Vyjadrenie k investičnému zámeru

Vyjadrenia k investičnému zámeru vydáva na základe písomnej žiadosti mesto Žiar nad Hronom. Vyjadrenia slúžiaako podklad pre vypracovávanie projektovej dokumentácie a v stanovenom rozsahu sú podkladom pri vydávaní povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v platnom znení (stavebného zákona).

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru (tlačivo alebo list žiadateľa obsahujúci požadované údaje)
    .doc [doc; 31.74 kB], .pdf [pdf; 67.13 kB],
  • prílohy uvedené na tlačive žiadosti.

Vybavuje: Ing. Blažena Kollárová
Kontakt:I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: blazena.kollarova@ziar.sk  
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png