Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Preskočiť navigáciu

Zmena v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby (tlačivo),
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby.

Vybavuje: Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 92

Ing. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk
Lýdia Tóthová
, tel.: 045/678 71 49, e-mail:lydia.tothova@ziar.sk
Lívia Krajmerová
, tel.: 045/678 71 12, e-mail: livia.krajmerova@ziar.sk
Ing. Beata Mešťanová
, tel.: 045/678 71 12, e-mail: beata.mestanova@ziar.sk
Ing. Miroslav Gocník
, tel.: 045/ 678 71 88, e-mail: miroslav.gocnik@ziar.sk
Ing. Erika Maslenová, tel.: 045/678 71 88, e-mail: erika.maslenova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní


Súbory na stiahnutie:

  • Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby .pdf, .doc
  • Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby  .pdf, .doc