Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 27.08.2014, meniny má Silvia    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Múzeum SNP- vzdelávacie centrum Banská Bystrica a MsKC ZH pozývajú na výstavu k 70. výročiu SNP.
 Po minuloročnom úspechu na City feste sa do Žiaru vracia atraktívna formáciu pod vedením charizmatickej speváčky a textárky Klaudie Hossu.
 Mesto Žiar nad Hronom a Mestské kultúrne centrum vás pozývajú na pivné a gulášové slávnosti BEER FEST. Pivo, guláš, muzika a pohoda!
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - stavebné objekty 670-00 a 670-11

26.08.2014 15:48:53
Verejná vyhláška: Rýchlostná  cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - rozhodnutie o povolení  zmeny  stavby pred jej dokončením - stavebné objekty 670-00 a 670-11

Na čítanie:   Verejná vyhláška: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - stavebné objekty 670-00 a 670-11 [pdf; 133,25 kB]  

Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

20.08.2014 15:15:04
Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

Na čítanie:   Verejná vyhláška: Obnova bytového domu [pdf; 244,25 kb]  

Výberové konanie: šesť pracovných miest členov občianskej hliadky

20.08.2014 10:46:54
Výberové konanie:  šesť pracovných miest členov občianskej hliadky

Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 96501 Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na šesť pracovných miest členov občianskej hliadky.   Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. septembra 2014 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského ...

Informácie o začatých správnych konaniach

18.08.2014 14:02:55
Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.   Potvrdenie záujmu byť účastníkom ...

Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

24.07.2014 14:11:29
Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) ...

Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

24.07.2014 12:23:23
Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušý orgán štátnej správy, vydal dňa 14.07.2014 pod číslom spisu: OU-BB-OVBP2-2014/025038-KB rozhodnutie o zrušení, ktorým zrušil rozhodnutie Stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom vydané pod číslom 242/2014 zo dňa 22.05.2014, ...

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

23.07.2014 10:48:55
Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom   Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ...

Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box - Shopping park ZH

08.07.2014 11:59:08
Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box - Shopping park ZH

Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších ...

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

Žiarske médiá

 

Periodiká

 

Mestské noviny
noviny.ziar.sk

Pod názvom Naše mesto začal tento dvojtýždenník vychádzať v roku 1985 (najskôr ako mesačník). Po  dvojročnej prestávke vychádza od roku 2006 pod súčasným názvom Mestské noviny a prináša aktuality z mesta, samosprávy, kultúry, školstva a športu, informuje o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Mestské noviny dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste. Vydavateľom je mesto Žiar nad Hronom, ich riadenie spadá do kompetencie komunikačného oddelenia Kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom. Mestské noviny sa riadia zásadami Etického kódexu novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov. 

 

 

 

Lenka Ihradska - redaktorka MN

Šéfredaktorka MN

Lenka Ihradská

Tel: 045/ 678 71 75

E-mail: lenka.ihradska@ziar.sk

 

 

 

 

 

 

 


 

My - noviny Žiarskej kotliny
www.mynoviny.sk

Týždenník MY - noviny Žiarskej kotliny prešiel rovnako názvovou premenou, pôvodne vychádzal pod názvom My - Žiara, skôr ešte ako Žiara socializmu. V súčasnosti patrí do regionálnej siete MY. Informuje o dianí v regiónoch Žiaru nad Hronom, Žarnovice a Banskej Štiavnice.

 


 

Hutník

 

Vychádza od roku 1954, patrí medzi najstaršie podnikové časopisy na Slovensku. Do roku 2008 to bol časopis ZSNP, a. s., v súčasnosti sa na jeho vydávaní podieľajú štyri najvýznamnejšie firmy žiarskeho priemyselného parku - SLOVALCO, a. s., ŽHS, a. s., ZSNP, a. s., a skupina spoločností REMESLO. Hutník prináša najmä informácie o podnikateľských aktivitách, živote a práci týchto štyroch firiem, a tiež články o aktuálnych udalostiach v meste Žiar nad Hronom a okolitých obciach, v ktorých zamestnanci bývajú, z histórie regiónu, zaujímavosti a ďalšie užitočné informácie. Zamestnanci dostávajú Hutník zadarmo.

 


 

Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko

Inzertný týždenník uverejňuje plošnú i riadkovú inzerciu z troch okresov: Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

 


 

Televízia

 

ATV
www.tvziar.tv

Mestská televízia ATV vysiela nepretržite od roku 1998. Je súkromnou spoločnosťou, ktorá vysiela spravodajstvo a publicistiku v káblových rozvodoch v meste Žiar nad Hronom. Mesto Žiar nad Hronom si u nej objednáva výrobu a vysielanie relácie Spravodaj mesta Žiar nad Hronom v týždennej periodicite. Ročná dotácia z mestského rozpočtu na výrobu a vysielanie spomínanej dotácie predstavuje 65 525 eur. 

 


 

Rozhlas

 

Mestský rozhlas

Mestský rozhlas je samosprávne médium a podobne ako Mestské noviny oznamuje úradné informácie a pozvánky na rôzne podujatia.

 


 

Internet

 

Webová stránka mesta www.ziar.sk

Webovú stránku www.ziar.sk zriadilo mesto v roku 2003. Odvtedy sa vyvíjala a postupne menila. V decembri 2009 prešiel mestský web dizajnovou i funkčnou zmenou. Boli pridané a doplnené sekcie, informácie pre turistov i domácich o možnostiach využitia voľného času nielen v meste, ale i v okolí. Ako informačné médium sa nevyužíva len text a statická grafika, ale takisto i prepojenie na videoreportáže k podujatiam.

 


 

Internetový portál ziar24.sk

Informačný portál ziar24.sk vznikol v decembri 2009 a okrem správ zo sveta prináša i rôzne informácie zo Žiaru nad Hronom, Kremnice a okolia.

 


 

 

Dnešné podujatia

» viac podujatí

Program podujatí

» viac podujatí

Mestský rozhlas ONLINE

Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

- Inzercia -

Reklamný partner mesta

WebyGroup