Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom o súhlas na zmenu inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o súhlas na zmeny technologických zariadení, zmeny používaných palív a na zmeny ich užívania
  • projektová dokumentácia.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiace predpisy.
  • VZN č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: 10 €


Na stiahnutie: