Traja žiarski mestskí policajti odchádzajú na policajný odpočinok

27.06.2024 07:55:02
Traja žiarski mestskí policajti odchádzajú na policajný odpočinok

V roku 2019 poslanci NR SR schválili novelu zákona, ktorá hovorí o tom, že obecní a mestskí policajti majú nárok na príspevok na dôchodok za prácu (nie výsluhový dôchodok) v obecnej polícii za podmienok, keď odpracujú viac než 25 rokov alebo po dovŕšení 56 rokov. Táto novela nadobudla účinnosť od januára tohto roku. V Žiari nad Hronom využili túto možnosť traja príslušníci mestskej polície a koncom júna odišli na policajný odpočinok. Na oficiálnej rozlúčke sa im prihovoril primátor mesta Žiar nad Hronom, Peter Antal, ktorý vyslúžilým mestským policajtom poďakoval za ich dlhoročnú prácu.

Rady mestskej polície v Žiari nad Hronom po viac ako 32 rokoch opúšťa jeden z najstarších a najskúsenejších mestských policajtov v Žiari nad Hronom, Pavol Páleník. Do radov mestských policajtov v našom meste nastúpil v roku 1993. Ešte pred tým pracoval ako mestský policajt v Hliníku nad Hronom. Na mestskej polícii prešiel všetkými pracovnými pozíciami, od hliadkovej služby, cez veliteľa hliadky, veliteľa zmeny, až po zástupcu náčelníka pre výkon služby. Podľa slov svojich kolegov bol Pavol studnicou informácií, odborných vedomostí, miestnych znalostí a skúseností, ktoré rád a nezištne vždy odovzdával mladším kolegom.

Vyslúžilý mestský policajt: Nerobte z policajtov strašiakov pre deti

Roky strávené v radoch mestskej polície boli pre Pavla zaujímavé, rád si zaspomína aj na svoje začiatky. „Keď som prišiel pracovať do mestskej polície, bola to výzva. Bolo veľa nových vecí, ktoré sme sa museli naučiť, museli sme si vybudovať autoritu a dôveru občanov, aby nás nebrali ako len dáku parkovaciu službu, ale naozaj robíme veľa vecí, ktoré sa týkajú verejného poriadku, zvierat a ďalších vecí.“ 

A ako vníma postavenie mestského policajta v očiach verejnosti jeden z najstarších a najskúsenejších policajtov v meste? „Chcel by som poprosiť hlavne rodičov, aby z policajtov nerobili strašiakov pre deti, že ich zoberieme so sebou, keď nebudú poslúchať. Stačí, keď budú svoje deti učiť, že keď budú mať problémy alebo ťažkosti, aby sa na nás obrátili. Že my sme ľudia, ktorí im určite pomôžu,“ dodáva už vyslúžilý mestský policajt.