Gubka, Ing., 44 r., obchodný manažér, Žiar nad Hronom, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
 9. Božena Kováčová, Ing., Mgr., MHA, 63 r., starostka, Janova Lehota, Hlas – sociálna demokracia
 10. Juraj Krátky, Ing., 53 r., projektový manažér, Žiar nad Hronom, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
 11. Ladislav Kukolík, MUDr., 65 r., lekár, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 12. Rastislav Kysel, 45 r., živnostník, Dolná Trnávka, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
 13. Štefan Kysel, Ing., 37 r., konateľ, Žiar nad Hronom, Národná koalícia/nezávislí kandidáti
 14. Martin Novodomec, Mgr., Ing., 40 r., ekonóm, Kremnica, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
 15. František Páleník, Mgr., 39 r., hasič – záchranár, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 16. Tibor Paulík, 49 r., realitný maklér, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
 17. Jozef Pribilinec, Mgr., 62 r., športovec – manager, Lúčky, Srdce – slovenská národná jednota – strana vlastencov
 18. Martin Sklenka, Ing., 43 r., technicko hospodársky pracovník, Žiar nad Hronom, Smer - sociálna demokracia, Republika
 19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. et Mgr., 46 r., advokátka, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 20. Slavomír Vanka, 45 r., konateľ spoločnosti, Slaská, Slovenská národná strana
 21. Pavol Veselý, Mgr., 40 r., operátor, Ladomerská Vieska, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko

Oznam pre politické strany a koalície: Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva. Taktiež môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta do štvrtku 22. septembra 2022 do 24.00 hod.


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na čítanie: