Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.08.2021, meniny má Dominik/Dominika.   

Preskočiť navigáciu

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

Pôvodca odpadu - právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, je povinný v zmysle § 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu, a to do 4 mesiacov od vydania programu banskobystrického kraja. Takto vypracovaný program odpadového hospodárstva v zmysle §6 ods. 7predkladá mestu Žiar nad Hronom na vyjadrenie, pokiaľ sa tento program týka územia mesta. Následne program predkladá príslušnému Okresnému úradu odbor starostlivosti o životné prostredie na schválenie. Schválený program je povinný dodržiavať.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva,
  • program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu.

Súvisiace predpisy:

  • Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom a nadradené programy odpadového hospodárstva (POH Slovenskej republiky, POH Banskobystrického kraja).
  • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov (§ 6).

Vybavuje: Mgr. Anna Škriniarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 9, tel.: 045/678 71 25, e-mail: anna.skriniarova@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní