Občianske hliadky v meste Žiar nad Hronom

Občianske hliadky v meste Žiar nad Hronom

 

Názov projektu: Občianske hliadky v meste Žiar nad Hronom
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Výška nenávratného finančného príspevku: 55 154,80 €
Spolufinancovanie mesta: 2 757,74 €
Trvanie projektu: 01.10.2014 - 30.09.2015

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Globálnym cieľom je využitie nástroja občianskej hliadky v meste na podporu komunitného rozvoja, na posilnenie miestneho aktivizmu, na zníženie páchania protispoločenských konaní, na udržiavaní verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png