Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr od 18.4.2011 prechádza na portál informačného systému mesta Žiar nad Hronom http://egov.ziar.sk/. Nakoľko stále prebieha aktualizácia doterajších údajov na novom portáli, za platné sa považujú údaje zverejnené na stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk v sekcii Poskytovanie informácií: Objednávky, Faktúry, Zmluvy do 18.4.2011.

Január 2011


   
Zverejnené
Zmluva o spracovaní a uverejňovaní tematických strán o ... 
  [.pdf; 262.61 kB]          
16.01.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby   [.pdf; 340.30 kB]    
21.01.2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla   [.pdf; 939.08 kB] 24.01.2011
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 613.98 kB] 27.01.2011
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve   [.pdf; 518.81 kB] 27.01.2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služ...  
 

[.pdf; 208.95 kB]

27.01.2011
Zmluva o prevode práv a povinností   [.pdf; 129.15 kB] 28.01.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov   [.pdf; 282.69 kB] 28.01.2011
Zmluva o nájme   [.pdf; 269.53 kB] 28.01.2011
Zmluva o poskytovaní služieb   [.pdf; 188.52 kB] 31.01.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby   [.pdf; 251.24 kB] 31.01.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby   [.pdf; 98.63 kB] 31.01.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby   [.pdf; 92.95 kB] 31.01.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby   [.pdf; 87.35 kB] 31.01.2011

Február 2011


   
Zverejnené
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby   [.pdf; 178.67 kB]           
04.02.2011
Darovacia zmluva   [.pdf; 170.84 kB] 08.02.2011
Kúpna zmluva   [.pdf; 386.46 kB] 11.02.2011
Zmluva o nájme bytu   [.pdf; 216.27 kB] 11.02.2011
Zmluva o nájme bytu   [.pdf; 205.00 kB] 11.02.2011
Dodatok č. 1 Zmluvy o vykonanie služby                              
  [.pdf; 278.88 kB] 11.02.2011
Zmluva o poskytnutí služieb   [.pdf; 277.63 kB] 14.02.2011
Zmluva o pripojení   [.pdf; 297.23 kB] 14.02.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 200.12 kB] 17.02.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 194.45 kB] 17.02.2011
Kúpna zmluva   [.pdf; 478.26 kB] 17.02.2011
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 126.28 kB] 22.02.2011
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov
  [.pdf; 118.67 kB] 22.02.2011
Zmluva o odbere odpadu   [.pdf; 107.58 kB] 22.02.2011
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme obytnej miestnosti 
  [.pdf; 117.84 kB] 22.02.2011
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 117.13 kB] 22.02.2011
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 120.22 kB] 22.02.2011
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 115.30 kB] 22.02.2011
Darovacia zmluva   [.pdf; 203.92 kB] 23.02.2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb   [.pdf; 160.56 kB]

24.02.2011

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 142.08 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 119.89 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 121.48 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 121.40 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 123.23 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 122.84 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 121.49 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 124.46 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 121.31 kB] 28.02.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 120.87 kB] 28.02.2011
Zmluva o nájme obytnej miestnosti   [.pdf; 132.98 kB] 28.02.2011

Marec 2011


       

Zverejnené
Zmluva o používaní WC                                                     
  [.pdf; 130.67 kB]     
02.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov   [.pdf; 122.31 kB] 
03.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 125.16 kB] 
03.03.2011
Kúpna zmluva   [.pdf; 247.53 kB] 07.03.2011
Kúpna zmluva   [.pdf; 289.78 kB] 07.03.2011
Darovacia zmluva   [.pdf; 178.22 kB] 09.03.2011
Darovacia zmluva   [.pdf; 130.43 kB] 09.03.2011
Dodatok k zmluve o komplexnej správe majetku mesta... 
  [.pdf; 235.83 kB]           
10.03.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie   [.pdf; 127.09 kB] 10.03.2011
Darovacia zmluva   [.pdf; 133.51 kB] 11.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 116.17 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 124.34 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 114.37 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 112.22 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 112.36 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 123.88 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 121.83 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 116.10 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 111.53 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 159.55 kB] 15.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 122.32 kB] 15.03.2011

Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP

  [.pdf; 151.12 kB] 18.03.2011

Rozhodnutie o zmene projektu

  [.pdf; 71.32 kB] 18.03.2011

Príloha k zmluve o poskytnutí NFP

  [.pdf; 422.14 kB] 18.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 166.50 kB] 28.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 171.66 kB] 28.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 168.03 kB] 28.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 166.82 kB] 28.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 172.70 kB] 28.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 168.51 kB] 28.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 166.05 kB] 28.03.2011
Dodatok k zmluve o účelovom úvere   [.pdf; 235.64 kB] 29.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 174.73 kB] 29.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 166.66 kB] 29.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 165.73 kB] 29.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 173.88 kB] 29.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 168.61 kB] 29.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 117.68 kB] 29.03.2011
Zmluva o výpožičke   [.pdf; 107.60 kB] 29.03.2011
Zmluva o výpožičke   [.pdf; 108.63 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 122.66 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 168.13 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 124.66 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 126.14 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 175.08 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 147.62 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 170.91 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 185.62 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 174.93 kB] 30.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 166.89 kB] 30.03.2011
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme   [.pdf; 162.47 kB] 30.03.2011
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme   [.pdf; 159.89 kB] 30.03.2011
Dohoda o zaplatení dlhu   [.pdf; 165.56 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 170.77 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 178.96 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 159.43 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 171.42 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 129.36 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 124.27 kB] 31.03.2011
Nájomná zmluva   [.pdf; 542.58 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 160.99 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 113.29 kB] 
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 114.43 kB] 
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 113.66 kB] 
31.03.2011 
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 114.06 kB] 
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 113.05 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 113.82 kB] 31.03.2011 
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 160.63 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 159.98 kB]
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 160.49 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 161.54 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 162.74 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 135.55 kB]
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 125.70 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   [.pdf; 172.55 kB]  31.03.2011
Dodatok k dohode o poskytovaní príspevku
[.pdf; 66.09 kB] 31.03.2011
Zmluva o nájme   [.pdf; 137.00 kB] 
31.03.2011 
Zmluva o nájme   [.pdf; 136.29 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 111.54 kB]
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 111.29 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 115.05 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 111.84 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 106.94 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 113.14 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 116.11 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 114.18 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 114.15 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 111.84 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 116.10 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 115.29 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
  [.pdf; 113.86 kB]  
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 168.13 kB] 
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 176.16 kB] 
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 168.16 kB] 
31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 174.46 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme   [.pdf; 166.35 kB] 31.03.2011
Dodatok k zmluve o nájme
[.pdf; 95.39 kB] 31.03.2011
Zmluva o nájme
  [.pdf; 139.27 kB] 31.03.2011
Zmluva o výpožičke   [.pdf; 216.66 kB]  
31.03.2011
Zmluva o výpožičke 
  [.pdf; 209.25 kB]  
31.03.2011
Zmluva o výpožičke  
  [.pdf; 209.96 kB]  
31.03.2011
Zmluva o výpožičke  
  [.pdf; 211.27 kB]  
31.03.2011
Zmluva o výpožičke  
  [.pdf; 211.91 kB] 31.03.2011
Zmluva o výpožičke  
  [.pdf; 213.25 kB] 
31.03.2011
Zmluva o výpožičke    [.pdf; 208.30 kB] 31.03.2011
Zmluva o výpožičke 
  [.pdf; 210.79 kB] 31.03.2011
Zmluva o výpožičke   [.pdf; 215.77 kB] 
31.03.2011 
Zmluva o výpožičke   [.pdf; 203.36 kB] 31.03.2011

Apríl 2011


   
Zverejnené
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby                                     
[.pdf; 132.50 kB]           
01.04.2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služ...
[.pdf; 161.96 kB] 04.04.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

[.pdf; 132.63 kB] 05.04.2011
Nájomná zmluva
[.pdf; 688.99 kB] 06.04.2011
Nájomná zmluva
[.pdf; 723.80 kB] 06.04.2011
Nájomná zmluva
[.pdf; 349.27 kB] 06.04.2011
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme
[.pdf; 160.52 kB] 
06.04.2011
Zmluva o budúcej zmluve
[.pdf; 842.74 kB] 07.04.2011
Zmluva o budúcej zmluve
[.pdf; 1043.14 kB] 07.04.2011
Zmluva o budúcej zmluve
[.pdf; 823.14 kB] 07.04.2011
Dodatok k nájomnej zmluve
[.pdf; 152.51 kB] 08.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme NP
[.pdf; 164.71 kB] 08.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme NP
[.pdf; 171.16 kB] 08.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme NP
[.pdf; 165.79 kB] 08.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme NP
[.pdf; 158.96 kB] 08.04.2011
Zmluva o výpožičke
[.pdf; 169.50 kB] 08.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme 

[.pdf; 160.45 kB] 
11.04.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
[.pdf; 160.45 kB] 11.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme

[.pdf; 173.18 kB] 12.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme

[.pdf; 167.34 kB] 12.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme

[.pdf; 166.27 kB] 12.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme

[.pdf; 165.11 kB] 12.04.2011
Dohoda o stavebných úpravách a započítaní...

[.pdf; 157.46 kB] 12.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme
[.pdf; 166.44 kB] 14.04.2011
Zmluva o pripojení
[.pdf; 815.26 kB] 15.04.2011
Dodatok k zmluve o nájme
[.pdf; 171.15 kB] 15.04.2011