Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 13.08.2022, meniny má Ľubomír.   

Preskočiť navigáciu

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Názov projektu: „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Dotácia zo zdrojov EÚ a ŠR: 532.964,08 eur
Spolufinancovanie mesta: 28.050,74 eur
Celkové náklady: 561.014,82 eur

Účelom projektu je zachytávanie dažďových vôd zo striech vybratých objektov a realizáciou opatrení zlepšovať kvalitu životného prostredia. V jednotlivých stavebných objektoch sú riešené kombinácie prvkov vodozádržných opatrení. Ide o retenčné nádrže, vsakovacie objekty, dažďové záhrady a zelenú strechu.

Vodozádržné opatrenia budú realizované na ôsmich vybratých objektoch mesta Žiar nad Hronom:

  1. Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2: štyri vodozádržné opatrenia: 2x dažďová záhrada, 2x retenčná nádrž
  2. Základná škola na Ul. M. R. Štefánika č. 17: päť vodozádržných opatrení: 3x retenčná nádrž, 2x dažďová záhrada
  3. Základná škola na Jilemnického ulici č. 2: dve vodozádržné opatrenia: 2x dažďová záhrada
  4. Krytá plaváreň: dve vodozádržné opatrenia: 1x dažďová záhrada, 1x retenčná nádrž
  5. Materská škola na Ul. Dr. Janského č. 8: jedno vodozádržné opatrenie: zelená strecha, dažďová záhrada 
  6. Materská škola – elokované pracovisko na Rázusovej ulici č. 6: jedno vodozádržné opatrenie: zelená strecha, dažďová záhrada
  7. Zimný štadión: jedno vodozádržné opatrenie: 4ks-retenčné nádoby
  8. Materská škola – elokované pracovisko na Rudenkovej ulici č. 1: jedno vodozádržné opatrenie: zelená strecha, dažďová záhrada

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk
www.sazp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk